Intelligente bygninger

Fordi det gør en forskel

Intelligente og energieffektive bygninger 

Vedvarende energi, industriel innovation, bæredygtige bygninger samt ansvarligt forbrug og produktion. Det er blot nogle af FN’s verdensmål. 

Aldrig har det derfor været mere aktuelt at reducere CO2-udledningen og bidrage understøtte målene. Det betyder, at danske virksomheder står over for en vigtig opgave, der blandt andet fokuserer på energieffektive og intelligente bygninger.

Der ligger nemlig et stort potentiale i at fremme effektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger. Og det potentiale kan I få del i med vores hjælp. Hos EL:CON tilbyder vi værktøjer til at gøre den danske bygningsmasse mere energieffektiv og intelligent ved at anvende relevant data og teknologi.

Løsninger til Intelligente bygninger

Vi tilbyder en række konkrete, bæredygtige tiltag, der hjælper dansk erhverv, industri og det offentlige Danmark med at gøre verdensmålene til virkelighed: Virtuel energirådgiverGrønt energitjekServicesamarbejdeHosting og Data Analytics.

SoMe karrusel grafikker 1080 x 1080 px (15).png

Derfor er energieffektive bygninger fremtiden 

Automatisk og smart styring af bygninger kommer til at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling. Blandt andet udgør energiforbruget i bygninger næsten 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark, ifølge Energistyrelsen. Effektivisering af energiforbruget spiller derfor en afgørende rolle for at kan nå det politiske mål om at være uafhængige af fossile brændsler i 2050.

Med andre ord venter der en stor fremtid med en omfattende energioptimering af både eksisterende og nye bygninger. Denne udfordring kan blive opfyldt ved blandt andet få skabt flere intelligente bygninger rundt i landet.

Gennem optimering af funktioner og ressourceforbrug, herunder energiforbrug og vedligeholdelse, kan den intelligente bygning nemlig blive omkostningseffektiv. Den intelligente bygning er også fleksibel og kan tilpasses ændrede behov.

Derudover dokumenterer den intelligente bygning løbende forholdene i bygningen. Det betyder, at relevante alarmer sætter driftspersonalet i stand til hurtigt at kunne udbedre fejl og mangler. Tilsammen vil dette kunne give stor energibesparelse på elforbruget og varmeforbruget. 

For jer betyder det dermed ikke kun et vigtigt bidrag til at sikre reduktion af CO2-udledning. En mere effektiv brug af energien er også en sikker og billig måde for jeres virksomhed at sænke omkostningerne.

Få bæredygtige løsninger til din bygning 

Hos EL:CON tilbyder vi en række konkrete, bæredygtige tiltag, der hjælper dansk erhverv samt industri, og som kan fremme energieffektivisering. Vi mener nemlig, at der er store potentialer for at effektivisere energiforbruget i den danske bygningsmasse. Dette er med til at mindske energiforbrug, vandforbrug, klimaaftryk med videre. 

Sammen med jer ønsker vi derfor at flytte fokus fra CTS-anlæg til BMS, binde komponenter sammen, sikre dataopsamling og levere både sikkerhed og opkobling. Indsatsen betyder, at vores mål med jeres energieffektive og intelligente bygninger sikrer:

  • Bedre bæredygtighed
  • Lavere energiforbrug
  • Komfort ved brug af bygningen

Skal vi hjælpe jer med at opnå effektiv bygningsdrift? Med vores servicesamarbejde kan I opnå 100 procent udnyttelse af jeres eksisterende anlæg, som dermed yder det maksimale samtidig med at bruge mindst mulig energi.

  LÆS MERE

Intelligente bygninger med smarte teknologier 

Vil du være med til at udnytte fordelene ved smarte bygninger? Det største potentiale for energibesparelser ligger i at bruge data om bygninger og deres energiforbrug på en ny, smartere måde. På den måde kan flere byer være med til at understøtte og efterleve FN’s verdensmål. 

