ELCON_Elinstallation_Novopan Træindustri

MILJØMÆSSIGE FORBEDRINGER HOS NOVOPAN

NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Novopan Træindustri iværksætter nye tiltag for at overholde grænseværdier for udledning af støv. Spånpladefabrikken har ved hjælp af EL:CON fået et højspændingsanlæg, som muliggør etableringen af et nyt røgvaskeanlæg.

 

Novopan Træindustri fremstiller og sælger spånplader samt forarbejdede produkter af disse. Spånpladefabrikken har valgt at investere i et nyt filteranlæg på baggrund af en række klager over virksomhedens udledning af støv. De to nye elektrofilter skal bringe udledningen af støv ned under de tilladte værdier.

»Vi går faktisk altid til EL:CON, når vi skal have foretaget mere omfattende elarbejde. Hos EL:CON kan vi drage nytte af, at elektrikerne kender fabrikken godt, og at de har de nødvendige kompetencer i forhold til at skulle arbejde med 15 kV.«, fortæller elmester hos Novopan, Jørgen Flindt Hansen.

 

EN FORDEL MED

FASTE ÅRLIGE TJEK

Udover højspændingsdelen har EL:CON etableret to tranformere til tavler. EL:CON foretager desuden årlige eftersyn på spånpladefabrikken, hvor der er faste elektrikere tilknyttet: »Det er både en fordel for os og for kunden, at vi kender stedet så godt, som vi gør. Det tager os én dag at foretage det årlige tjek, som nok vil tage tre dage for elektrikere, der ikke har arbejdet på fabrikken før«, fortæller team elektriker Kim Jørgensen.

Læs mere om EL:CON EL:CONs kompetence inden for elforsyningsanlæg her.

  ELFORSYNSNINGSANLÆG

Tag kontakt

Lad os hjælpe...

Skal vi tage os af dit forsyningsanlæg? 
Kontakt vores kompetencecenter EL:CON El-anlæg A/S og hør, hvad vi kan gøre for dig. 

  KONTAKT EL:CON