Driftsledelse

Ny lovgivning - Er du klar til at få besøg af Sikkerhedsstyrelsen?

Siden 1. januar 2020 har ejere af højspændingsinstallationer, transformerstationer og elproducerende anlæg selv været ansvarlige for at sikre drift og vedligeholdelse af egne højspændingsanlæg.

Det betyder i praksis, at ejere af elektriske anlæg, der er tilsluttet højspændingsnettet, selv skal have en driftsansvarlig person ansat, eller have indgået en aftale med en godkendt driftsansvarlig virksomhed.

Men mange virksomheder er ikke bekendt med lovkravene, og det kan få store konsekvenser, hvis Sikkerhedsstyrelsen besøger dit højspændingsanlæg.

Ofte vil konsekvensen være, at man bliver bedt om at tegne en driftsaftale med en godkendt partner inden for tre måneder, men i værste fald kan det føre til, at Sikkerhedsstyrelsen lukker anlægget midlertidigt ned.

  SKAL VI KONTAKTE DIG?
Driftsansvarlig på forsyningsanlæg

EL:CON er godkendt som driftsansvarlig virksomhed

Hvis din virksomhed ikke har en godkendt driftsansvarlig person ansat, skal virksomheden indgå en driftsansvarsaftale med en godkend driftsansvarlig virksomhed.

EL:CON er allerede godkendt som driftsansvarlig virksomhed og har driftsansvarlige personer ansat, så vi står klar til at hjælpe dig med at overholde krav i ”Bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg".

Driftsansvarsaftale

Formål

Formålet med en driftsansvarsaftale er, at EL:CON tager ansvar for, at dit anlæg, frem til ejergrænsen, drives og vedligeholdes i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse, fabrikantens anvisning og vores erfaring.

Vi tilbyder

Vi tilbyder at være driftsansvarlig virksomhed og stille en driftsansvarligperson til rådighed, så vi kan varetage driften af dit anlæg, som er det første skridt til at overholde kravene i bekendtgørelsen.

Vi sørger for service og vedligeholdelse af dit anlæg

En driftsansvarsaftale kan blandt andet indeholde

 • Driftsledelse og Koblingsledelse
 • KLS-D / Kvalitetsledelsessystem
 • Sammenkoblingsaftaler
 • Udpegning af mandskab
 • Korrekt bemanding af opgaver
 • Indberetning af LER oplysninger og håndtering af grave forespørgsler
 • Aftaler med 3. parts leverandører
 • Nøglehåndtering
 • Måling af overgangsmodstand til jord
 • Test af koblingsanlæg
 • Bryder eftersyn
 • Relæ-test
 • Olieprøver at forsyningstransformer

Vi sørger for, at dit anlæg vedligeholdes og efterses i overensstemmelse med bekendtgørelsen og anlæggets vedligeholdelsesvejledninger.

Du kan se mere information hos Sikkerhedsstyrelsen her  - her finder du både bekendtgørelsen og en vejledning til denne.

Kontakt os

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller behov for mere information. Vi besøger med glæde dig og dit anlæg.

  KONTAKT OS HER

Skal vi kontakte dig ang. forsyning?

Udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig hurtigst muligt. 

Udfyld en eller flere af nedenstående muligheder

Jeg bekræfter, at jeg er blevet oplyst om EL:CON A/S' behandling af mine personoplysninger, jf. nærmere retningslinjer for behandling af personoplysninger