VI HJÆLPER I ALLE FASER - LIGE FRA PROJEKTERING OG IDRIFTSÆTTELSE TIL EFTERFØLGENDE SERVICE

EL:CON GÅR HELE VEJEN FOR KUNDERNE

Du kan regne med EL:CON som en optimal samarbejdspartner på markedet, når det gælder industriinstallationer.

Kompetencecenter for elteknik

Vores automationsafdeling har stor ekspertise både inden for styrings- og kontrolsystemer til selve dit produktionsmiljø og inden for installationer til at styre din produktionsbygning.

Kommunikation og sikring

Inden for kommunikation kan vi hjælpe dig med alt fra datakommunikation mellem maskiner og styringssystemer over lokalnetværk til integrerede løsninger, hvor telefoni og data afvikles over samme platform.

 

Har du brug for sikringsløsninger i forhold til:

  • Tyveri
  • Brand
  • Overvågning
  • Adgangskontrol

- har vi flere specialister, der matcher dine behov.

Vi gør det let

Vi gør det let for dig og din virksomhed. EL:CON har udviklet et løsningskoncept for industriservice og -vedligeholdelse. Servicen gennemføres med dokumentation.

Herunder kan du se et udsnit af de løsninger, som vi tilbyder til industri og produktion.

Udvalgte referencer

Se hvordan vi har hjulpet andre

Vi kan også hjælpe din virksomhed

EL:CON AUTOMATION ER EN

KOMPETENT SAMARBEJDSPARTNER

Et velfungerende produktionsanlæg er en forudsætning for en tilfredsstillende produktion. Vi er en af Danmarks mest kompetente eltekniske samarbejdspartnere for industrivirksomheder

Effektivtet og velvære

EL:CONs automationsafdeling kan hjælpe dig med at effektivisere produktionen og dermed reducere omkostninger og sikre en ensartet kvalitet - og samtidig forbedre arbejdsmiljøet for den enkelte medarbejder gennem automatisering af manuelle arbejdsrutiner. Se vores løsninger for:

 

Skab overblik

Drift, kontrol og vedligeholdelse af procesanlæg kræver overblik og koordinering. Med et SRO/SCADA-system kan du overvåge din produktion og optimere planlægning og ledelse. Vi har mange års erfaring i udvikling af styrings- og kontrolsystemer til industri, proces-, miljø- og energianlæg.

  LÆS MERE OM EL:CON AUTOMATIONS LØSNINGER
Opnå tryghed med vores sikringsløsninger

OPNÅ TRYGHED

SIKRING AF VIRKSOMHEDEN

For en virksomhed kan brandskaderne på produktionsanlæg eller IT-system være alvorlige. Så alvorlige, at virksomheden får et langvarigt leveringsstop.
I disse situationer er kunderne nødsaget til at finde alternative leverandører, og hvem siger, at de senere vender tilbage til virksomheden?

Vi har de nødvendige kompetencer og uddannelser til at udføre komplette løsninger inden for alarmering og sikring, og vi er selvfølgelig godkendt af forsikringsselskaberne.

Opnå tryghed!

Tyveri i din virksomhed skaber altid utryghed blandt medarbejderne. Derfor er sikkerhed i virksomheden nødvendig for at opnå den tryghed og tillid, der kræves blandt trygge medarbejdere, som i fællesskab skal skabe resultater i virksomheden.

  FIND DIN NÆRMESTE SIKRINGSINSTALLATØR

FOREBYG OG PLANLÆG MED

TERMOGRAFERING

I mange virksomheder er det et krav fra forsikringen, at eltavlerne skal undersøges én gang årligt ved hjælp af termografering. Her kan vi hjælpe dig.

Forebyggelse af brand

Termografering af eltavler sker oftest med et fast interval på typisk et år. Det forebygger brand i eltavlen og risikoen for utilsigtede produktionsstop. Termograferingen finder fejl i eltavler, så du undgår:

  • Dårlige eller løse forbindelser
  • Skævt belastede grupper
  • Defekte komponenter

 

Planlæg forebyggelsen

Med en termograferingsrapport fra os i hånden er det nemt og hurtigt at planlægge den forebyggende vedligeholdelse, hvor tavlen kan lukkes, når produktionen tillader det.

Ud over eltavler kan termografering med fordel anvendes til:

  • Maskintavler
  • Transformerstationer
  • Højspændingsstationer
  KONTAKT EL:CONS EKSPERTER I TERMOGRAFERING

KAN DU SE FIDUSEN?

TERMOGRAFERING AF ELTAVLER

VI ER SPECIALISTER I

DATAKOMMUNIKATION

Kompleksitet i virksomhedernes produktion stiller øgede krav til datakommunikation mellem maskiner og styringssystemer. EL:CON har både standardløsninger og egenudviklede løsninger til at tilgodese de fleste behov.

Stabilitet og sikkerhed

Et godt eksempel er varmeværker og renseanlæg, der er afhængige af hele tiden at kunne kommunikere med pumpestationer eller lignende ude i landskabet. Det stiller specielle krav til både robusthed og til sikker og tidstro kommunikation, specielt hvis der indgår sikkerhedsudstyr eller vitale processer. Samtidig er der behov for en høj og sikker oppetid.

Din IT-afdeling

Faktisk kan vi endda være "din IT-afdeling", hvor vi løbende fjernovervåger dit IT-system og hjælper med driftsopgaver og opgraderinger. Vi yder også support til brugerne og deres eventuelle hjemmearbejdspladser.

  KONTAKT EL:CON IT OG DATA
Service og reparation døgnet rundt

VI HOLDER VIRKSOMHEDEN KØRENDE

SERVICE OG REPARATION

Vi tilbyder også at være din serviceleverandør. 

Minimér chancen for nedbrud

Vi kan servicere dine anlæg ved akut opståede problemer, og vi kan også hjælpe med at forebygge dyre produktionsstop gennem løbende eftersyn og vedligeholdelse ud fra et gennemarbejdet vedligeholdelsesskema.

Online support

Vi har mulighed for at sætte en supportløsning op, så vores supportfolk udefra kan koble sig på dit system. På den måde kan vi i flere tilfælde håndtere fejlfinding og fejlretning uden at være tilstede i din virksomhed.

  FIND DIN LOKALE EL:CON-AFDELING