Artikel

Bæredygtige løsninger til bygninger


Danske virksomheder står over for en vigtig opgave, der blandt andet fokuserer på energieffektive og intelligente bygninger.

Fire af FNs verdensmål

Intelligente og energieffektive bygninger 

Vedvarende energi, industriel innovation, bæredygtige bygninger samt ansvarligt forbrug og produktion. Det er blot nogle af FN’s verdensmål. 

Aldrig har det derfor været mere aktuelt at reducere CO2-udledningen og bidrage understøtte målene. Det betyder, at danske virksomheder står over for en vigtig opgave, der blandt andet fokuserer på energieffektive og intelligente bygninger.

Der ligger nemlig et stort potentiale i at fremme effektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger. Og det potentiale kan I få del i med vores hjælp. Hos ELCON tilbyder vi værktøjer til at gøre den danske bygningsmasse mere energieffektiv og intelligent ved at anvende relevant data og teknologi.

Se produkt
Snakker I Telefon

Skal vi tage en snak om dine behov?

Vores reception kan viderestille dig til den rette person. Ring til os på 7266 7000 eller skriv til elcon@elcon.dk.

CTS teknikere gennemgår data på computerskærm

Løsninger til intelligente bygninger

Vi tilbyder en række konkrete, bæredygtige tiltag, der hjælper dansk erhverv, industri og det offentlige Danmark med at gøre verdensmålene til virkelighed.

Bæredygtige tiltag til erhverv, industri og det offentlige Danmark:

Download materiale som pdf

Du kan downloade materiale om vores løsninger til intelligente bygninger printvenlig pdf-format ved at klikke på folderen nedenfor.

CTS teknikere i teknikrum

Vælg de rigtige indsatser

Ønsker du et uforpligtende tilbud på en af vores løsninger til intelligente bygninger?

Bygningsdata på computerskærm

Derfor er energieffektive bygninger fremtiden 

Automatisk og smart styring af bygninger kommer til at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling. Blandt andet udgør energiforbruget i bygninger næsten 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark, ifølge Energistyrelsen. Effektivisering af energiforbruget spiller derfor en afgørende rolle for at kan nå det politiske mål om at være uafhængige af fossile brændsler i 2050.

Med andre ord venter der en stor fremtid med en omfattende energioptimering af både eksisterende og nye bygninger. Denne udfordring kan blive opfyldt ved blandt andet få skabt flere intelligente bygninger rundt i landet.

Gennem optimering af funktioner og ressourceforbrug, herunder energiforbrug og vedligeholdelse, kan den intelligente bygning nemlig blive omkostningseffektiv. Den intelligente bygning er også fleksibel og kan tilpasses ændrede behov.

Derudover dokumenterer den intelligente bygning løbende forholdene i bygningen. Det betyder, at relevante alarmer sætter driftspersonalet i stand til hurtigt at kunne udbedre fejl og mangler. Tilsammen vil dette kunne give stor energibesparelse på elforbruget og varmeforbruget. 

For jer betyder det dermed ikke kun et vigtigt bidrag til at sikre reduktion af CO2-udledning. En mere effektiv brug af energien er også en sikker og billig måde for jeres virksomhed at sænke omkostningerne.

to ELCON medarbejdere

Få bæredygtige løsninger til din bygning 

Hos ELCON tilbyder vi en række konkrete, bæredygtige tiltag, der hjælper dansk erhverv samt industri, og som kan fremme energieffektivisering. Vi mener nemlig, at der er store potentialer for at effektivisere energiforbruget i den danske bygningsmasse. Dette er med til at mindske energiforbrug, vandforbrug, klimaaftryk med videre. 

Sammen med jer ønsker vi derfor at flytte fokus fra CTS-anlæg til BMS, binde komponenter sammen, sikre dataopsamling og levere både sikkerhed og opkobling. Indsatsen betyder, at vores mål med jeres energieffektive og intelligente bygninger sikrer:

  • Bedre bæredygtighed
  • Lavere energiforbrug
  • Komfort ved brug af bygningen

Skal vi hjælpe jer med at opnå effektiv bygningsdrift? Med vores servicesamarbejde kan I opnå 100 procent udnyttelse af jeres eksisterende anlæg, som dermed yder det maksimale samtidig med at bruge mindst mulig energi.

Læs om Servicesamarbejde

Ofte stillede spørgsmål om energieffektive bygninger

Nedenfor har vi samlet de spørgsmål, vi ofte møder hos vores kunder, når det kommer til energieffektive bygninger.
Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Intelligente bygninger med smarte teknologier 

Vil du være med til at udnytte fordelene ved smarte bygninger? Det største potentiale for energibesparelser ligger i at bruge data om bygninger og deres energiforbrug på en ny, smartere måde. På den måde kan flere byer være med til at understøtte og efterleve FN’s verdensmål. 

Det hjælper vi jer med ved at anvende smart teknologi og gøre brug af den relevante data. Blandt andet kan I få:

  • Analyseret jeres elmålerdata ved hjælp af vores intelligente algoritmer, og dermed få overblik over mulige forbedringer samt besparelser.
  • Et grønt energitjek af jeres bygningsdrift, så I får overblik og et bedre grundlag til at træffe bæredygtige beslutninger på.
  • Placeret et smart CTS-anlæg hos ELCON uden behov for at tænke på hardware, opdatering eller sikkerhed - det klarer vi for jer.
  • Et systematisk overblik over jeres anlægstilstand, der kan sikre jer mulige forbedringer af energi og komfort.

Intelligente bygninger handler ikke kun om energieffektivitet. Hos ELCON fokuserer vi også på brugernes behov og et behageligt, effektivt og sikkert miljø. Det kan være ved personlig komfort, bæredygtig adfærd, datasikkerhed samt energi- og ressourceeffektivisering. Samtidig med at bygningens ressourceforbrug minimeres. 

Virker vores løsninger interessante? Hos ELCON vejleder, installerer og servicerer vi. Fra enkle installationer til komplekse løsninger, der stiller store krav til teknisk indsigt, faglig dygtighed og projektstyring. Tøv derfor ikke med at kontakte en kompetent specialist fra vores afdeling for Bygningsautomatik.

CTS tekniker kigger på bygningsdata

Vi er klar til at hjælpe dig

Ønsker du et uforpligtende tilbud på en af vores løsninger til intelligente bygninger?

Kontakt Bygningsautomatik