ELCON_Automation_Vejle Spildevand

TAVLER OG ELMONTAGE PÅ NYT RENSEANLÆG I VEJLE

VEJLE SPILDEVAND A/S

I september 2013 idriftsatte Vejle Spildevand A/S et nyt renseanlæg i Haraldskær. EL:CON har leveret tavler og elmontage til det nye anlæg.

 

Da Vejle Spildevand A/S, som driver spildevandsforsyningsvirksomheden i Vejle Kommune, afholdt licitation på det nye renseanlæg, der blandt andet skulle erstatte det nedslidte Haraldskær Renseanlæg, vandt to EL:CON-afdelinger opgaven i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner.

Opgaven, som havde en total ordresum på 2,6 millioner kroner, omfattede elmontage og levering af styretavler, og blev løst af EL:CON Automation A/S i samarbejde med EL:CON Hornslet A/S og en ekstern samarbejdspartner.

EL:CON SOM TOTALLEVERANDØR GIVER

KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

Ved at varetage hele leverancen fra produktion af tavler på eget tavleværksted i Danmark, over programmering af tilhørende software for dernæst at montere tavlerne i samarbejde med EL:CON Hornslet A/S, sparede Vejle Spildevand A/S et led. Det gav Vejle Spildevand A/S den billigste pris og bedste løsning på opgaven.

Landsdækkende kompetencecenter 

EL:CON Automation A/S har adresse i Hornslet, men er landsdækkende og hjælper kunderne i alle faser lige fra projektering og idriftsætning til efterfølgende servicering, og er et stærkt landsdækkende kompetencecenter med egen udvikling og produktion af styretavler og programmering af software. EL:CON Automation A/S fungerer derfor både som del- og totalleverandør til det danske spildevands- og vandforsyningsmarked.

  LÆS MERE OM EL:CON AUTOMATION A/S

FAKTA OM

DET NYE HARALDSKÆR RENSEANLÆG

Anlægget ligger på et cirka 3 ha stort markareal i Bredstengård Skov mellem Vejle Å og Bredstenvej. Det nye Haraldskær Renseanlæg renser spildevand fra Bredsten, Vandel, Randbøldal, Nørup, Ødsted og Jerlev. Inden for få år skal anlægget også rense spildevand fra Jelling- og Egtved-området, og er dimensioneret til at rense spildevand fra 24.000 personækvivalenter. Anlægget blev sat i drift den 1. juni 2013.

 

Kontakt EL:CON Automation A/S

Kontakt EL:CON Automation A/S for at høre mere om EL:CONs løsninger til spildevands- og vandforsyningsvirksomheder eller hvis du vil høre mere om projektet for Vejle Spildevand A/S.

  KONTAKT EL:CON AUTOMATION A/S

Vil du vide mere?

Vi har gjort det før

Vi har god erfaring med pumpestyring til spildevands- og vandforsyningsvirksomheder. Læs mere om vores løsninger her. 

  EL:CONS LØSNINGER TIL SPILDEVANDS- OG VANDFORSYNINGSVIRKSOMHEDER