Trafik og infrastruktur

INFRASTRUKTUR

STABIL OG SIKKER STRØMFORSYNING

Hos EL:CON hjælper vi ejerne af forsyningsanlæg med at nå målsætningen om at give forbrugerne en stabil og sikker strømforsyning.

Service af forsyningsanlæg

Er de almindelige procedurer for servicering og vedligeholdelse af anlæggene tilstrækkelige, eller burde de ændres? Det er her EL:CON kan hjælpe. Vi har materiel, personel og erfaring til at kunne stå for servicering og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg i alle størrelser.

Entrepriseerfaring med trafik- og gadebelysning

Hos EL:CON omfatter infrastruktur også gadebelysning og signalbelysning. Vi har mange års erfaring inden for etablering og vedligeholdelse af udendørsbelysning på store og små veje, stier og p-pladser, ligesom vi håndterer belysning af gågader og facader.

Grave- og kabelarbejde

Vi kan hjælpe dig med nedgravning og samling af kabler samt opstilling og montering af transformerstationer. Endelig har vi mange metoder til fejlfinding på alle slags kabler.

Kontakt os

Mangler du svar på dine spørgsmål?

  KONTAKT OS HER

INFRASTRUKTUR

VI FINDER FEJLEN PÅ KABLET

Søg og du skal finde, i hvert fald hvis du allierer dig med EL:CON, der har en dybtgående og mangeårig baggrund inden for kabelarbejde. 

At finde fejlene og udbedre dem

Vi har mange års erfaring med fejlfinding på 0,4 kV-60 kV kabelnet. Derfor har vi naturligvis også både det store overblik og de nødvendige kompetencer, når det gælder udbedringen at de fejl, vi måtte finde på elkablerne.

Men EL:CON er ikke blot i besiddelse af meget kompetente medarbejdere. Vi har også avanceret søge- og fejlfindingsudstyr, der sikrer din virksomhed optimal sikkerhed og service.

Vi står altid parat til at hjælpe din virksomhed med:

  • Påvisning af fejl
  • Skadesudbedring at kabler

 

Udvalgte referencer

Se hvordan vi har hjulpet andre

EL:CON kan også hjælpe dig med infrastrukturopgaver

INFRASTRUKTUR

LAD OS TAGE OS AF DIT FORSYNINGSANLÆG

Med vores udstyr kan vi både servicere og udbygge luftledninger og kabler i jorden. Vi har stor erfaring både inden for kabelarbejde til nye anlæg og inden for ændringer af bestående anlæg.

Eftersyn, udbedringer og vedligehold

Hos EL:CON kan vi hjælpe dig igennem hele processen. Lige fra ophængning, nedgravning og samling af kabler til opstilling og montage af stationer.

Derudover kan vi hjælpe med periodiske, skemalagte eftersyn, som vi dokumenterer i udførlige rapporter, der sikrer dig et godt overblik over anlæggets tilstand. Er der behov for udbedringer og vedligeholdelsesarbejder, har vi også kompetencerne og materiellet til at klare disse opgaver.

Vi kan tilbyde assistance hele vejen fra projektering over tegningsudarbejdelse til udførelse i fag- eller hovedentreprise. Vi har over 30 års erfaring med montagearbejde på stationsanlæg fra 0,4 kV-60 kV.

Er du ejer af et elproducerende anlæg eller højspændingsinstallationer? EL:CON tilbyder driftansvarsaftaler på forsyningsanlæg, og dermed sørger vi for at dit anlæg drives og vedligeholdes i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse, fabrikantens anvisning og vores store erfaring på området. Se mere her

Vi arbejder naturligvis kun med afprøvet og godkendt materiel såsom:

  • Kurvevogne til 35 meters højde
  • Sikkerhedsudstyr
  • Entreprenørmateriel til nedgravning af kabler

Hedensted kommune sparer 50 %

50 % energibesparelse 

EL:CON har hjulpet Hedensted Kommune med at spare på energien. 

  LÆS MERE HER

INFRASTRUKTUR

RÅDGIVNING OG LYS I ALLE FACETTER

Vi har en særdeles bred erfaring inden for vejbelysning og signalanlæg.

Vi er med fra starten

EL:CON hjælper gerne i de indledende faser med økonomisk beregning, elprojektering og lysberegning. 

Vi kaster med andre ord lys over mange facetter, når det gælder gade- og signalbelysning.

 

 

Vi har også stor erfaring med vedligehold af:

  • Tekniske kartoteker
  • Styring og overvågning
  • Nyanlæg og ombygning
  • Digital ledningsregistrering

Vi holder vagt

Vi tilbyder naturligvis også drift og vedligeholdelse, der blandt andet kan inkludere vagtordning. Og naturligvis er alle EL:CONs arbejdsprocedurer er beskrevet i vores kvalitetssikring.

Kontakt EL:CON

Har du brug for vores hjælp? 

  KONTAKT EL:CON