NYHEDER

Mere lys med mindre strøm

DTC Transportcentret i Vejle har netop afsluttet et projekt om energioptimering, der resulterede i energibesparelser på 190.000 kWh. Det svarer til en årlig besparelse på 58 procent. Det gavner både miljøet og DTC's økonomi.

ELCON_Infrastruktur_energibesparelser

DTC har i samarbejde med EL:CON sænket deres energiforbrug på udendørs belysning fra 1000 watt til 600 watt pr. lampe. Det kan mærkes, for DTC har mere end 70 lamper.

Ny type lampe

- Vi havde selv overvejet, hvordan vi kunne spare på vores strømforbrug, da vi blev kontaktet af EL:CON med en forespørgsel om at lave et tilbud til os omkring mulige energibesparelser. EL:CON kunne oplyse os om en ny type lamper på markedet, hvor vi faktisk fik et bedre lys samtidig med, at vi kunne spare penge, fortæller servicechef hos DTC, Ronald Knudsen.

Og besparelserne kan allerede mærkes nu. De nye moderne lamper giver faktisk mere lys end de gamle, men de bruger meget mindre strøm. Investeringen i de nye lamper kan derfor tjenes hjem på bare et år.

Endnu flere besparelser

Undervejs i samarbejdet mellem EL:CON og DTC dukkede der flere muligheder op for at spare på strømmen. Ved at skrue ned for lampernes spænding kunne DTC spare yderligere 27 % på energiforbruget.

- Vi lavede et forsøg, hvor vi skruede spændingen ned for nogle af vores lamper, mens andre beholdte den gamle spænding. Ved målinger fandt vi fandt ud af, at vi sagtens kunne spare en pæn portion energi den vej uden at forringe vores belysning, fortæller Ronald Knudsen.

EL:CON tog kontakt

DTC havde i første omgang ikke selv nået at rette henvendelse til en konsulent, der kunne rådgive om besparelsesmulighederne, men de er glade for, at EL:CON selv kontaktede dem:

- Samarbejdet med EL:CON forløb rigtig godt. Hos DTC er vi gode til noget, hos EL:CON er de gode til noget andet; for eksempel til at finde energibesparelser. Derfor er det en god idé at få en ekstern konsulent ind over, slutter Ronald Knudsen.

Gadelys-entreprise i hus

Esbjerg Kommune har efter en licitation valgt EL:CON El-anlæg A/S til at varetage kommunens gadebelysning fra 1. juni 2011 og 4 år frem.

EL:CON_Infrastruktur_Gadebelys

Udskiftning, eftersyn, fejludbedring og døgnservice

Esbjerg Kommune har 27.835 armaturer, der skal vedligeholdes. Opgaven består i gruppeudskiftning af lyskilder, eftersyn, afhjælpning af fejl og mangler samt et døgnberedskab, der kan tilkaldes, hvis der opstår større fejl eller uheld.

Entreprisen forventes at kunne beskæftige cirka 3-5 medarbejdere i kontraktperioden, og der er mulighed for forlængelse i yderligere 2 år, hvis begge parter ønsker det.

 91.000 armaturer

EL:CON El-anlæg A/S vedligeholder i forvejen gadelys for Århus, Horsens, Hedensted og Sønderborg Kommuner samt for Vejdirektoratet i Østjylland, og med armaturerne fra Esbjerg omfatter det i alt ca. 91.000 vejbelysningsarmaturer.

Yderligere info om opgaven hos Esbjerg Kommune.

Kontakt funktionschef Steen Pedersen, stp@elcon-as.dk for yderligere oplysninger.

EL:CON har købt BKS Installation

Den 1. december 2010 overtager EL:CON A/S BKS Installation, som vil blive integreret i EL:CONs afdeling i Vejle. EL:CON overtager alle aktiviteter og medarbejdere, så den samlede medarbejderstab øges til 20 teknikere og lærlinge.

Bo Krogh Sørensen bliver serviceleder for EL:CON Vejle, og vil fremover få ansvaret for hele afdelingen.

Styrkelse af kompetencer

Ved integrationen i EL:CON får BKS kunder mulighed for at få løst endnu større og flere el-installationsopgaver end tidligere. Kompetencer inden for bl.a. vedligeholdelse, reparation og service inden for det offentlige, erhverv såvel som det private vil derfor blive styrket.

Kommunikation og sikring

EL:CON Vejle kan rådgive og hjælpe dig til den bedste løsning med alt indenfor for tele- og data kommunikation. Derudover har vi de nødvendige kompetencer og uddannelser til at udføre komplette løsninger inden for videoovervågning og tyverialarmer.

