Intelligente bygninger

Fordi det gør en forskel

Intelligente og energieffektive bygninger

Danske virksomheder står over for en stor og vigtig opgave med at understøtte og efterleve FN's verdensmål, der blandt andet fokuserer på bæredygtig udvikling og bæredygtige byer.

Et af værktøjerne til at nå målene er at gøre den danske bygningsmasse mere energieffektiv og intelligent ved at anvende data og teknologi. 

Intelligente bygninger handler om at tilfredsstille brugernes behov for funktionalitet, men også sikre et behageligt, effektivt og sikkert miljø - samtidig med at bygningens ressourceforbrug skal minimeres.

EL:CONs mål med Intelligente Bygninger

  • Vi sikrer bæredygtighed 
  • Vi sikrer energioptimering
  • Vi sikrer komfort især ved brug af bygningen

Sammen med jer ønsker vi at flytte fokus fra CTS anlæg til BMS, binde komponenter sammen, sikre dataopsamling og levere både sikkerhed og opkobling.

Løsninger til Intelligente bygninger

Vi tilbyder en række konkrete, bæredygtige tiltag, der hjælper dansk erhverv, industri og det offentlige Danmark med at gøre verdensmålene til virkelighed: Virtuel energirådgiverGrønt energitjekServicesamarbejdeHosting og Data Analytics.

Den intelligente bygning har mange fordele

Der er mange fordele ved at gøre bygninger intelligente. Gennem optimering af funktioner og ressourceforbrug, herunder energiforbrug og vedligeholdelse, kan den intelligente bygning gøres omkostningseffektiv. Den intelligente bygning er også fleksibel og kan tilpasses ændrede behov.

Derudover dokumenterer den intelligente bygning løbende forholdene i bygningen, hvilket betyder at relevante alarmer sætter driftspersonalet i stand til hurtigt at kunne udbedre fejl og mangler. 

Fokus på brugere

Intelligente bygninger handler ikke kun om energieffektivitet, men har også fokus på brugernes behov. Det kan være ved booking af møderum, personlig komfort, behovsstyret generel komfort, bæredygtig adfærd, databaseret energi- og miljøstyring/-ledelse, prædiktiv styring, mere effektiv fejlfinding, databaseret vedligehold, rengøringsplan, datasikkerhed og energi- og ressourceeffektivisering.

Skal vi kontakte dig?

Ønsker du et uforpligtende tilbud på en af vores løsninger til intelligente bygninger? 

Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Udfyld en eller flere af nedenstående muligheder

Jeg bekræfter, at jeg er blevet oplyst om EL:CON A/S' behandling af mine personoplysninger, jf. nærmere retningslinjer for behandling af personoplysninger