NYHEDER

Kontrakt på stort solcelleanlæg i Randers

EL:CON har netop indgået aftale med Randers Kommune om at opføre et 1900 kvm stort solcelleanlæg på én af kommunens skoler.

ELCON Solcelleanlæg

Efter en udbudsrunde er det besluttet, at EL:CON skal levere og montere et 1900 kvm stort solcelleanlæg på taget af Søndermarksskolen i Randers. Opsætning af anlægget påbegyndes i slutningen af april og forventes færdig inden udgangen af 2012.

Gevinst for økonomi og klima

Solcelleanlægget vil komme til at producere omkring 250.000 kilowatttimer om året, hvilket svarer til det gennemsnitlige strømforbrug for 55 parcelhuse. Med det nye solcelleanlæg reduceres kommunens CO2-udledning og elregning.

Solcelleanlægget bliver monteret med weblogger og infoskærm, så det bliver nemt at aflæse, hvor meget strøm anlægget producerer og hvor meget CO2, der er sparet. Udstyret kan også anvendes i skolens undervisning.

Erfaring med solceller

»EL:CON installerer solceller i hele Danmark. I øjeblikket sælger vi to-tre solcelleanlæg om dagen. Anlægget på Søndermarkskolen hører naturligvis til de større, og jeg er stolt over, at vi har fået opgaven,« siger administrerende direktør i EL:CON Claus Søgaard Poulsen. Anlægget på Søndermarkskolen bliver ikke EL:CONs første i Randers Kommune. Tidligere på året monterede EL:CON solceller på taget af to børnehaver i Randers.

  KONTAKT EL:CON KLIMA OG ENERGI

 

LED-gadebelysning i Esbjerg

Esbjerg Kommune forventes at opnå en energibesparelse på op til 70 procent, når EL:CON har udskiftet 15.000 gadebelysningsarmaturer i kommunen.

ELCON der servicere gadebelysning

Udskiftning til LED-gadebelysning

Efter licitation hos Esbjerg Kommune bliver det EL:CON, som skal sørge for, at LED-gadebelysning i stor stil kommer til at gøre sit indtog i Esbjerg Kommune. Aftalen løber fra den 31. marts 2012 og tre år frem.

Over en periode på tre år skal EL:CON udskifte 15.000 gamle armaturer til energibesparende LED-lamper. Ved udskiftningen er det anslået, at kommunen vil opnå en energibesparelse på op til 70 procent i forhold til traditionel gadebelysning.

EL:CON vedligeholder også gadelys i Esbjerg

For Esbjerg Kommune har EL:CON i forvejen entreprisen med at vedligeholde kommunens 27.835 gadebelysningsarmaturer. Den opgave løber fra 1. juni 2011 og 4 år frem og består i gruppeudskiftning af lyskilder, eftersyn, afhjælpning af fejl og mangler samt et døgnberedskab, der kan tilkaldes, hvis der opstår større fejl eller uheld.

EL:CON vedligeholder på nuværende tidspunkt gadelys for Aarhus, Horsens, Hedensted, Syddjurs og Sønderborg Kommuner samt for Vejdirektoratet i Østjylland og med armaturerne fra Esbjerg omfatter det i alt ca. 100.000 vejbelysningsarmaturer.

Spørgsmål vedr. opgaven kan rettes til sektionschef Steen Pedersen, EL:CON El-anlæg A/S - stp@elcon-as.dk.

EL:CON indgår kontrakt om gadebelysning i Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune har efter en licitation, valgt EL:CON El-anlæg A/S til at stå for drift og vedligeholdelse af kommunens gadebelysning de næste 4 år.

ELCON Infrastruktur Gadebelysning

Syddjurs Kommune har 9.600 armaturer, der skal vedligeholdes. Opgaven består i gruppeudskiftning af lyskilder, eftersyn, afhjælpning af fejl og mangler samt et døgnberedskab, der kan tilkaldes, hvis der opstår større fejl eller uheld.

EL:CON El-anlæg A/S vedligeholder i forvejen gadelys for Aarhus, Horsens , Hedensted, Esbjerg og Sønderborg Kommuner samt for Vejdirektoratet i Østjylland og med armaturerne fra Syddjurs omfatter det i alt ca. 100.000 vejbelysningsarmaturer.

