NYHEDER

Pressemeddelelse: Ny administrerende direktør i EL:CON

EL:CON_Jesper Knudsen

Pressemeddelelse: Ny administrerende direktør i EL:CON

Jesper Knudsen er netop ansat som ny administrerende direktør for EL:CON Gruppen A/S.

Den landsdækkende elinstallationsvirksomhed EL:CON, der er en del af NRGi koncernen, har netop ansat 44-årige Jesper Knudsen, som ny  administrerende direktør pr. 1. september 2015.

Med sig bringer Jesper Knudsen massiv ledererfaring fra tidligere stillinger som bl.a. regionsdirektør for Unicon A/S og fabrikschef hos ABB A/S.

Topchefen hos NRGi, og formand for bestyrelsen i EL:CON, Søren Sørensen, ser frem til et godt samarbejde med store forventninger til den nytiltrådte direktør.

»Jesper Knudsen har den rette ballast og profil til at stå i spidsen for at udvikle EL:CON’s forretninger yderligere og fortsat sikre en stærk markedsposition, der understøtter koncernens 2020 koncernstrategi om at gøre NRGi til det mest lønsomme energiselskab i Danmark«, fortæller Søren Sørensen.

Jesper Knudsen ser også frem til sin nye rolle som direktør i EL:CON: »EL:CON er en spændende og ambitiøs virksomhed med fokus på at blive branchens bedste leverandør af eltekniske løsninger, og samtidig er den en del af en stærk koncern, som jeg glæder mig til at blive en del af«, forklarer Jesper Knudsen.

Jesper har en diplomuddannelse og merkonom i ledelse, og har en teknisk uddannelse som maskintekniker samt en række efteruddannelseskurser i ledelse og forretningsudvikling.

EL:CON kårer endnu engang Årets Kollega

ELCON Aarets Kollega 2014 2015 Jackschnnor

EL:CON kårer endnu engang Årets Kollega

For anden gang i EL:CONs historie har vi netop kåret Årets Kollega blandt omkring 700 medarbejdere. I alt blev 23 medarbejdere af kollegaer indstillet til titlen, og en dommerjury bestående af EL:CONs direktørkreds gennemgik nomineringerne. Efter grundig votering stod det klart: Årets Kollega arbejder for EL:CON i Glostrup.

Årets Kollega udvælges på baggrund af tre fokusområder samarbejde, involvering og professionalisme. Kollegaer som scorer højt på netop disse tre områder har SIP-faktor.  Denne gang faldt dommerjuryens valg på Jack Schnoor.

Kollega med masser af SIP-faktor

»Jack bevarer overblikket, og når han uddelegerer opgaver til kollegaerne sørger han altid for grundig oplæring og instruktion. Dermed er alt er i orden, når EL:CON rykker ud for at løse kundens opgaver.« Sådan beskrives Jack Schnoor, der denne gang er kåret som Årets Kollega. I nomineringen af Jack er der blandt andet også lagt vægt på Jacks hjælpsomhed, hans altid positive indstilling og hans gode humør, som bidrager til en god stemning på arbejdspladsen. Derudover roses Jack også for at udnytte sit indgående kendskab til kunderne og sin store faglig viden til at yde kunderne god rådgivning.

En overraskende kåring

Udvælgelsen af Årets Kollega foregår skjult. Derfor var det også en forbavset Jack Schnoor som torsdag den 11. juni 2015 blev overrasket midt i, hvad Jack var overbevist om var optagelserne til en film om EL:CONs gode kunde, DSB.  »Der gik noget tid, før det faktisk gik op for mig, at det var kollegaerne, der kom rendende på Charlottenlund Station. Så jeg blev meget overrasket«, fortæller Jack, der til daglig arbejder som serviceleder i EL:CONs afdeling i Glostrup. Den overraskende kåring blev dokumenteret på video, så alle EL:CON-medarbejdere har mulighed for at se, hvem der løb med titlen i år. I filmen fortæller Jack Schnoor, at han sætter stor pris på titlen som Årets Kollega. »Blandt alle de gode kollegaer, der ellers er i EL:CON, så synes jeg, at det er en ære at blive kåret«, siger Jack.

Hvorfor kårer vi Årets Kollega?

I EL:CON vil vi være de bedste i branchen – og det bliver vi kun, hvis adskiller os fra konkurrenterne. Når vi samarbejder, involverer os og er professionelle udviser vi god EL:CON-adfærd, og Jack er et godt eksempel på, hvordan vi kan skille os ud og opnå gode resultater med den rette adfærd overfor både vores kunder og egne kollegaer. I EL:CON vil gerne anerkende de kollegaer, der går forrest. Derfor lader vi hvert år EL:CONs medarbejdere nominere de kollegaer, som de syntes har den rette EL:CON-adfærd og har ydet en god indsats.

