NYHEDER

Fra Holstebro til Hornslet - fagets medalje til EL:CONs første elektrikerlærling i rotation

Steffen Præstholm Breinbjerg

Steffen Præstholm Breinbjerg startede i sin tid som elektrikerlærling i EL:CONs Holstebroafdeling. Den 14. februar 2017 er han udlært elektriker - men i Automationsafdelingen i Hornslet.

Steffen har netop overstået sin svendeprøve med to 12-taller. Dermed modtager han også fagets medalje.

»Tja, i den mundtlige del af svendeprøven bestemmer man jo lidt selv, hvad man vil snakke om, og jeg var ret heldig med opgaven i den skriftlige del,« siger den beskedne vestjyske elektriker.

Automation og rotation
»Jeg fik et godt indblik i og stor interesse for industristyring og -programmering i Holstebro. Derfor var det også helt naturligt for mig at fortsætte ad den vej. Da jeg hørte om EL:CONs nye lærlingeprogram og dermed lanceringen af en rotationsordning, kontaktede jeg straks HR og forhørte mig om muligheden for, at jeg kunne prøve kræfter med automation i den sidste del af min læretid. Heldigvis fik jeg straks grønt lys fra min afdeling i Holstebro,« fortæller Steffen.

Serviceleder Claus Jansson i Holstebro nød godt af Steffens arbejde indtil da: »Han blev meget hurtigt selvkørende. Blandt andet gik der ikke lang tid, før Steffen fik vedligeholdelsesvagt på maskineriet på et mejeri i Holstebro. Han håndterede både kunden og opgaverne så professionelt, at vi kunne være helt sikre på, at der kom smør ud til hele verden på Steffens vagt,« fortæller han med et smil.

Claus fortæller videre, at de var ærgerlige over at miste en god kollega i Holstebro: »Men heldigvis har EL:CON en størrelse, som gør, at vi kan imødekomme vores lærlinges faglige ønsker, så de fortsat bliver i virksomheden.«

Tavlebyggeri og programmering
Funktionsleder i Automation Ole Høed Nørlev er da også godt tilfreds med, at EL:CON nu har skrevet kontrakt med Steffen: »Han er rigtig dygtig, har et fantastisk gå-på-mod, og så er han super god til at håndtere kunder,« fortæller han.

Som et eksempel på Steffens gode ry blandt EL:CONs kunder fortæller Ole, at både rådgivere og Aarhus kommunes folk på et stort projekt »savnede« Steffen, da han var på sit sidste skoleophold.

»Jeg har været meget glad for at arbejde på dette ret så teknisk komplekse projekt. Jeg har blandt andet udført I/O-tests for at tjekke, om alle komponenter på anlægget er monteret korrekt. Jeg foretog også kontrollerede starter af anlægget og lavede smårettelser. Og somme tider stod der to ingeniører og kiggede mig (lærlingen) over skulderen, og det var vildt,« griner Steffen.

Steffen har fået en fremtidig plads blandt EL:CON tavlebyggere i Hornslet, og han ser frem til at lære meget mere om, hvordan man programmerer anlæg og maskiner: »Jeg troede, jeg havde lært nok til at kunne følge med folkene dér. Det kan jeg ikke endnu, for det er simpelthen så komplekst et område. Men jeg glæder mig til at lære det.«

Og hvad laver du så, når du har fri, spørger vi den næsten udklækkede svend om?

»Jeg er en nørd. Jeg programmerer også i min fritid. Jeg har netop lavet et operatørpanel til lyset i min fars indkørsel. Her kan vi fx følge med i loggen over, hvor mange gange i løbet af natten, lyscensoren aktiveres,« griner Steffen.

Stort tillykke Steffen:-)

Flere 12-taller og nu medalje til udlært elektriker hos EL:CON

ELCON_Tobias Lykke_udlært i Hornslet

Tobias Lykke er udlært elektriker hos EL:CON i Hornslet den 20. december 2016. Tobias har udelukkende fået 12-taller under hele sin læretid – og nu modtager han også fagets medalje.

