EL:CON

TERMOGRAFERING

EL:CONs termograferingsafdeling - også kaldet BL Termografi - har mere end 40 års erfaring på området. Vores landsdækkende kompetence inden for termografering har base i Fredericia, men vores termograferingseksperter arbejder over hele landet.

Bygningstermografering

Et af vores hovedområder er bygningstermografering. Vi termograferer bygninger for at afsløre kuldebroer og trækproblemer. På den måde kan vi hjælpe dig med at isolere bygningen optimalt og undgå udgifter til unødig isolering, hvis problemet opstår under den gamle isolering. Et godt eksempel er vores opgave for Flügger.

Termografering kan bruges i både bygge- og anlægsfaser og som løbende efterfølgende kontrol.

Termografering af eltavler - undgå kortslutninger og driftsstop

Med professionelt udstyr og erfarne operatører kan vi dermed hurtigt opdage og rapportere fejl, så de ikke forårsager kortslutning eller ildebrand. Regelmæssig termografering af eltavler og produktionsanlæg er med til at minimere risikoen for utilsigtede driftsstop og produktionstab. Se vores løsninger for:

Vi arbejder altid med faste priser, som indeholder kørsel-, rapport- samt rejse- og opholdsudgifter, så der er aldrig overraskelser i prisen, når jobbet er færdigt. Med vores rapport i hånden, er det let at udbedre fejl, som har forårsaget problemer.

Termografering af fjernvarmeledningsnettet 

Med termografering finder og udpeger EL:CON de lækager på fjernevarmledningsnettet, som giver vandspild. Derudover står vi også for forebyggende vedligeholdelse, hvor hele eller dele af ledningsnettet undersøges med regelmæssige intervaller - ofte 1-2 gange om året. Undersøgelsen anvendes til at vurdere hovedledningernes tilstand. 

Ledelse

Jens Christian Lundholt

Jens Christian Lundholt

Regionsdirektør, Syd

+45 4122 2264

jelu@elcon.dk

Service

Jacob Ramsgaard

Jacob Ramsgaard

Funktionschef

+45 4063 2443

jr@bl-termografi.dk