 

  SE ÅRETS KOLLEGA-FILM

EL:CON i debat på Folkemødet 2015

ELCON_Folkemoedet_Berit Hvassum

EL:CON i debat på Folkemødet

2015 FOLKEMØDET 2015: Folkemødet på Bornholm bliver endnu engang omdrejningspunktet for folkelig debat, politiske sværdslag og lobbyarbejde fra den 11. juni til den 14. juni 2015. EL:CON er inviteret og deltager i en debat under titlen »Smart cities: Fremtidens byer«.

EL:CONs Steen Pedersen, direktør for Trafik og infrastruktur, er af installatørernes organisation, TEKNIQ, inviteret til at deltage på Folkemødet 2015 i en debat fredag den 12. juni under overskriften »Smart Cities: Fremtidens byer« – et begreb som oftere og oftere bliver bragt i spil som svaret på store samfundsudfordringer. Debatten kommer blandt andet til at handle om, hvordan vi designer vores byer, vores trafiksystemer og offentlige transportsystemer.

»Jeg vil bruge min plads i panelet til at sætte fokus på, hvordan vi som udførende installatører kan bidrage til realiseringen af fremtidens smart cities, og hvordan man gør begrebet mere konkret og operationelt«, siger Steen Pedersen og fortsætter: »Som installatør har vi i EL:CON allerede gjort os en række erfaringer på området for eksempel i forhold etablering af intelligent gadebelysning og WiFi det offentlige rum. «

I debatten deltager foruden Steen Pedersen fra EL:CON:

  • Ditlev Engel, formand for Big Future
  • Lene Espersen, direktør for Danske Ark
  • Martin Manthorpe, strategi- og udviklingsdirektør i NCC
  • Morten Kabell, borgmester i København, Enhedslisten
  • Steen Christiansen, borgmester i Albertslund, Socialdemokraterne

Læs mere om Folkemødet 2015 på den officielle hjemmeside eller på TEKNIQs hjemmeside.

 

Fotograf: Berit Hvassum

Pressemeddelelse: EL:CON køber elinstallatør i Rødkærsbro

ELCON_overtager_OleLeth

Pressemeddelelse: EL:CON køber elinstallatør i Rødkærsbro

EL:CON har indgået aftale med elinstallatørvirksomheden Ole Leth ApS i Rødkærsbro om overtagelse med virkning fra 1. juni 2015. Overtagelsen sker som et led i EL:CONs ønske om at forstærke indsatsen i det midtjyske.

Ole Leth ApS fortsætter fremover i Rødkærsbro som en del af EL:CON. Herfra bliver den tidligere ejer, Carsten Munch, og de lokalkendte elektrikere ved med at servicere kunderne i området. Afdelingen i Rødkærsbro bliver tilknyttet EL:CONs serviceafdeling i Viborg under ledelse af servicechef Brian Bryrup. Elinstallationsvirksomheden Ole Leth ApS tilfører EL:CON kompetente medarbejdere og adgang til en række erhvervskunder, større industrikunder og privat kunder.

- Ved at samle kræfterne står vi stærkere i det midtjyske. Kundeporteføljen hos Ole Leth ApS tæller en række gode kunder. Alt i alt supplerer vi hinanden godt både på kompetencer og geografisk placering, siger regionsdirektør Jan Nørgaard om overtagelsen.

- At vi bliver en del af en landsdækkende elinstallatørvirksomhed betyder, at vi får en økonomisk solid ejer i ryggen og adgang til et udvidet netværk af kollegaer, samarbejdspartnere og leverandører. Det skaber mulighed for optimeret drift og vores kunder får fordel af en langt bredere vifte af tekniske kompetencer, siger de tidligere ejere af Ole Leth ApS Carsten Munch og Allan Mellbak Branth om baggrunden for beslutningen om at blive en del af EL:CON.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Brian Bryrup, servicechef i EL:CON, 4122 4022

Billedtekst: Ole Leth ApS i Rødkærsbro er fremover en del af den landsdækkende elinstallatørvirksomhed EL:CON. Tidligere ejer, Carsten Munch (tre fra venstre) og de øvrige lokalkendte elektrikere fortsætter med at servicere de lokale kunder i området i samarbejde med EL:CONs servicechef i Viborg, Brian Bryrup (yderst til højre). Tidligere ejer, Allan Mellbak Branth (yderst til venstre), bliver fremover en del af EL:CONs projektorganisation.