»Tobias er en enestående, super god lærling – og vi er glade for, at vi kan beholde ham som industrielektriker her hos os,« siger serviceleder Jesper Bjørnkilde, som har været leder for Tobias under hele læretiden.

Industriinstallationer er bedst
Tobias er ikke i tvivl om, at det er industriinstallationer, han brænder for, selv om han har haft alsidige opgaver i sin læretid: »Jeg synes, det er vildt spændende at beskæftige mig med styring og fejlfinding på forskellige anlæg og maskiner. Lige nu arbejder jeg på en foderstoffabrik, hvor vi installerer en ny produktionslinje. Og dét er bare en god opgave,« forklarer han.

En anden rigtig god opgave, Tobias fremhæver, er, da han fik ansvaret for en boosterstation, der fordeler fjernvarme i en mindre by.

»Vores tavleværksted fremstillede eltavle og tegninger, og ud fra dem fik jeg ansvaret for opsætning, føringsveje, kabler og montering. Det var en udfordrende opgave,« husker Tobias. Han forklarer, at han dernæst var med til at teste styringen hertil i samarbejde med automationsafdelingen i Hornslet, og vigtigst - hans arbejde blev godkendt.

Tre gange erhvervspraktik
Og hvorfor valgte Tobias at blive elektriker, spørger vi den udlærte, unge mand om?

»Jeg var i erhvervspraktik hos EL:CON i Hornslet hele tre gange – i 9. og 10. klasse og i en efterårsferie. Derefter var jeg klar over, at her ville jeg gerne være elektriker,« griner han.

Han fortæller videre, at han desuden vidste, at elektrikerfaget er ét, der er under konstant udvikling, og et fag med mange spændende udviklingsmuligheder.

»Fik jeg sagt, at Tobias’ værktøjskasse og bil bare altid er opryddet og rengjort?« griner Jesper Bjørnkilde lidt misundeligt. Han glæder sig meget over, at Tobias fortsætter som svend og kollega hos EL:CON i Hornslet.

Tobias bliver fejret af kollegaerne i Hornslet den 23. december med rundstykker og morgenkaffe.

Tillykke Tobias:-)

EL:CON sikrer Aarhus mod oversvømmelse

ELCON_Jakob Møller og Jesper Dyrvig_Automation

EL:CON har opført en pumpestation til regnvandssikring, så Aarhus Å ved en eventuel stormflod ikke løber over sine bredder i den indre by. Pumpestationen er den første af sin slags i Danmark, og ABB har netop omtalt opgaven i kundemagasinet »connect.«

Sluseporte ved å-udløbet i havnen kan holde stigende havvand ude ved hjælp fra en tilknyttet pumpestation, der med 18 kubikmeter i sekundet meget effektivt kan lede å-vandet ud i havnen. EL:CON har leveret softwaren, så anlægget med ABB-komponenter kan køre fuldautomatisk.

Funktionsleder Jakob Møller Jakobsen fra EL:CON Automation i Hornslet siger til connect: »Det har været en spændende opgave. Både fordi det er et prestigeprojekt, og fordi det ligger lige midt i Aarhus.«

EL:CON har også lavet gadebelysning og overvågning i området, som ligger op ad Aarhus’ nye kæmpebibliotek DOKK1.

Læs artiklen i magasinet connect her 
 
Billederne viser: Funktionsleder Jakob Møller Jakobsen (tv) og tekniker Jesper Dyrvig Pedersen med sluseportene i baggrunden og et kig til sluseport-anlægget ved å-udløbet ved DOKK1 i Aarhus.

Læs mere om EL:CONs Automationsafdeling i Hornslet

Uslebne diamanter hos EL:CON

ELCON_Brian Borch Bryrup_uslebne diamanter

Bogen »De uslebne diamanter – når virksomheder ansætter tidligere straffede« er netop udkommet, og EL:CON i Viborg er omtalt med en case i bogen. Den er sendt ud til 600 virksomheder, alle dagblade, lokalaviser, TV2 og DR.

EL:CON i Viborg indgik et samarbejde med High:five i 2013 om at ansætte tidligere straffede unge. I dag har afdelingen to lærlinge med plettet straffeattest ansat.