Ønskes yderligere info?

Kontakt Sektionschef Steen Pedersen, stp@elcon-as.dk for yderligere oplysninger.

Elinstallatørfirmaet Kjeld Jacobsen A/S i Skive overtaget af landsdækkende elinstallatør

Med overtagelsen af aktiviteterne i elinstallatørvirksomheden Kjeld Jacobsen A/S styrker EL:CON Gruppen A/S positionen i Midt- og Vestjylland.

ELCON Kjeld Jakobsen A/S Overtagelse

Integration i eksisterende afdelinger

Som følge af flere tabsgivende projekter i Kjeld Jacobsen A/S er der indgået aftale om, at virksomheden med afdelinger i Skive og Viborg bliver en del af EL:CON Gruppen A/S. EL:CON overtager aktiviteter, medarbejdere og aktiver herunder driftsmidler, lager, kunder, ordrer, projekter og servicearbejder med øjeblikkelig virkning. Overtagelsen sker for at optimere driften, opnå større lokalt netværk og nye kunderelationer.

− Kompetencerne i Kjeld Jacobsen A/S passer perfekt ind i EL:CONs forretning og overtagelsen vil styrke EL:CON på volumen i de konkrete lokalområder, udtaler Claus Søgaard Poulsen, administrerende direktør i EL:CON Gruppen A/S.

Kjeld Jacobsen A/S, som ved overtagelsen har 22 medarbejdere, bliver integreret i EL:CONs eksisterende elinstallationsafdelinger i Skive og Viborg. Kjeld Jacobsen ansættes i EL:CONs Skive-afdeling som servicechef.

− I EL:CON ser vi med stor tilfredshed på overtagelsen. Kjeld Jacobsen A/S tilfører EL:CONs eksisterende afdelinger dygtige medarbejdere med et højt teknisk kompetenceniveau samt adgang til attraktive kunder og samarbejdspartnere, siger Claus Søgaard Poulsen.

FAKTA

EL:CON beskæftiger efter opkøbet mere end 650 medarbejdere heraf 70 lærlinge og elever fordelt på 15 afdelinger over hele landet. EL:CON omsatte i 2011 for 525 millioner kroner. Overtagelsen af Kjeld Jacobsen A/S sker med øjeblikkelig virkning.

EL:CON er en landsdækkende elinstallationsvirksomhed, der spænder fra forsyningsanlæg og vejbelysning, over industrianlæg og automation, til nyetablering og renovering i offentlige institutioner, virksomheder og private boliger. EL:CON er ejet af det østjyske energiselskab NRGi.

 

EL:CON skal montere solcelleanlæg på børnehaver

To kommunale børnehaver i Randers får i starten af 2012 besøg af EL:CONs solcelle-montører. Børnehaverne skal have monteret solceller på taget.

ELCON Solcelleanlæg på børnehaver

EL:CON har netop indgået aftale med Randers Kommune om levering og montering af solcelleanlæg på to af kommunens børnehaver. 

Solceller er en gevinst for økonomi og klima

Solcelleanlæggene vil tilsammen producere omkring 27.000 kWh pr. år, hvilket svarer til det gennemsnitlige forbrug for seks børnefamilier. Med de nye solcelleanlæg monteret på børnehavernes tage reduceres kommunens CO2-udledning og elregning.

Solcelleanlæggene bliver monteret med display, så det nemt kan aflæses, hvor meget strøm anlæggene producerer og hvor meget CO2, der er sparet. Anlæggene er planlagt idriftsættelse den 1. april 2012.

Solceller giver ren energi fra solen

Solen er en uudtømmelig energiressource, som giver ren energi. EL:CON hjælper private husstande, offentlige og private virksomheder - lige fra de første overvejelser over en eventuel finansiering til den endelige opsætning af solcelleanlægget.

Fakta om solceller

  • Solceller kræver stort set ingen vedligeholdelse
  • Solceller producerer også strøm, når der er overskyet
  • Med solceller bliver du uafhængig af stigende elpriser


  LÆS MERE OM VEDVARENDE ENERGI HERUNDER SOLCELLER

EL:CON indgår stor ESCO-aftale om gadebelysning

Gennem et ESCO-projekt får EL:CON ansvaret for gadebelysningen i Hedensted Kommune. Projektet indeholder energirenovering, drift og vedligeholdelse af kommunens gadebelysning i 15 år.

