NYHEDER

Nyt hovedkontor til EL:CON

EL:CON_Ryhavevej_domicil

Nyt hovedkontor til EL:CON

Ved udgangen af juni flytter EL:CON til nyt domicil i det vestlige Aarhus.

»EL:CON har boet i de samme lokaler i Aarhus N de sidste 20 år. I starten havde
omkring 65 mand daglig tilknytning til huset - i dag er det århusianske hovedkontor omdrejningspunkt for omkring 200 medarbejdere. Det nye domicil kommer til at leve op til vores ønske om at flytte i et nyindrettet domicil i ét plan med bedre fællesfaciliteter og gode muligheder for yderligere vækst«, siger adm. direktør Lars Juul, som længe har set frem til flytningen, der blandt andet betyder, at EL:CONs hovedkontor bliver strategisk godt placeret i forhold til infrastrukturen i og omkring Aarhus.

Bygningerne på Ryhavevej har de sidste måneder gennemgået en ombygning, så
lokalerne ved indflytningen matcher EL:CONs behov optimalt.

Fra den 1. juli 2013 er EL:CON Gruppen A/S, EL:CON Århus og den århusianske afdeling af EL:CON El-anlæg A/S samlet på den nye adresse:

Ryhavevej 50
8210 Aarhus V

Du kan stadig kontakte EL:CON på tlf. +45 7222 0666 eller sende en mail til elcon@elcon-as.dk.

  FIND DIN LOKALE EL:CON

EL:CON sparer Sønderborg for millioner

EL:CON_Infrastruktur_Gadebelysning_

EL:CON sparer Sønderborg for millioner

Til fordel for borgere, kommunekasse og miljø venter der en stor energibesparelse forude, når Sønderborg Kommune har fået udskiftet 13.270 gamle kviksølvlamper med nye energieffektive gadebelysningsarmaturer. Det er århusianske EL:CON, der ved licitation har vundet opgaven, som forventes at kunne barbere 1,7 mio. kilowatttimer af Sønderborg Kommunes årlige forbrug til gadelys.

EL:CON har ved en licitation vundet den 15 årige kontrakt på opgaven med at udskifte 13.270 gadebelysningsarmaturer, kabellægge 114 kilometer luftledning, hvor 2.868 træmaster i den forbindelse udskiftes med stålmaster samt drift og vedligeholdelse af 16.700 armaturer i Sønderborg Kommune. Det er forventningen, at kommunens energiforbrug til gadelys allerede efter fire år vil blive reduceret med 40 %. Investeringen finansieres delvist gennem energibesparelser og mindre vedligehold i den periode kontrakten dækker. Desuden vil 2.500 nu slukkede lysarmaturer blive tændt igen, ligesom eksisterende anlæg bliver renoveret.

»Kommunen investerer knap 69 mio. kr. i ny belysning, og investeringen skal delvis finansieres af de strømbesparelser de nye energieffektive armaturer giver. Derfor gælder det om at få energibesparelserne i gang hurtigst muligt, og det gør vi ved at udskifte armaturerne over en relativ kort periode på fire år«, fortæller Palle Jørgensen, funktionschef i EL:CON, og fortsætter: »EL:CON har gennem lignende projekter i for eksempel Hedensted Kommune udviklet yderst effektive udskiftningsprocesser, som sikrer kommunen hurtige besparelser.«

Den nye kontrakt afventer byrådets endelige afgørelse i slutningen af juni og afløser drift- og vedligeholdelsesentreprisen på gadebelysningen i Sønderborg Kommune, som EL:CON har haft de seneste 6 år. Med den nye opgave i hus forventer EL:CON, at der vil der blive brug for at ansætte nye medarbejdere lokalt.

EL:CON vedligeholder i forvejen gadelys for kommunerne i Esbjerg, Haderslev,Hedensted, Horsens, Sønderborg og Syddjurs.

