ELCONModul_Undervisning

EL:CON MODUL

Hos EL:CON booster vi din faglighed med et årligt, fagrettet kursus specielt tilrettelagt for EL:CONs lærlinge. Én gang om året kommer du sammen med lærlinge fra hele EL:CON på en uges kursus for at få ekstra fagligt input, viden om EL:CON og skabe stærke fællesskaber på tværs af afdelingerne.

I alt kommer EL:CONs lærlinge på modul op til fire gange i løbet af læretiden. 

ELCON_blivlaerling_Mikkel

DANIEL OM MODUL

»Som 3. års lærling deltog jeg på EL:CON Modul på Den Jydske Haandværkerskole, hvor vi blandt andet blev introduceret til fejlfinding. Jeg blev overrasket over, hvor spændende opgaverne var. Jeg blev udfordret, og det var meget lærerigt at skulle tænke sig til mulige årsager til fejl på strømkilder - uden at måtte foretage målinger af nogen art.

I løbet af ugen stiftede jeg også nye bekendtskaber på tværs af EL:CON. Og jeg fik indblik i, hvordan man arbejder i de øvrige afdelinger. Glæd jer til EL:CON Modul – jeg anbefaler det!«

Daniel, lærling i EL:CONs Middelfart-afdeling

 

 

 

ELCON_blivlaerling_Mikkel

DENNIS OM MODUL

»I marts 2016 deltog jeg som 3. års lærling i EL:CON Modul – det overgik klart mine forventninger. Især CTS og fejlfinding var interessant for mig, fordi jeg til daglig går på linjen for bygningsautomatik. Undervisernes faglige niveau var højt, og ugens program var omfattende. De introducerede os rigtig godt til CTS – også forståeligt for almindelige elektrikere.

Det var fint, at vi i løbet af ugen fik besøg af kollegaer fra forskellige grene af EL:CON, som fortalte om deres faglige felt. Jeg fik meget ud af at deltage i modul-ugen.«

Dennis, lærling i EL:CONs Middelfart-afdeling

 

 

 

ELCON_blivlaerling_Mikkel

RASMUS OM MODUL

»Som 4. års lærling deltog jeg på EL:CON Modul på Den Jydske Haandværkerskole. Jeg havde en kanon sjov og hyggelig uge. Det var rigtig spændende at få besøg af repræsentanter fra flere af EL:CONs afdelinger, fordi det gav mig et bredere billede af den virksomhed, jeg er en del af.

Det bedste ved EL:CON Modul var, at jeg fik et godt indblik i EL:CONs rotationsordning for lærlinge. Ordningen giver en helt unik mulighed for at udvikle faglige kompetencer i andre EL:CON-afdelinger. At jeg var med på Modul, er den direkte årsag til, at jeg kom i tre måneders rotation. Jeg rykkede fra at være installationselektriker i Holstebro til EL:CONs sikringsafdeling i Roskilde.«

Rasmus, lærling i EL:CONs Holstebro-afdeling