»Vi vil gerne adskille os fra andre virksomheder ved blandt andet at signalere, at vi er en rummelig virksomhed, der påtager sig et socialt ansvar. Samtidig bliver medarbejderne mere motiverede og engagerede i dagligdagen, og vi tror også på, at vi på den måde kan tiltrække nye, gode medarbejdere,« siger servicehef Brian Borch Bryrup (billedet).

Han forklarer, at EL:CON desuden gerne vil være med til at give et ungt menneske en ny chance: »Man kan komme til at lave noget, man fortryder – det syntes vi ikke, man skal straffes for resten af livet.«

Brian og medarbejderne i Viborg har ikke fortrudt, de har åbnet dørene for tidligere straffede unge: »De to, vi har ansat, er rigtig gode kollegaer. De har en fantastisk gejst og gør en ekstra indsats,« understreger han.

Du kan læse hele bogen eller blot EL:CONs case (side 28 og 29) her.

25 års jubilæum med sikring hos EL:CON i Grenaa

ELCON_Claus Laursen_25

Serviceleder Claus Laursen kan fejre sit 25 års jubilæum hos EL:CON i Grenaa den 22. oktober 2016.

»Jeg har haft interesse for sikrings- og brandanlæg så længe, jeg kan huske. Dét, kombineret med at passe faste kunder, lave salgsarbejde og have ansvarsfulde, selvkørende folk, er det, der har holdt mig i faget i 25 år,« siger jubilaren.

Sikring og certificering
Claus Laursen er oprindeligt uddannet industrielektriker, og var også en overgang ansat hos Kemp & Lauritzen som akkordelektriker. Ret hurtigt gik det dog op for ham, at det var sikring, der skulle danne rammen for hans fremtid.

»Jeg tog diverse efteruddannelser inden for sikring, brand, tv-overvågning og data, da jeg kom til Havnens EL-forretning A/S – nu EL:CON,« fortæller Claus.

Regionschef Torben Kristensen: »Claus og jeg har altid haft et tæt parløb, og i 2005 besluttede vi, at han skulle være serviceleder. Jeg havde brug for hjælp med at holde styr på virksomheden, i takt med at vi blev større,« forklarer han.

Torben kan også fortælle, at Claus er kendt for sit servicegén: »En kunde er en kunde for Claus. Servicen er i top, selv når han »låner folk« til eldelen på en opgave, så oplever kunden kun at have én kontaktperson – nemlig Claus.«

Bag skrivebordet
De seneste år som serviceleder har betydet, at Claus nu også sidder bag skrivebordet. Her passer arbejdsopgaverne fint i tråd med hans kompetencer: »I takt med, at EL:CON er vokset her i Grenaa, har der været et behov for, at jeg blandt andet sørger for, vi har de rette certificeringer, laver salgsarbejde og har kontakten til vores faste kunder – både private, virksomheder og i den offentlige sektor,« fortæller han.

Claus fortæller, at han har syv medarbejdere i sin stab af sikringsteknikere: »Flere af mine folk har haft ti års jubilæum, og jeg er glad for, at så stabile og dygtige folk er en del af min hverdag,« understreger han.

Jubilæum fejres i EL:CON
Fredag den 21. oktober 2016 samles kollegaerne og Claus Laursens familie hos EL:CON i Grenaa for at fejre jubilæet med en frokost.

Stort tillykke til Claus!

25 år med elektromekanik hos EL:CON i Grenaa

ELCON_Carsten Salling Sørensen_25

Tekniker Carsten Salling Sørensen kan fejre sit 25 års jubilæum hos EL:CON i Grenaa den 21. oktober 2016.

»Jeg har altid været glad for kompleks fejlfinding på skibs- og industrimaskiner. Og hvis de er så gamle, at der ikke findes en tegning, ja, så skiller jeg dem ad, og finder ud af, hvor ledningerne fører hen én efter én. Så løser jeg problemet stille og roligt,« smiler jubilaren.

Fra fejedreng til elektromekaniker
Carsten husker, at han startede som eftermiddagsfejedreng hos en lokal elektromekaniker i Grenaa. Det var også her, han fandt ud af, at en fremtid med mekanik var noget for ham.