Om EL:CON

EL:CON er én af Danmarks bredest favnende elinstallationsvirksomheder med mere end 650 medarbejdere. EL:CON har elserviceafdelinger fordelt over hele landet samt innovative landsdækkende kompetencecentre, som sikrer de nyeste løsninger inden for traditionel stærk- og svagstrøm, forsyning, gadebelysning og trafiksignaler, energioptimering, varmepumper og solceller, indeklima, IT og data, automation,termografering og bygningsautomatik. Læs mere på www.elcon-as.dk

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Palle Jørgensen, funktionschef i EL:CON El-anlæg på +45 4122 2254

EL:CON udstiller på STFs årsmøde

EL:CON_Automation_STF_Spildevand

EL:CON udstiller på STFs årsmøde

Kom og mød EL:CON når Spildevandsteknisk Forening afholder årsmøde i Herning fredag den 31. maj 2013.

På vores stand kan du få en uforpligtende snak med os om automation, styretavler og elløsninger - vi har stor erfaring med at løse opgaver for spildevands- og vandforsyningsvirksomheder over hele landet.

EL:CON udvikler og producerer styretavler på eget værksted i Danmark, udarbejder tilhørende software og monterer tavlerne i samarbejde med vores landsdækkende netværk af lokale EL:CON-elafdelinger. Det betyder, at EL:CON kan fungere både som del- og totalleverandør. Som kunde sparer du et led - og det giver konkurrencedygtige priser.

EL:CON er en del af NRGi-koncernen, og herigennem har vi mulighed for at tilbyde endnu flere produkter og løsninger for eksempel energioptimering og løsninger til vedvarende energi.

  LÆS MERE OM EL:CONS KOMPETENCER

Direktørskifte markeres ved reception hos EL:CON

EL:CON_Reception_Invitation

Direktørskifte markeres ved reception hos EL:CON

Som følge af generationsskiftet i EL:CON Gruppen pr. 1. januar 2013 afholdes reception den 14. juni 2013 i Aarhus.

Hos EL:CON glæder vi os til at se kunder, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser og venner til reception, hvor man kan hilse på både den afgående adm. direktør, Claus Søgaard Poulsen, nu markedsdirektør i EL:CON, og den nye adm. direktør, Lars Juul samt se EL:CONs nye domicil i Aarhus.

Fredag den 14. juni 2013
mellem kl. 13.00-16.00
Ryhavevej 50, 8210 Aarhus V

Af hensyn til planlægning er der tilmelding til direktionssekretær Lene Honoré på reception@elcon-as.dk 

Vel mødt!

Julekonkurrencen 2012 er slut

EL:CON_Julerebus 2012

Julekonkurrencen 2012 er slut

Vinderne af EL:CONs julekonkurrence 2012 er fundet.

Vi har trukket lod blandt de deltagere, som fandt den rigtige løsning på vores julerebus. Vinderne får direkte besked, men se allerede nu om det er dig, som snart får besøg af en EL:CON-medarbejder med en præmie under armen.

Se løsningen på rebussen - og se om du er blandt vinderne.

EL:CON styrker positionen med strategisk opkøb

EL:CON_Lars Juul

EL:CON styrker positionen med strategisk opkøb

Med opkøbet af Intelligent Bygningsautomatik Jylland styrker den landsdækkende installatørvirksomhed EL:CON Gruppen A/S positionen inden for bygningsautomatik og energioptimering.

- EL:CON og Intelligent Bygningsautomatik Jylland er et perfekt match, udtaler Lars Juul, adm. direktør i EL:CON Gruppen A/S, om EL:CONs seneste virksomhedsopkøb, og fortsætter:

- Hos EL:CON oplever vi stigende efterspørgsel på integrerede styringssystemer til at styre og overvåge de tekniske installationer i bygninger. Samtidig er kompetencen en forudsætning for at kunne lave energioptimering, som også er strategisk højt prioriteret hos os. Opkøbet af Intelligent Bygningsautomatik Jylland er en del af strategien, som skal styrke EL:CONs position inden for energioptimering, hvor nichekompetencen bygningsautomatik er central.

EL:CON Gruppen A/S har med virkning fra 1. januar 2013 indgået aftale med ejerne af Intelligent Bygningsautomatik Jylland med afdelinger i Århus, Aalborg og Grenaa, om overtagelse af alle aktiviteter og medarbejdere.

