Ny afregning på køl sparer millioner for 

NORDISK FILM

Grønne tanker hos Nordisk Film

En henvendelse fra EL:CON Indeklima har resulteret i en ny afregningsmetode for køleforbruget i Nordisk Films biografer, som sikrer virksomheden en besparelse på 2,5 mio. kr. over en periode på fem år. Alt sammen leveret og installeret på rekordtid. 

Upræcis afregning kostede dyrt

Når køleforbruget tidligere blev afregnet i Nordisk Films biografer, skete det på baggrund af en fast bestemt kvadratmeterpris. Det betød, at to biografer af samme størrelse betalte det samme for køl, selvom de kunne have et forskelligt forbrug. Funktionschef i EL:CON Indeklima Mike Boutrup så derfor en god løsning i at opsætte en præcis afregningsmåler, som kan registrerer køleforbruget i den enkelte biograf.

Med afsæt i  beregninger foretaget af EL:CON og Cowi, fandt Nordisk Film hurtigt ud af, at her var en løsning med en stor besparelse. Faktisk kan Nordisk Film se frem til en tilbagebetaling på 2,5 mio. kr. fra SKAT, da de gennem de sidste fem år har betalt for høj en pris for køleforbruget. I fremtiden vil afregningen på køl også være betydeligt lavere.

 

Nordisk Film Biograf

Levering på rekordtid

EL:CON blev sat på opgaven med at installere de nye afregningsmålere i Nordisk Films biografer - og det med en deadline på kun to måneder.

"EL:CON er vores faste servicepartner og kender alle vores biografer i forvejen. Det var afgørende, da alle biograferne er forskellige og krævede forskellige installationer", forklarer Stine Nørregaard Olesen, projektkoordinator i Nordisk Film.

Stort set alle EL:CONs afdelinger for Elinstallation og Bygningsautomatik har været involveret i projektet, og alle Nordisk Films biografer har været under behandling - nogle ganske lidt og andre mere omfattende. I de fleste biografer er der dog blevet opsat mellem 3-6 målere.

Godt samarbejde på tværs 

I Nordisk Film har man været meget tilfreds med det gode samarbejde mellem EL:CON, Cowi og Nordisk Films økonomiafdeling.

"EL:CON lagde fra start med ideen og de første beregninger og blev siden suppleret af Cowi, der kom med mere teori og dybdegående beregninger. Vores egen økonomiafdeling har været med inde over alle dele, og det har bare fungeret. Alle er kommet med input og har været indstillet på, at det skulle lykkes", slutter Stine. 

Alle målere er nu opsat, men projektet fortsætter lidt endnu. På tegnebrættet er nyt energistyringsprogram, som vil kunne give et samlet overblik og gøre det muligt at analysere på køleforbruget, så Nordisk Film i fremtiden kan optimere yderligere på køleforbruget.

  LÆS MERE OM EL:CON INDEKLIMA

Kontakt os

Lad os tage en snak om hvordan vi bedst kan hjælpe din virksomhed.