Artikel

Driftsledelse


Hvis din virksomhed ikke har en godkendt driftsansvarlig person ansat, skal virksomheden indgå en driftsansvarsaftale med en godkend driftsansvarlig virksomhed.

Mødelokale

Ny lovgivning - Er du klar til at få besøg af Sikkerhedsstyrelsen?

Siden 1. januar 2020 har ejere af højspændingsinstallationer, transformerstationer og elproducerende anlæg selv været ansvarlige for at sikre drift og vedligeholdelse af egne højspændingsanlæg.

Det betyder i praksis, at ejere af elektriske anlæg, der er tilsluttet højspændingsnettet, selv skal have en driftsansvarlig person ansat, eller have indgået en aftale med en godkendt driftsansvarlig virksomhed.

Ofte vil konsekvensen være, at man bliver bedt om at tegne en driftsaftale med en godkendt partner inden for tre måneder, men i værste fald kan det føre til, at Sikkerhedsstyrelsen lukker anlægget midlertidigt ned.

Se produkt

Skal vi tage en snak om driftsledelse?

Skriv til os eller giv os et kald - vi er altid klar på at tale om dine specifikke behov.

Palle Jørgensen

Funktionschef

M:+45 4122 2254 E:pajo@elcon.dk

Flemming Aagaard

Driftsleder

M:+45 6124 3620 E:flaa@elcon.dk
Mange virksomheder er ikke bekendt med lovkravene, og det kan få store konsekvenser, hvis Sikkerhedsstyrelsen besøger dit højspændingsanlæg.
Lever du op til lovgivningen?
Forsyningsfolk ved transformerstation

ELCON er godkendt som driftsansvarlig virksomhed

Hvis din virksomhed ikke har en godkendt driftsansvarlig person ansat, skal virksomheden indgå en driftsansvarsaftale med en godkend driftsansvarlig virksomhed.

ELCON er allerede godkendt som driftsansvarlig virksomhed og har driftsansvarlige personer ansat, så vi står klar til at hjælpe dig med at overholde krav i ”Bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg".

Driftsansvarsaftale

Formål

Formålet med en driftsansvarsaftale er, at ELCON tager ansvar for, at dit anlæg, frem til ejergrænsen, drives og vedligeholdes i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse, fabrikantens anvisning og vores erfaring.

Vi tilbyder

Vi tilbyder at være driftsansvarlig virksomhed og stille en driftsansvarligperson til rådighed, så vi kan varetage driften af dit anlæg, som er det første skridt til at overholde kravene i bekendtgørelsen.

DSC 0011

En driftsansvarsaftale kan blandt andet indeholde

 • Driftsledelse og Koblingsledelse
 • KLS-D / Kvalitetsledelsessystem
 • Sammenkoblingsaftaler
 • Udpegning af mandskab
 • Korrekt bemanding af opgaver
 • Indberetning af LER oplysninger og håndtering af graveforespørgsler
 • Aftaler med 3. parts leverandører
 • Nøglehåndtering
 • Måling af overgangsmodstand til jord
 • Test af koblingsanlæg
 • Bryder eftersyn
 • Relæ-test
 • Olieprøver at forsyningstransformer

 

Du kan se mere information hos Sikkerhedsstyrelsen her  - her finder du både bekendtgørelsen og en vejledning til denne.

Forsyningsfolk arbejder med højspænding

Lad os hjælpe dig

Vi sørger for, at dit anlæg vedligeholdes og efterses i overensstemmelse med bekendtgørelsen og anlæggets vedligeholdelsesvejledninger.

Kontakt forsyning