ELCON Gadebelysning ESCO

Garanti om energibesparelser på 50 % årligt

EL:CON overtager driften af al gadelys i Hedensted Kommune. Det er forventningen, at kommunen kommer til at spare i alt 27,3 mio. kr. over de 15 år kontrakten løber. Desuden vil 2000 - nu slukkede - lysarmaturer blive tændt igen, ligesom de eksisterende anlæg bliver renoveret.

Aftalen garanterer Hedensted Kommune en årlig besparelse på ca. 50 % af det nuværende energiforbrug. Det svarer til 2,1 mio. kWh til en værdi af ca. 3,2 mio. kr. Der er tale om en fuldt finansieret løsning, og Hedensted Kommune er en af de første kommuner i Danmark, som har indgået en sådan aftale.

Fokus på energibesparing

"Energibesparende projekter er et af EL:CONs strategiske fokusområder, og vi har bredt kendskab til ESCO- og energioptimeringsmodeller fra projekter med bygningsrenovering på blandt andet virksomheder, skoler, institutioner og sportshaller. For eksempel er EL:CON en del af vinderteamet på et nyt stort ESCO-projekt i Aarhus Kommune", siger Steen Pedersen, sektionschef for El-anlæg hos EL:CON.

Fremtidssikret gadebelysning

"EL:CON har desuden en særdeles bred erfaring inden for gadebelysning fra flere danske kommuner. Vi ved derfor, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Den viden og erfaring vil være med til at sikre borgerne i Hedensted Kommune bedre og mere fremtidssikret gadebelysning - og på samme tid levere store besparelser på energiforbrug og drift", siger Steen Pedersen og fortsætter: "Hos EL:CON glæder vi os til at komme i gang med opgaven og ser frem til et udbytterigt ESCO-projekt, hvor vi i modsætning til et traditionelt samarbejde opnår langt bedre mulighed for at planlægge opgaverne optimalt".

Til glæde for borgere, miljø og kommunekasse

Om aftalen med EL:CON siger formand for Teknik & Miljøudvalget i Hedensted Kommune, Peter Sigtenbjerggaard: "Det er en rigtig god aftale for Hedensted Kommune, som både sikrer et bedre produkt, mindre energiforbrug og en markant lavere pris. - Til glæde for både borgere, miljø og kommunekassen. Mere kan vi vist ikke ønske os".

Det er konsulentfirmaerne Spectras og Fredsted Consulting, der sammen med kommunen har lavet udbudsmaterialet og bistået med udarbejdelse af kontrakten med EL:CON. EL:CON vedligeholder i forvejen gadelys for Aarhus, Horsens, Esbjerg og Sønderborg Kommuner samt for Vejdirektoratet i Østjylland.

Vil du vide mere?

Kontakt sektionschef Steen Pedersen, EL:CON på tel 4122 2199.

Kontakt udvalgsformand i Teknik & Miljø, Peter Sigtenbjerggaard, Hedensted Kommune op tel 2098 6877.

Fakta om renovering og vedligehold

Energirenoveringen:
I perioden 2012-2014 vil det eksisterende gadelysanlæg blandt andet blive renoveret på følgende vis:

  • Udskiftning af 7196 armaturer
  • Udskiftning af 273 gittermaster
  • Udskiftning af 385 træmaster


Drift og vedligehold:
EL:CON vil i kontraktperioden stå for drift og vedligehold af det samlede gadelysanlæg. En årlig pris på 0,3 mio. kr. for den del er indregnet i det samlede udbud.

 

  SE INDSLAG FRA TV SYD OM ESCO-PROJEKTET

 

EL:CON er partner på ESCO-projekt

EL:CON er en del af det team, der skal energirenovere 17 kommunale bygninger for Aarhus Kommune. ESCO-projektet skal sikre en besparelse på ca. 2,4 mio. kWh årligt.

