Infrastruktur

Forsyning


Hos ELCON hjælper vi ejerne af forsyningsanlæg med at nå målsætningen om at give forbrugerne en stabil og sikker strømforsyning.

Forsyningsfolk ved transformaterstation

Service af forsyningsanlæg

Er de almindelige procedurer for servicering og vedligeholdelse af anlæggene tilstrækkelige, eller burde de ændres? Det er her ELCON kan hjælpe. Vi har materiel, personel og erfaring til at kunne stå for servicering og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg i alle størrelser.

Grave- og kabelarbejde

Vi har de nødvendige kompetencer samt avanceret søge- og fejlfindingsudstyr.

  • Fejlfinding og udbedring på kabler
  • Nedgravning og samling af kabler
  • Montering af transformerstationer
  • Driftsledelse
Forsyningsmedarbejder

Kontakt os

Ønsker du rådgivning eller et uforpligtende tilbud på en forsyningsopgave?