Pressemeddelelse: Tocifret millionordre til EL:CON i Aarhus

EL:CON_AffaldVarmeAarhus_Biomassefyret-kraftvarmevaerk-i-Lisbjerg_Nordvest

Pressemeddelelse: Tocifret millionordre til EL:CON i Aarhus

AffaldVarme Aarhus har endnu en gang indgået kontrakt med EL:CON i forbindelse med opførelsen af et nyt biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg ved Aarhus.

EL:CON har netop indgået en tocifret millionkontrakt med AffaldVarme Aarhus i forbindelse med opførelse af et biomassefyret kraftvarmeværk ved forbrændingsanlægget i Lisbjerg.

»Vi har indgået aftale om teknikentreprisen på et halm- og flislager, som opføres i forbindelse med det nye kraftvarmeværk. Entreprisen omfatter elinstallation, VVS, sprinkler og ventilation«, oplyser projektchef Aage Lykke.

I slutningen af 2014 indgik EL:CON en kontrakt med AffaldVarme Aarhus på elinstallationsarbejde og SRO-anlæg på »Lisbjerg skinnen«, som er etablering af en ny fjernvarmeledning fra det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg til fjernvarmerummet i det nye biomassefyret kraftvarmeværk.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Projektchef Aage Lykke Andersen i EL:CON Århus på al@elcon-as.dk

EL:CON valgt som leverandør til mega-fjernvarmeledning i Aarhus

EL:CON_AffaldVarmeAarhus_Biomassefyret-kraftvarmevaerk-i-Lisbjerg_Nordvest

Pressemeddelelse: EL:CON valgt som leverandør til mega-fjernvarmeledning i Aarhus 

AffaldVarme Aarhus har indgået kontrakt med EL:CON i forbindelse med etableringen af et nyt biomassefyret kraftvarmeværk.

EL:CON løb med kontrakten, da AffaldVarme Aarhus afholdt licitation på opgaven med levering af elinstallationsarbejde og SRO-anlæg i forbindelse med etableringen af et nyt biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg ved Aarhus. 

Det nye biomassefyrede kraftvarmeværk bygges umiddelbart ved siden af det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. EL:CONs arbejde på projektet, som kaldes »Lisbjerg skinnen«, omfatter elinstallationsarbejde og SRO-anlæg herunder levering og montering af hovedtavle, kabelveje, kabling, styretavler samt programmering af styringer i PLC’er og det overordnede SCADA-system.

»Lisbjerg skinnen« indeholder etablering af en ny fjernvarmeledning i jord fra det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg til fjernvarmerummet i det nye biomassefyret kraftvarmeværk samt en ny fjernvarmeledning som bliver fem kilometer lang og næsten en meter i diameter. Den kommer til at gå fra Lisbjerg ned ad Randersvej og bliver tilsluttet det eksisterende system ved golfbanen i Mollerup.

EL:CON påbegynder arbejdet i efteråret 2014 og forventer at være færdig i sommeren 2017.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Hans Kildehøj-Laursen, projektleder i EL:CON Automation 4122 2576

Pressemeddelelse: Sjællandske MJ Elektro slutter sig til EL:CON

ELCON_Lars Juul_

Pressemeddelelse: Sjællandske MJ Elektro slutter sig til EL:CON

El- og sikringsinstallatørvirksomheden MJ Elektro i Roskilde med 100 medarbejdere bliver fremover en del af den landsdækkende elinstallatørvirksomhed EL:CON.

At sjællandske MJ Elektro tilslutter sig EL:CON, som dermed bliver suppleret med endnu en sjællandsk lokation ud over den eksisterende i Glostrup, er for Søren Sørensen, EL:CONs bestyrelsesformand og adm. direktør i NRGi, en naturlig konsekvens af EL:CONs strategi om at stå stærkt i Danmarks vækstområder: »Ved at samle kræfterne opnår EL:CON bedre geografisk dækning i det østlige Danmark, og står dermed en stærkere i forhold til både de sjællandske og landsdækkende kunder. Kunderne vil opleve et styrket EL:CON på Sjælland i forhold til blandt andet sikringsopgaver og større projekter, hvor MJ Elektro er rigtig stærke,« siger Søren Sørensen.

