EL:CON_Infrastruktur_elforsyningsanlæg

EL:CON FORSYNING TILBYDER EN LANG RÆKKE YDELSER TIL ELPRODUCERENDE ANLÆG OG EJERE AF ELFORSYNINGSANLÆG, BLANDT ANDET SOM DRIFTSANSVARLIG PÅ FORSYNINGSANLÆG

DRIFTSLEDELSE

Er du ejer af et elproducerende anlæg eller højspændingsinstallationer? EL:CONs dygtige forsyningsafdeling sørger gerne for, at dit anlæg vedligeholdes og efterses i overensstemmelse med anlæggets vedligeholdelsesvejledninger.

Formålet med at indgå en driftsansvarsaftale er, at EL:CON hermed drager omsorg for, at dit anlæg frem til leveringsgrænsen drives og vedligeholdes i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse, fabrikantens anvisning og vores store erfaring på området.

Vi tilbyder derfor at være driftsansvarlig virksomhed og stille en driftsansvarlig person til rådighed, der kan varetage driften af dit anlæg, som er det første skridt til at overholde kravene i bekendtgørelsen.

Skal EL:CON stå for driftsansvaret for dit forsyningsanlæg?
Kontakt os på telefon 7266 7000
Mail: elcon@elcon.dk 

EL:CON_Driftansvar forsyningsanlæg_1

DRIFTSANSVARLIG VIRKSOMHED EL:CON

DRIFTSLEDELSE AF FORSYNINGSANLÆG - OPGAVER

 Som driftsansvarlig virksomhed sørger EL:CON blandt andet for:

 • Kvalitetsledelsessystem
 • Udpegning af mandskab
 • Aftaler med 3. parts leverandører
 • Sammenkoblingsaftaler
 • Korrekt bemanding i forhold til opgaver
 • Koblinger
 • Arkivering af fx dokumentation, vedligeholdelsesrapporter og driftsforstyrrelser
 • Nøglehåndtering
 • Måling af overgangsmodstand til jord
 • Test af koblingsanlæg
 • Relæ-test
 • Brydereftersyn

Herudover sørger vi også for vedligeholdelse og eftersyn af dit anlæg.

EL:CON_Driftansvar forsyningsanlæg_2

EL:CON FORSYNING ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG VIDERE

SKAL VI STÅ FOR DRIFTEN AF DIT FORSYNINGSANLÆG?

EL:CONs dygtige forsyningsteam er klædt fuldt på til montering, tests samt service på installationerne, og vi kan hjælpe dig med at overholde krav i bekendtgørelsen: »Sikkerhed for drift af eltekniske anlæg«.

Vi har afdelinger i hele Danmark - ring og få et uforpligtende tilbud eller sparring på dit elproducerende anlæg eller højspændingsinstallationer.