»Da jeg fik tilbud om en læreplads som elektromekaniker, slog jeg til. Og de efterfølgende opgaver som reparatør i skibsindustrien og med industriservice, var lige mig,« fortæller Carsten, der siden fik ansættelse i Havnens EL-forretning A/S - nu EL:CON.

Opgaverne i skibsindustrien er ifølge Carsten færre, fordi skibene er blevet større og sjældent i havn. Men han har mange opgaver på industrimaskiner og elevatorer. Fejlfinding er hans speciale: »Selv om jeg nu har 25 års jubilæum i branchen, får jeg heldigvis opgaver på fx smedemaskiner, der er helt nye for mig,« griner jubilaren.

Regionschef Torben Kristensen: »Carsten er en »nørdet« person, der sætter sig dybt ind i opgaverne. Det er vi meget glade for i EL:CON, fordi der sjældent er reklamationer på Carstens opgaver,« siger han.

Tre fyrtårn i tre år
Søfartsstyrelsen hyrede EL:CON til hvert år i tre år at klargøre tre fyrtårn, og dén opgave fik Carsten.

»Jeg brugte ca. en uge pr. fyrtårn, når jeg installerede elektronikudstyr i hver af dem. Det var en anderledes og god opgave at arbejde på de fire meter høje og tre meter brede fyrtårne. Der er en del teknik på de fyrtårne – blandt andet har de egen strømforsyning gennem solceller, der igen er forsynet med elhegn, så mågerne ikke sætter sig på dem,« forklarer Carsten.

Carsten fortæller, at Søfartsstyrelsen bruger fyrtårnene til at afmærke søveje som erstatning for fyrskibene. I dag fungerer fyrtårnene flere år ad gangen, og man har teknik, der kan foretage alle målinger fra land. På den måde minimerer man både transport- og vedligeholdelsesudgifterne på dem.

Fest i Grenaa
Carsten fortæller, at 25 års jubilæet finder sted dagen efter, han fylder 51 år. Der er inviteret til frokost fredag den 21. oktober 2016. Kollegaerne og Carsten Sørensens familie samles hos EL:CON i Grenaa for at fejre jubilæet.

Stort tillykke til Carsten!

Ny servicechef hos EL:CON i Holstebro

ELCON_Ny servicechef_Holstebro_Tim Pindstofte

Tim Pindstofte er tiltrådt stillingen som ny servicechef i Holstebro hos den landsdækkende elinstallatør EL:CON A/S.

»Som servicechef i Holstebro skal Tim Pindstofte have fokus på kundepleje, ledelse, lønsom drift, organisk vækst og ikke mindst øget servicering og udvikling af eksisterende kunder. Han har stor viden og lang erfaring inden for salg, forretnings-udvikling og ledelse«, siger regionsdirektør Michael Hemicke.

Tim Pindstofte kommer fra en stilling hos Trier Industries i Viborg, hvor han har haft ansvar for kunder og forretningsudvikling. Tidligere har han været ansat hos servicevirksomheden Compass Group som salgs- og marketingdirektør. Inden da havde han en lang karriere som direktør hos Johnson Controls GWS. Tim har en uddannelse som Risk & Security Manager fra NUSA i Frederikshavn og har siden taget en McL i leadership (ledelse) fra AVT/Havard Business School i Boston, USA.

Landsdækkende elinstallatør med potentiale
»EL:CON er en landsdækkende elinstallatør med stort potentiale, der arbejder efter en ambitiøs vækststrategi – det glæder mig at være en del af holdet«, siger Tim Pindstofte. Han tiltrådte stillingen som ny servicechef Holstebro-afdelingen den 1. september 2016.

»Jeg skal først og fremmest sikre fortsat udvikling af EL:CONs kerneforretning, som er traditionelle elopgaver hos erhverv og industri. Men kunderne i Holstebro skal fremover have langt større udbytte og værdi af den brede vifte af tekniske kompetencer, som også er at finde i EL:CON.« Ud over traditionel elinstallation løser EL:CON en lang række opgaver, hvor den lokale afdeling trækker på kollegaer i hele landet, som for eksempel eksperter i energioptimering, sikring, intelligente bygningsinstallationer, indeklima, tekniske løsninger til vedvarende energi, termografering, specialbyggede styretavler og meget mere.