»Med MJ Elektro som en del af EL:CON får vi en sund og veldrevet virksomhed med på holdet, og vores kunder kommer fremover til at opleve os som en meget mere aktiv spiller på Sjælland. MJ Elektro har de seneste år udviklet sig markant og gør det rigtig godt inden for deres forretningsområder. Deres kundeportefølje tæller en række gode kunder, der nyder godt af det høje tekniske kompetenceniveau, som medarbejderne i MJ Elektro besidder,« siger Lars Juul, adm. direktør i EL:CON Gruppen A/S og fortsætter: »Alt i alt supplerer vi hinanden fremragende på en lang række områder – lige fra kompetencer og geografisk placering til medarbejdere og virksomhedskultur.«

Palle Jensen fra MJ Elektro siger:
»Beslutningen om, at vores velfungerende virksomhed fremover skal være en del af EL:CON, er taget i fuld enighed og af lyst til at udvikle forretningen yderligere – ikke af nød,« og Anders Jensen fra MJ Elektro, supplerer: »Som en del af en landsdækkende virksomhed får vores kunder glæde af en langt bredere vifte af kompetencer. Desuden får vi en økonomisk solid ejer i ryggen, der på en helt anden måde kan booste den positive udvikling, som vi selv har sat i gang.« Begge ejere af MJ Elektro ser frem til at opleve både udviklingspotentiale og synergieffekt i det nye familieskab.

EL:CON har indgået aftale med MJ Elektro om overtagelse med virkning fra 1. juli 2014. Virksomheden vil frem mod årsskiftet blive fuldt integreret i EL:CON med de tidligere ejere i MJ Elektro, Palle Jensen og Anders Jensen, som ledere af den nye EL:CONafdeling i Roskilde. MJ Elektro tilfører EL:CON 100 loyale medarbejdere, adgang til attraktive kunder og samarbejdspartnere samt en innovativ tilgang til markedet, som kan bidrage til at udvikle EL:CON i forhold til salg, strategi og ledelse. »Jeg er glad og stolt over, at ejerne af MJ Elektro har valgt EL:CON af lyst til udvikling og samarbejde,« slutter Lars Juul, adm. direktør i EL:CON Gruppen A/S.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Lars Juul, adm. direktør i EL:CON Gruppen A/S – lj@elcon-as.dk // 4122 2206

 

FAKTA

MJ Elektro, autoriseret el- og sikringsinstallatør, beliggende i Vindinge ved Roskilde bliver medvirkning fra 1. juli 2014 en selvstændig afdeling under EL:CON Gruppen A/S. EL:CON er en landsdækkende elinstallationsvirksomhed med en bred pallette af el- og teknikbaserede kompetencer, og består efter sammenlægningen med MJ Elektro af knap 800 medarbejdere. Som samarbejdspartner kombinerer EL:CON lokale serviceafdelinger med innovative tekniske løsninger fra landsdækkende kompetencecentre. EL:CON omsatte i 2013 for 739 millioner kroner, og er ejet af den østjyske energikoncern NRGi. Læs mere på www.elcon-as.dkNyheder til spildevandsselskaber fra EL:CON

EL:CON_Automation_Pumpestyring

Nyheder til spildevandsselskaber fra EL:CON

Konfigurerbar pumpestyring på PLC platform og et terrænskab specialudviklet til det danske marked. Det er nyhederne, som EL:CON præsenterer på årsmødeudstillingen hos Spildevandsteknisk Forening i juni.

Funktionalitet, fleksibilitet og konkurrencedygtige priser er nøgleordene, når EL:CON præsenterer to nyheder for besøgende på Spildevandsteknisk Forenings årsmødeudstilling i Frederikshavn den 13. juni 2014.

Pumpestyring kombinerer avancerede funktioner med brugervenlighed

»Den største nyhed fra EL:CON er vores konfigurerbare pumpestyring på PLC platform, som vi har udviklet i samarbejde med Syddjurs Spildevand A/S. En yderst fleksibel løsning, der understøtter de fleste SCADA-systemer, og som sikrer at spildevandsselskaber nemt og hurtigt selv kan opsætte deres egen pumpestation via en touchskærm«, fortæller Jakob Møller Jakobsen, EL:CON Automation A/S.

