Elcon Termograferingny

PÅBUD OM TERMOGRAFERING AF VANDVÆRKER

SYDDJURS VANDRÅD

Foreningen af vandværker i Danmark (FVD) påbød deres medlemmer termografering af alle el-styretavler - uanset størrelse - på vandværker inden udgangen af 2012.

 

Sikring af forsyningssikkerhed

EL:CON har givet fordelagtige bud på opgaven og blandt andet indgået samarbejdsaftale med Syddjurs Vandråd. Påbuddet om termografering sikrer:

  • Størst mulig forsyningssikkerhed
  • Mindst mulige skader på værkerne

EL:CON er certificeret af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og dermed godkendt af Tryg forsikring til at udføre termografering på vandværker, der er forsikret gennem FVD /Tryg.

  LÆS MERE OM TERMOGRAFERING

TERMOGRAFERING AF ELTAVLER

EFFEKTIV METODE OG FORDELAGTIG PRIS

EL:CON termograferer eltavler på vandværker effektivt og uden gener. Den fordelagtige pris skyldes blandt andet, at vi samler de enkelte vandværker i Syddjurs og kan således på en halv time termografere tavlen og efterfølgende afgive rapport.

Ligeledes har EL:CON godt samarbejde med Viborg Vandråd og Varde Vandråd samt samrbejdsaftale med Xergi, som servicerer mange vandværker.

  LÆS OM TERMOGRAFI AF ELTAVLER

 

Kontakt EL:CON

Overblik? 

Vil du have overblik over tilstanden på virksomhedens eltavler? Kontakt EL:CON Termografering og hør, hvad vi kan gøre for dig. 

  KONTAKT EL:CONS SPECIALISTER