EL:CON - en del af NRGi

EL:CON er en landsdækkende elinstallationsvirksomhed med mere end 600 medarbejdere med mangeartede kompetencer - fra forsyningsanlæg og vejbelysning over industrianlæg og automation til nyetablering og renovering i institutioner, industri og boliger. Vi ejes af energiselskabet NRGi, og herigennem har vi mulighed for at tilbyde endnu flere produkter og løsninger. Energioptimering er en af vores kernekompetencer, og sammen med NRGi arbejder vi målbevidst for at mindske vores kunders energiforbrug.

Yderligere information kan fås hos:

Finn Henningsen, EL:CON A/S, tlf. 4122 2300.

EL:CON har købt elinstallationsvirksomheden Agerkilde A/S

Elinstallationsvirksomheden Agerkilde A/S med hovedkontor i Viborg er blevet solgt til EL:CON Gruppen A/S.

Agerkilde A/S, der har afdelinger i Viborg, Holstebro og Skive, er netop blevet opkøbt af EL:CON Gruppen A/S, der er ejet af det østjyske energiselskab NRGi.

En fremtidssikring

Bestyrelsen og aktionærkredsen ser salget som den bedste mulighed for at sikre kunder, medarbejdere og virksomheden i fremtiden.

Beslutningen om salget blev truffet, efter en af drivkræfterne bag de seneste års udvikling i Agerkilde, Jesper B. Jensen, valgte at forlade virksomheden.

− Det er en samlet bestyrelse og aktionærkreds, som står bag beslutningen om salget af Agerkilde A/S − et selskab, som har været gennem en hård periode, men via en god indsats fra ledelse og medarbejdere er blevet stabiliseret. Det er aktionærer og bestyrelsens klare opfattelse, at vi med det samlede salg sikrer såvel kunder, medarbejdere og virksomheden den bedst mulige fremtid, siger Michael Agerkilde, adm. direktør i Agerkilde A/S.

Lignende virksomhedskultur

At valget faldt på EL:CON Gruppen med hovedkontor i Århus har flere årsager. Virksomheden råder over mange af de samme kompetencer som Agerkilde inden for el, hvorimod Agerkilde er stærkere på teknikopgaver.

- Derudover fandt vi hurtigt ud af, at virksomhedskulturen minder meget om hinanden i de to virksomheder, og kemien passede godt, siger Michael Agerkilde.

Styrkelse af automation og kommunikation

EL:CON Gruppen ser naturligvis med stor tilfredshed på opkøbet. Agerkilde er markedsledende inden for automation og kommunikation, og EL:CON ser et stort potentiale i de segmenter. Samtidig har EL:CON store forventninger til det store og nye kundepotentiale i Midt- og Vestjylland, bl.a. inden for energioptimering.

− Agerkildes kompetencer passer perfekt ind i EL:CON. Geografien mellem virksomhederne er god, da vi ikke har deciderede geografiske overlap, men heller ikke er længere fra hinanden, end vi kan hjælpe mellem afdelingerne og trække på hinandens kompetencer, siger Claus Søgaard Poulsen, adm. direktør i EL:CON Gruppen.

EL:CON beskæftiger efter opkøbet 600 medarbejdere, heraf 90 lærlinge og elever fordelt på 16 afdelinger over hele landet. Agerkilde A/S omsatte i 2009 for ca. 90 millioner kroner og beskæftiger knap 100 medarbejdere. Overtagelsen sker med virkning fra 1. juni 2010.

Ny afdeling i Charlottenlund

EL:CON har købt Alleens El-Service, beliggende i Charlottenlund.

EL:CON Gentofte

Afdelingen kommer til at hedde EL:CON Gentofte og bliver en ny afdeling under EL:CON Hvidovre.

Overtagelsen skete den 1. april 2010, og nuværende indehaver el-installatør Peter Sikora bliver afdelingsleder med reference til afdelingshef Peter Ebskov.

Fokus på energioptimering og sikring

Den ny afdeling vil ud over traditionelle el-installationer, tage sig af specielt energioptimering og sikring. Peter Sikora bliver ligeledes energikonsulent på Sjælland.

Med dette tilkøb forventes det, at EL:CON Gentofte vil styrke vores forretning mærkbart, ikke mindst med fokus på energioptimering og sikring på Sjælland.

Regering og Århus' byråd talte energioptimering med EL:CON

Et af EL:CONs kompetenceområder, nemlig energioptimering, blev sat på dagsordenen i Århus, da finansminister Claus Hjort Frederiksen og Venstres borgmesterkandidat Gert Bjerregaard var på besøg hos EL:CON mandag den 26. oktober.

Emnet var energioptimering

Besøget var et led i Venstres nyligt lancerede vækst- og beskæftigelsesudspil, hvor ét af punkterne handler om at gennemføre energibesparelser. Derfor var energioptimering det helt store omdrejningspunkt for dagens besøg.