ELCON energibesparelser

Grønne kompetencer

Energibesparende tiltag i kommunale bygninger finansieret af energibesparelser. Det er essensen af det ESCO-udbud, Aarhus Kommune netop har gennemført. EL:CON er en del af vinderteamet, som har entreprenørvirksomheden NCC i spidsen.

"Det århusianske ESCO-projektet har spændende perspektiver, som ligger godt i tråd med EL:CONs strategiske fokus på grønne kompetencer. At EL:CON er udvalgt som samarbejdspartner på projektet sikrer samtidig, at vi kan indsamle vigtige erfaringer på ESCO-området", siger Thomas Lyhne, projektchef hos EL:CON Gruppen.

Tiltag finansieres af energibesparelser

Energirenoveringerne i projektet er stort set omkostningsfrie for kommunen, idet de energibesparende tiltag skal finansieres af energibesparelserne. Den samlede besparelse estimeres på nuværende tidspunkt til at være ca. 2,4 mio. kWh pr. år over en 10-årig periode.

I det kommende år skal EL:CON i samarbejde med NCC og NRGi Rådgivning udføre omfattende analyser af bygningerne og udføre de energibesparende tiltag. Ud over besparelserne opnår Aarhus Kommune en række andre fordele i bygningerne, som er omfattet af projektet; herunder forbedret indeklima og mindre vedligehold.

Fakta om ESCO-projekt, Aarhus Kommune

  • Samlet areal: ca. 85.000
  • Samlet årlig energibesparelse: 2,4 mio. kWh
  • Samlet varighed: ca. 12 år, heraf en garanti-periode på 10 år
  • Samlet investering: ca. 20 mio. kr.

EL:CON opnår ISO 9001-certificering

Installatørvirksomheden EL:CON med hovedsæde i Århus har netop modtaget bevis på, at virksomheden er ISO 9001:2008-certificeret. Bag certificeringen ligger et kvalitetssystem, som sikrer kunderne samme kvalitet.

ELCON Finlandsgade

Kvalitetssystem for alle 8 selskaber

- Vi er stolte af, at vi har fået papir på vores kvalitet, udtaler adm. direktør i EL:CON Claus Søgaard Poulsen. Tilbage i 1993 blev virksomheden som den første elinstallatør i Danmark ISO-certificeret. Dengang dækkede certificeringen elektriske installationer og tele-data-installationer i to selskaber med omkring 60 ansatte.

Siden er EL:CON vokset betragteligt i størrelse og nye kompetencer er kommet til. EL:CONs nye kvalitetssystem, som netop er blevet ISO-certificeret, dækker nu alle otte selskaber under EL:CON Gruppen A/S på opgaver inden for elinstallation, køl, AIA og ABA.

Kunden i fokus

- Certificeringen af vores kvalitetssystem er et kvalitetsstempel, som kunderne kender og har tillid til. Et meget vigtigt mål med kvalitetsarbejdet er, at alle vores kunder skal modtage en høj og samtidig ensartet kvalitet ved alle opgaver, udtaler Claus Søgaard Poulsen. Hos EL:CON er kunden i fokus, og arbejdet med ISO 9001 er netop et arbejde med at afstemme i forhold til krav og forventninger fra kunderne.

Værdiskabende proces

Processen frem mod certificeringen har været omfattende og involveret store dele af organisationen i EL:CON. Internt i EL:CON har kvalitetschef Hanne Milling stået i spidsen for arbejdet.

- Processen har været værdiskabende for EL:CON. Vi har gennemgået og dokumenteret en række interne processer og efterprøvet dem i udførelsen. Det kommer både os selv og vores samarbejdspartnere til gavn, siger Hanne Milling.

Det stopper ikke her

ISO-certificeringen er kun begyndelsen på en løbende kvalitetsproces, hvor der konstant arbejdes med forbedringer.

- Det er vigtigt at give kunderne både en god ydelse og en god totaløkonomi. Det kan vi, når alle processer kører optimalt - og her fungerer ISO-systemet som et effektivt kvalitetsledelsesværktøj, forklarer Claus Søgaard Poulsen. EL:CONs certificering dækker i tre år. I den periode vil interne og eksterne audits sikre et fortsat fokus på ISO 9001:2008 kravene. De eksterne audits står Bureau Veritas for.