Specialudviklet terrænskab

Den anden nyhed på EL:CONs stand er et udendørsskab, som er specialudviklet til det danske marked. EL:CONs terrænskab er salttågetestet og tilpasset det klimatiske forhold i Danmark. Jakob Møller Jakobsen fortæller: »Under udviklingen har vi haft fokus på, at installation skal være nem og fleksibel. Blandt andet er det let at montere og demontere montagepladen, hvilket giver mulighed for at tilpasse styringer helt op til idriftsættelsestidspunktet.«

Del- og totalløsninger til pumpestationer

EL:CON tilbyder kunderne én fast kontaktperson. Det sikrer en enkelt arbejdsproces og et optimalt samarbejde. »Med EL:CON som samarbejdspartner behøver spildevandsselskaberne kun at forholde sig til én kontakt«, siger Jakob Møller Jakobsen og fortsætter: »Vi fungerer både som del- og totalleverandør til forsyningsselskaber, men det er til stor fordel for vores kunder, når vi sætter alle EL:CONs kompetencer i spil, og fungerer som totalleverandør inden for tavleproduktion, elinstallation, styring og regulerings- og overvågningsanlæg.«

Kom og mød EL:CON

Årsmødeudstillingen hos Spildevandsteknisk Forening finder sted den 13. juni 2014 i Frederikshavn. Du finder EL:CON på stand 80 i telt 8.

Se mere om årsmødet her

 

  LÆS MERE OM EL:CON AUTOMATIONS LØSNINGER

EL:CON kårer Årets Kollega 2013/2014

EL:CON_Årets Kollega_20132014

EL:CON kårer Årets Kollega 2013/2014

I slutningen af november 2013 gik jagten for alvor ind på at finde Årets Kollega i EL:CON. Blandt EL:CONs knap 700 ansatte skulle vi finde én kollega, som udmærkede sig på vores tre fokusområder: Samarbejde, Involvering og Professionalisme

Nomineringerne strømmede ind og i alt blev 25 medarbejdere nomineret af kollegaer, som syntes, at de fortjener et klap på skulderen for deres gode indsats. EL:CON regions- og sektionschefer gennemgik nomineringerne og efter en grundig votering stod det klart: Årets Kollega arbejder for EL:CON IT og data!

Og vinderen er…

»Mogens kommer med forslag til holdbare og fremtidssikrede løsninger. Han følger op på opgaver, så han er sikker på, at løsningerne virker optimalt.« Sådan beskrives IT-supporter Mogens Glad Nymark Rasmussen, som er Årets Kollega i EL:CON 2013/2014. Mogens har været ansat i EL:CON i 6 år og sidder til dagligt på EL:CONs lokation i Hornslet. Her hjælper han både EL:CONs kunder og sine egne kollegaer når teknikken driller. De kollegaer, som har nomineret Mogens til Årets Kollega, lægger blandt andet vægt på, at Mogens er yderst professionel og bidrager til en positiv stemning på arbejdspladsen.

Overrasket midt i arbejdstiden

Hele forløbet med udvælgelsen af Årets Kollega har været hemmelig. Derfor var det også en forbløffet Mogens, som mandag den 12. maj 2014 blev overrasket af adm. direktør Lars Juul og en række gode kollegaer i forbindelse med kåringen. »Jeg fattede ikke, hvad der skete. Jeg sad og ydede support til en kollega, og lige pludselig begyndte der at komme
flere og flere ind på mit kontor. Til sidst kom Lars Juul ind med et kamerahold. Jeg var helt paf«, fortæller Mogens Glad Nymark Rasmussen. Hele overraskelsen blev dokumenteret på video, så alle EL:CON medarbejdere har mulighed for at se, hvem der løb med sejren i år.

Hvorfor kårer vi Årets Kollega?

I EL:CON anerkender vi den gode EL:CON-adfærd. Derfor har vi søsat tiltaget Årets Kollega, hvor EL:CONs ansatte kan nominere kollegaer, som de syntes har den rette EL:CON-adfærd og har ydet en god indsats. »Vi vil være de bedste i branchen - og det bliver vi kun, hvis vi har den rette EL:CON-adfærd, hvor vi samarbejder, involverer os og er professionelle«, fastslår adm. direktør Lars Juul og fortsætter: »Mogens er et godt eksempel på, hvordan vi kan opnå gode resultater med den rette adfærd overfor vores kunder og egne kollegaer.«

 

  SE VIDEOEN FRA KÅRINGEN AF ÅRETS KOLLEGA 2013/2014

Julekonkurrencen 2013 er slut

EL:CON_Julerebus_2013

Julekonkurrencen 2013 er slut

Vinderne af EL:CONs julekonkurrence 2013 er fundet.

Vi har trukket lod blandt de deltagere, som fandt den rigtige løsning på vores julerebus. Vinderne får direkte besked, men se allerede nu om det er dig, som snart får besøg af en EL:CON-medarbejder med en præmie under armen.

Se løsningen på rebussen - og se om du er blandt vinderne.