Mødet blev brugt til at diskutere, hvordan virksomheder kommer i gang med energioptimering, og der var derfor stor interesse for at høre, hvordan EL:CON i praksis gennemfører energioptimering. Ligeledes var finansministeren interesseret i EL:CONs syn på den nuværende lavkonjunktur, og hvilke udfordringer EL:CON ser i forhold til kommunale energirenoveringer.

Indholdsrig eftermiddag

Alt i alt var det en indholdsrig eftermiddag med spændende drøftelser af modeller, finansieringsmuligheder, fremtidige vækstpakker og de udfordringer, der i øjeblikket er i kommunerne. Og uanset hvor man står partipolitisk, er vi da glade for, at man både i regeringen og i byrådet har stort fokus på et af de områder, hvor vi hos EL:CON kan gøre en forskel - energioptimering.

EL:CON søger flere installationsvirksomheder

Hos EL:CON ønsker vi at styrke vores position yderligere inden for vores geografiske "Trekantområde".

Opkøbsprocessen er i gang

Vi har derfor sat en strategisk opkøbsproces i gang, og vi leder derfor efter stærke, veldrevne installationsforretninger, der har lysten og evnerne til at indgå i EL:CONs kompetence- og løsningsunivers.

Stærk lokal forankring

De virksomheder, vi søger, skal være stærkt forankrede i deres lokalområde, og der skal være en oprigtig ambition om fortsat at udvikle forretningen - nu blot med de mange ekstra muligheder, det giver at være en del af en landsdækkende organisation.

Vi har indrykket en annonce i installationsbranchens fagblad, "Electra".

EL:CONs kran løftede århusianerne op i nye højder

I forbindelse med "Energidøgnet" lørdag den 26. september, hvor NRGi afholdt et populært arrangement på kunstmuseet ARoS i Århus, var EL:CON med til at få århusianerne op i nye højder.

Arrangement fyldt med energi

Arrangementet, der havde til formål at sætte fokus på energien og i særdeleshed på, hvordan man kan spare på energien, indeholdt bl.a. mulighed for energirådgivning fra NRGi's energirådgivere, spændende fysikshow, diverse børneworkshops, en koncert med Mohamed fra X-factor og ikke mindst mulighed for at komme 35 meter op i luften med EL:CONs kran. Arrangementet tiltrak knap 2.100 børn og voksne.

Kom 35 meter op i luften

Kranen, der til dagligt udfører mangeartede opgaver, heriblandt træbeskæring samt eftersyn af 60 kV master og luftledninger, havde travlt med at give de mange besøgende en unik oplevelse og vise den smukke udsigt ud over Århus' tage. Kranen var et populært tilløbsstykke.

Hansen & Udesen A/S skifter navn til EL:CON Vejle A/S

Hansen & Udesen A/S i Vejle har siden den 1. januar 2008 været en del af EL:CON Gruppen A/S. Siden fusionen har virksomheden fortsat under det hidtidige firmanavn, Hansen & Udesen, men vil fra den 1. oktober 2009 officielt hedde EL:CON Vejle A/S.

Understregning af tilhørsforhold

- Vi gør det for at understrege, at vi ved at indtræde i EL:CON Gruppen er blevet styrket væsentligt inden for vores hidtidige kompetencer som elinstallation, IT-service og sikring, siger Per Nørgård Nielsen, afdelingschef for EL:CON Vejle A/S. - Samtidig har vi fået tilført helt nye kompetencer inden for bl.a. energioptimering, indeklima, automation og IT og data.

Danskernes fokus på energioptimering

Særligt forventer Per Nørgård Nielsen, at energioptimering vil være på dagsordenen blandt masser af både private og offentlige virksomheder og institutioner.

- Langt de fleste tænker på varme, isolering og brændselsforbrug, når man taler om energioptimering, påpeger Per Nørgård Nielsen. - Ikke mange tager totalenergiforbruget i betragtning. Det er her EL:CON kan gøre en stor forskel. Vi kan hjælpe med alt lige fra gennemgang af energiforbruget over beregning af mulige besparelser, installering af nye løsninger og til en finansieringspakke, der er tilpasset de økonomiske rammer.

Synonym med elarbejde i Vejle

Historien for Hansen & Udesen A/S går tilbage til 1912, og virksomheden har i flere årtier nærmest været synonymt med elarbejde i Vejle. Per Nørgård Nielsen lover, at de trofaste kunder ikke bliver skuffede - tværtimod vil de opleve en endnu stærkere virksomhed:

- Kunderne hos Hansen & Udesen har været meget loyale, og de har været vant til en god service. Den gode service ændrer vi ikke på, men vi tilbyder nu langt flere muligheder til både kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.