STABIL OG SIKKER

STRØMFORSYNING

De fleste el-forsyningsselskaber har én overordnet målsætning: At give forbrugerne en stabil og sikker strømforsyning. De fleste selskaber opfylder denne målsætning langt det meste af tiden.

Service og vedligeholdelse

Det er imidlertid, når målsætningen ikke opfyldes, at man bliver opmærksom på, om de almindelige procedurer for servicering og vedligeholdelse af anlæggene nu også er tilstrækkelige, eller om de burde ændres.

Det er her EL:CON El-anlæg kan hjælpe. Vi har materiel, personel og erfaring til at kunne stå for servicering og vedligeholdelse af forsyningsanlæg i alle størrelser - fra 0,4 kV til 60 kV.

For det offentlige har EL:CON El-anlæg har blandt andet:

Fra projektering til udførelse

Vi kan tilbyde assistance hele vejen fra projektering over tegningsudarbejdelse til udførelse i fag- eller hovedentreprise, og vi har over 30 års erfaring med montagearbejde på stationsanlæg fra 0,4 kV til 60 kV.

Vi arbejder kun med afprøvet og godkendt materiel, f.eks. kurvevogne til 35 meters højde, sikkerhedsudstyr og entreprenørmateriel til nedgravning af kabler.

  KONTAKT EL:CON
Fejlsøgning på kabler

SØG OG DU SKAL FINDE

FEJLFINDING PÅ KABLER

Søg og du skal finde, i hvert fald hvis du allierer dig med EL:CON. Vi har en dybtgående og mangeårig baggrund inden for kabelarbejde.

Kompetencerne til udbedring

Vi har mange års erfaring med fejlfinding på 0,4 kV til 60 kV kabelnet, Derfor har vi naturligvis også både det store overblik og de nødvendige kompetencer, når det gælder udbedringen af de fejl, vi måtte finde på el-kablerne.

Men vi er ikke blot i besiddelse at meget kompetente medarbejdere. Vi har også et utroligt avanceret søge- og fejlfindingsudstyr, der sikrer din virksomhed optimal sikkerhed og service.

Vi står altid parat til at hjælpe med påvisning af fejl og skadesudbedring at kabler.

VI HAR STOR ERFARING MED AT

GRAVE I DYBDEN

Vi har stor erfaring med at grave i dybden - ikke mindst i forbindelse med kabelarbejde. Det gælder både til nye anlæg og til ændringer af bestående anlæg med spændinger fra 0,4 kV til 60 kV.

Alle belægningstyper

Vi kan grave og retablere i alle belægningstyper - inklusiv fliser, belægningssten og asfalt. Og vi arbejder både som fagentreprenører og som hovedentreprenører med ansvar for eksempelvis en underentreprise med en styret underboring.

Vi klarer desuden nedgravning og samling at kabler samt opstilling og montering af transformerstationer.

Ansøgninger til myndigheder og kvalitetssikring

Er myndighedsbehandling og kvalitetssikring nogle af de opgaver, der trækker tænder ud i din egen organisation ved gravearbejde? Så kan du trygt overlade begge dele til os. Vi kan klare al myndighedsbehandling - fra ansøgning til vejsyn og gravetilladelser.

Har du selv en kontrolplan, er vi meget erfarne i at arbejde efter forskellige planer og systemer. Ønsker du hellere at bruge EL:CONs procedurer for kvalitetssikring, er du også i gode hænder.

  KONTAKT EL:CONS EGEN ENTREPRISEAFDELING
Kabelarbejde til nye og bestående anlæg

VI ER SPECIALISTER I

KABELARBEJDE

Med vores udstyr kan vi både servicere og udbygge luftledninger og kabler i jorden. Det gælder både kabelarbejde til nye anlæg og bestående anlæg. 

Egen entrepriseafdeling

I egen entrepriseafdeling tilbyder vi alt fra:

  • Ophængning og nedgravning
  • Samling af kabler til opstilling
  • Montage af transformerstationer

Er der behov for udbedringer og vedligeholdelsesarbejder, har vi også kompetencerne og materiellet til at klare disse opgaver.

Eftersyn giver overblik

Vi hjælper med periodiske, skemalagte eftersyn, som vi dokumenterer i udførlige rapporter, der sikrer dig et godt overblik over dit anlægs tilstand.

VI TILBYDER

LØBENDE SAMARBEJDE

En driftsafdeling hos et elforsyningsselskab skal løse mange opgaver. Her kan vi hjælpe med en serviceaftale, der løser både bemandings- og prioriteringsproblemer.

Vi tager hånd om det hele

Hvis driftsafdelingen samtidig skal tage sig af servicering og vedligeholdelse af anlæggene, er det ikke sjældent, at den løber ind i bemandings- og prioriteringsproblemer. Vores serviceaftale inkluderer samtidig faste intervaller og priser for eftersyn og revisioner.

Vi kan kort sagt tilbyde at varetage alle vedligeholdelsesopgaverne.

Vores samarbejdsmodel

Vi har på baggrund af vores erfaringer udarbejdet en fleksibel model for samarbejdet med vores kunder, hvor vi i hvert enkelt tilfælde vurderer, hvilken rolle vi skal spille. Så får din driftsafdeling frigjort flest mulige ressourcer til de løbende driftsopgaver - og undgår at blive afbrudt af vedligeholdelsesopgaver.

Som eksempel kan modellen indeholde følgende:


1. Dækning af hele forsyningsområdet

2. 3-6-årige aftaler

3. Faste priser på eftersyn og revisioner

a) Aftalte priser på ekstraarbejder

b) Tilbud på større reparationer og anlægsarbejder

4. Ansvar for initiativ til eftersyn og revisioner

5. Måneds- eller kvartalsmøder med status og information

  KONTAKT EL:CON EL-ANLÆG