Det hjælper vi jer med ved at anvende smart teknologi og gøre brug af den relevante data. Blandt andet kan I få:

  • Analyseret jeres elmålerdata ved hjælp af vores intelligente algoritmer, og dermed få overblik over mulige forbedringer samt besparelser.
  • Et grønt energitjek af jeres bygningsdrift, så I får overblik og et bedre grundlag til at træffe bæredygtige beslutninger på.
  • Placeret et smart CTS-anlæg hos EL:CON uden behov for at tænke på hardware, opdatering eller sikkerhed - det klarer vi for jer.
  • Et systematisk overblik over jeres anlægstilstand, der kan sikre jer mulige forbedringer af energi og komfort.

Intelligente bygninger handler ikke kun om energieffektivitet. Hos EL:CON fokuserer vi også på brugernes behov og et behageligt, effektivt og sikkert miljø. Det kan være ved personlig komfort, bæredygtig adfærd, datasikkerhed samt energi- og ressourceeffektivisering. Samtidig med at bygningens ressourceforbrug minimeres. 

Virker vores løsninger interessante? Hos EL:CON vejleder, installerer og servicerer vi. Fra enkle installationer til komplekse løsninger, der stiller store krav til teknisk indsigt, faglig dygtighed og projektstyring. Tøv derfor ikke med at kontakte vores kundecenter eller en kompetent specialist fra vores afdeling for Bygningsautomatik.

  LÆS OM BYGNINGSAUTOMATIK

Ofte stillede spørgsmål om energieffektive bygninger

Nedenfor har vi samlet de spørgsmål, vi ofte møder hos vores kunder, når det kommer til energieffektive bygninger.
Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at udfylde kontaktformularen nederst på siden - så kontakter vi dig for en uforpligtende snak.

1. Hvad indebærer smarte bygninger?

Smarte bygninger vil sige, at du kan styre og kontrollere bygningens forbrug af for eksempel opvarmning, ventilation, lys, el og lignende. Alt sammen ved hjælp af data.

Gør du din bygning smart, får du altså intelligent software, der giver mange muligheder for energieffektiviseringer. Det kan være styring af temperaturen i mødelokaler til belysning, der automatisk slukker, hvis der ikke er bevægelse i rummet.

2. Hvilke energieffektive løsninger tilbyder EL:CON?

Som kunde hos EL:CON kan du få tilbudt stort set alt inden for energieffektive løsninger. Vi har nemlig erfarne specialister, der kan projektere, beregne og rådgive på alle niveauer - og vi har masser af erfaring i at finde den helt særlige løsning til selv specielle ønsker.

Det kan være alt fra at installere CTS-anlæg til at kortlægge mulige forbedringer og besparelser med hjælp fra en virtuel energirådgiver.

3. Hvad hjælper intelligente bygninger med?

Intelligente bygninger har mange fordele. Blandt andet hjælper de med at give dig en masse data om virksomhedens forbrug, så du kan skabe bedre komfort, indeklima og trivsel.

Det giver fordele som reduktion af CO2-udledning og en sikker, billig måde for din virksomhed at få energioptimering. Ved at øge graden af intelligens i din bygning kan du også opnå optimal komfort for medarbejderne.

4. Hvor meget erfaring har EL:CON i grønne løsninger?

Hos EL:CON har vi stor erfaring i grønne løsninger. Hver dag rådgiver vi nemlig kunder inden for erhverv, industri og det offentlige om grøn omstilling og energireducerende løsninger. Af grønne løsninger tilbyder vi især potentialet i at reducere mængden af energi.

Derudover spænder vores løsninger bredt - fra LED-belysning, installation af solcelleanlæg og optimering af eksisterende installationer til samlede løsninger, der gør bygninger intelligente og omkostningseffektive.

5. Hvordan foregår jeres proces med intelligent bygningsstyring?

I processen med intelligent bygningsstyring hjælper vi dig til hurtigt at danne et overblik over bygningens forbrug af el, vand og energi til både opvarmning og nedkøling. Blandt andet gennem analyser, dokumentation og rådgivning.

I forbindelse med bygningsautomation og CTS-anlæg kan vi også assistere med projektering, tilsyn, fejlfinding, programmering, installation samt service og vedligeholdelse.

Skal vi kontakte dig?

Ønsker du et uforpligtende tilbud på en af vores løsninger til intelligente bygninger? 

Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Udfyld en eller flere af nedenstående muligheder

Jeg bekræfter, at jeg er blevet oplyst om EL:CON A/S' behandling af mine personoplysninger, jf. nærmere retningslinjer for behandling af personoplysninger