 

 

EL:CON sætter turbo på nyansættelser

Tilgang af flere større ordrer betyder markant stigning i antallet af ansatte hos EL:CONs 19 elafdelinger.

ELCON job nyansættelser

Mere end 50 nyansatte montører

- Vinden blæser den rigtige vej i øjeblikket, udtaler adm. direktør for EL:CON Claus Søgaard Poulsen. Den landsdækkende elinstallatørvirksomhed EL:CON har på det seneste vundet flere større ordrer ved landsdækkende kunder, og som en direkte følge af ordretilgangen ansætter EL:CON i øjeblikket mere end 50 montører til opgaver over hele Danmark.

- Hos EL:CON er der positive vinde. Forstået sådan, at vi får ordrer ind i et tempo og i et omfang som er bedre end det budgetterede. Ordretilgangen ser jeg som et udtryk for, at vi har attraktive produkter og den tilgang til opgaverne, som kunderne efterspørger, siger Claus Søgaard Poulsen.

Nærmer sig niveuaet inden krisen

Når de nye ansættelser er på plads, beskæftiger EL:CON mere end 600 medarbejdere heraf omkring 70 lærlinge. Dermed nærmer niveauet sig igen det antal medarbejdere, som EL:CON havde inden krisen satte ind i begyndelsen af 2009.

Inden udgangen af 2011 forventer EL:CON at ansætte yderligere et større antal montører.

Fremgang med lokale forskelle

- Ordretilgangen hos EL:CON er i kontrast til markedsstatistikker, som forudsiger, at branchen vil opleve nulvækst for 2011 og 2012. Vi oplever fremgang, men der fortsat markante lokale forskelle. Blandt andet oplever vi stor aktivitet i Østjylland og i hovedstaden samt inden for energirenovering, solceller og varmepumper, udtaler Claus Søgaard Poulsen.

 

Optimer varmeværkets driftsforbrug og renoveringsplanlægning

Termografering af fjernvarmeledninger fra luften og totalløsninger med CO2 varmepumper skræddersyet til danske fjernvarmeforhold er nyheder som EL:CON, BL termografi, NRGi Rådgivning og Advansor i fællesskab viser frem på udstillingen i forbindelse med Dansk Fjernvarmes Landsmøde.

ELCON termografering energioptimering

Fælles stand

"Det er første gang, at vi har en fælles stor stand på landsmødet, og det giver os mulighed for at møde folk på en mere uforpligtende måde. Vi har nogle nye produkter, som vi gerne vil vise frem og fortælle om, og det glæder vi os rigtig meget til", siger Jakob Møller Jakobsen, EL:CON Automation.

Spar på varmeværkets driftsforbrug med CO2 varmepumper

EL:CON tilbyder i samarbejde med NRGi Rådgivning totalløsninger med varmepumper fra Advansor. Varmepumperne er skræddersyet til danske fjernvarmeforhold og er baseret på det naturlige kølemiddel CO2. Anvendes grøn strøm i en varmepumpe opnås nogle af markedets laveste varmeproduktionspriser.

Konceptet for totalløsninger med CO2 varmepumper omfatter alt fra rådgivning, projektering af anlæg, idriftsættelse, indregulering af anlæg, styring, opfølgning på drift samt kontrol af ydelser og funktion.

Få overblik over hele fjernvarmenettets tilstand

Den anden nyhed på standen er termografering af fjernvarmeledninger fra luften. Gennem et stykke tid har EL:CON Termografering eksperimenteret med termografering af utilgængelige fjernvarmeledninger fra en helikopter, og nu er det nye tiltag parat til at blive præsenteret på Dansk Fjernvarmes Landsmøde.

Termografiundersøgelse af fjernvarmenettet fra luften giver hurtigt overblik, er med til at nedbringe antallet af akutte lækager og giver et optimalt beslutningsgrundlag for renoveringsplanlægning af nettet.

Se nyhederne på stand D på udstillingen i forbindelse med Dansk Fjernvarmes Landsmøde, der afholdes den 27. - 28. oktober 2011 i Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

 

  LÆS OM MERE EL:CONS KOMPETENCER