Erfaring og lokal forankring
Tidligere ansættelser har blandt andet givet EL:CONs nye servicechef solid erfaring inden for Facility Management. »Den viden vil jeg forsøge at bringe i spil hos EL:CON, hvor vi har de relevante kompetencer til at byde ind på specifikke services, drift og vedligehold af bygninger«, siger Tim Pindstofte og slutter: »Upåagtet at jeg har boet og arbejdet rundt omkring i verden i mange år, har jeg altid haft en tilknytning til Holstebro og lokalområdet, hvor familien kommer fra.« Tim Pindstofte bor nu i Hjerm lige uden for Holstebro sammen med familien.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Michael Hemicke, regionsdirektør i EL:CON A/S, tel 4122 2205
Tim Pindstofte, servicechef i EL:CON A/S, tel 4174 4028

Ny forretningsorienteret direktør i EL:CON

ELCON_Nye regionsdirektoerer_Jan Noergaard_Michael Hemicke

Den landsdækkende elinstallationsvirksomhed, EL:CON A/S, har netop ansat 41-årige Michael Hemicke som ny regionsdirektør.

Til at lede og sikre fortsat ekspansion af EL:CONs kerneforretning – traditionel elservice, sikring og projekter – i Øst-, Midt-, Vest- og Nordjylland er Michael Hemicke tiltrådt som ny regionsdirektør pr. 1. august 2016.

Michael Hemicke kommer fra en stilling som direktør i Avanti Wind Systems, hvor han siden 2011 har været ansvarlig for Northern Europe samt globale kommercielle aktiviteter. Han får reference til EL:CONs administrerende direktør, Jesper Knudsen, der ikke lægger skjul på, at EL:CON ønsker at ekspandere i det jyske:

»Michael Hemicke er den rette mand til at sikre EL:CON en stærk markedsposition i et forretningsmæssigt interessant geografisk område. Han er en stærk, forretningsorienteret lederprofil med en god ballast qua sin faglige og ledelsesmæssige erfaring. Jeg ser ham som et stort aktiv for EL:CON, hvor han indgår i EL:CONs direktørgruppe, og hans primære opgave er at lede og udvikle forretningen i regionen.«

Ledelse og forretningsudvikling i fokus
Med baggrund i en stærk brancheerfaring fra Glenco, DAI, Grontmij Carl Bro og NIRAS og senest direktør i Avanti Wind Systems kommer Michael Hemicke med en solid erfaring i strategi, ledelse og forretningsudvikling.

»EL:CON har de seneste år bevæget sig mod at blive en markant, landsdækkende aktør på det eltekniske marked. Den rejse fortsætter i de kommende år, og her kan jeg med min elfaglige baggrund og mine kompetencer inden for strategi, ledelse og forretningsudvikling bidrage væsentligt til at indfri ambitionen«, siger Michael Hemicke.

Michael Hemicke er oprindelig uddannet elektriker og installatør. Desuden har han har løbende efteruddannet sig, blandt andet med en MBA i strategi og ledelse og en DBA i Business Excellence.

Erfaren EL:CON-direktør rykker syd på
I forbindelse med ansættelsen af Michael Hemicke er den tidligere regionsdirektør, Jan Nørgaard, udnævnt til ny regionsdirektør i det sydlige Danmark – Trekantsområdet, Sønderjylland og Fyn. Med udnævnelsen af Jan Nørgaard er et generationsskifte under forberedelse, idet han afløser den tidligere regionsdirektør i syd, Finn Henningsen, som tiltræder en nyoprettet stilling som salgschef i regionen.

Udlært hos EL:CON med to flotte 12-taller

ELCON_laerling_MadsOvergaard_Aarhus

Mads Hermansen Overgaard er netop udlært elektriker hos EL:CON i Aarhus. Han fik hele to 12-taller for sin svendeprøve, og det udløste fagets medalje.

»Jeg er rigtig glad for, at jeg kan blive i EL:CONs forsyningsafdeling. Jeg syntes, det er en spændende niche inden for elektrikerfaget, og jeg er sikker på, at her er gode fremtidsmuligheder,« understreger han.

Delelærling
Da Mads i sin tid skulle vælge uddannelsessted, var han på udkig efter en virksomhed, der gav mulighed for en »delelærlingekontrakt,« med henblik på at få en alsidig elektrikeruddannelse:

»Jeg vidste fra starten, at jeg ville prøve så mange områder af som muligt i min læretid. Valget faldt på EL:CON, fordi de kunne give mig en aftale om at være delelærling mellem forskellige afdelinger,« husker han.

For Mads betød delekontrakten, at han både var i EL:CONs tavleværksted i Hornslet, en periode som installationselektriker i Hornslet og resten af læretiden foregik i Trafik- og infrastrukturafdelingen i Aarhus. Det er også i sidstnævnte afdeling, han fortsætter som svend:

»Når man arbejder med højspænding i forsyningsafdelingen, skal man hele tiden have »hovedet med.« Jeg lærer hele tiden nyt, når jeg arbejder på en ny transformerstation, og det passer mig godt,« siger han.

Lynhurtigt en del af sjakket
Serviceleder Jørgen Sørensen hos EL:CON i Hornslet har været glad for at have Mads som lærling: »Mads kan altid få en plads hos os i Hornslet, hvis han ombestemmer sig. Han er meget vellidt og dygtig,« smiler han.

Mads er efter eget udsagn modtaget godt i EL:CONs forskellige afdelinger: »Jeg blev lynhurtigt en del af sjakket. Og i løbet af min læretid har jeg lært rigtig mange, gode kollegaer at kende.«

Ole Leth Frisenvad er funktionsleder i Trafik og infrastruktur i Aarhus: »Mads var ivrig efter at arbejde mere med forsyning, da han havde prøvet det hos os i tre måneder. Derfor kom han tilbage den sidste del af sin læretid. At han også har lyst til at fortsætte som svend hos os, er en gevinst for os og EL:CON.«

Stort tillykke til Mads!

Marinetavler til dansk skibsværft

EL:CON_Automation_Marinetavle

EL:CON har indgået endnu en aftale med et dansk skibsværft om levering af hovedtavler til en fisketrawler, som værftet bygger i løbet af 2016.

»Vi er stolte over, at vi igen er valgt som leverandør af hovedtavler til værftet. Til samme kunde leverede vi den første marinetavle starten af 2012, og siden har vi leveret en lang række marinetavler til værftet - primært til større fiskekuttere«, fortæller Thomas Bitsch Pedersen, EL:CON A/S.

Ordren fra det danske værft lyder denne gang på tre hovedtavler – de bliver i øjeblikket bygget på EL:CONs tavleværksted i Hornslet på Djursland og skal leveres til værftet i starten af oktober.

Komplekse tavler, der skal leve op til specielle vilkår
»En marinetavle er specielt udfordrende at bygge på grund af tavlens størrelse i forhold til, hvor meget strøm, den skal kunne indeholde. I maskinrummet på et skib er pladsen trang. Derfor må vi pakke kobberet kompakt på helt faste mål. Det kræver erfarne og dygtige folk«, forklarer Thomas Bitsch Pedersen.

Specialbyggede styretavler til mange formål
På EL:CONs tavleværksted projekteres og bygges avancerede løsninger til mange forskellige typer anlæg og styre- og kontroltavler til store, individuelle processtyringer.

»Tavlerne bliver til i tæt samarbejde med vores kunder. På den måde sikrer vi, at løsningerne er tilpasset deres behov. At vores værksted ligger i Danmark betyder, at dialogen med kunderne er ukompliceret. Det gør processen omkring tavleprojekterne mere effektiv«, slutter Thomas Bitsch Pedersen.

EL:CONs tavlespecialister står for:

• projektering
• produktion
• test
• dokumentation
• betjeningsvejledninger
• programmering

Yderligere information
Vil du vide mere om specialbyggede styretavler, så kontakt EL:CON A/S på automation@elcon-as.dk eller + 45 7266 7077