- Opkøbet tilfører EL:CON dygtige medarbejdere med et højt teknisk kompetenceniveau inden for intelligent styring af bygninger. Samtidig giver det os adgang til et udvidet netværk af kunder og samarbejdspartnere og skaber mulighed for at optimere driften, udtaler Lars Juul.

Intelligent Bygningsautomatik Jylland bliver straks integreret i EL:CON som en selvstændig afdeling - Bygningsautomatik - under EL:CON Gruppens innovationsselskab.

De tidligere ejere i Intelligent Bygningsautomatik Jylland, Jørgen K. Josefsen og Flemming Thinggaard, skal fortsat drive udviklingen som henholdsvis funktionschef og funktionsleder i den nye EL:CON-afdeling, som får primær base på EL:CONs adresse i Hornslet. Afdelingen kommer desuden til at bestå af medarbejdere med spidskompetencer inden for bygningsautomatik fra både EL:CON og det tidligere Intelligent Bygningsautomatik Jylland.

Østjyske oliefyr gemmer på besparelser for over 3 mia. kroner

EL:CON_Indeklima_energibesparelser_oliefyr

Østjyske oliefyr gemmer på besparelser for over 3 mia. kroner

Invester i varmepumpe og spar 90.000 kroner. Det kan blive en sand fest at være parcelhusejer, hvis man udskifter sit oliefyr med en varmepumpe, men mange boligejere er slet ikke opmærksomme på, hvor meget der kan spares.

Danskerne har fået øjne op for, at energibesparelser også kan betyde besparelser på budgetkontoen. Men langt de fleste har fokus på isolering og vinduer, hvilket på sin vis er positivt, men de helt store besparelser ligger blandt andet i at udskifte oliefyret med en varmepumpe.

Alene i Østjylland findes der ifølge Danmarks Statistik næsten 35.000 oliefyr. Og ganger man det med en mulig besparelse på 90.000 kroner ved at skifte til en varmepumpe, giver det 3,15 milliarder kroner.

Men hvad er problemet så? Jo, en undersøgelse fra Epinion viser, at 40 procent af danskerne er usikre på, om det kan betale sig med energirenoveringer, og derfor holder folk sig tilbage.

Men har man et oliefyr, så er bare med at komme i gang med at kigge på alternativerne. Beregninger fra brancheorganisationen Dansk Energi viser, at en varmepumpe baseret på jordvarme kan give en besparelse på 90.000 kroner i pumpens levetid, som minimum er 15 år.

I Østjylland rådgiver blandt andet NRGi's Installationsdivision, EL:CON, om varmepumper, og de håber, at østjyderne får øjnene op for, hvor mange penge de rent faktisk kan spare ved at skifte til alternative løsninger til oliefyr.

- Regeringens nedsættelse af elvarmeafgiften luner godt i en kold tid og giver mange flere husejere mulighed for at vælge en varmepumpe frem for oliefyret. Varmeregningen for et hus opvarmet af en varmepumpe vil med de nye regler blive markant lavere. Derfor kan vi kun opfordre folk til at undersøge, hvilke muligheder der er i deres hus, siger Anette Due Laursen, markedschef i EL:CON Klima og Energi.

Fakta:
Regeringen nedsætter afgiften for elvarmekunder og kunder med varmepumper i 2013 med 37 øre pr. kWh.

En varmepumpe baseret på jordvarme kan give en besparelse på 90.000 kroner i pumpens levetid, som er minimum 15 år.

Antallet af varmepumper i Danmark anslås til 30.000
(Kilde: Dansk Energi)

Mere end 200.000 danske husstande har oliefyr, heraf 35.000 østjyder.
(Kilde Danmarks Statistik)

 

  LÆS OM VARMEPUMPER FRA EL:CON/NRGi

Kontrakt til EL:CON på gadelys i Haderslev

EL:CON_Infrastruktur_Gadebelysning

Kontrakt til EL:CON på gadelys i Haderslev

EL:CON El-anlæg har indgået en kontrakt med Haderslev Kommune omkring energirenovering, drift og vedligeholdelse af gadebelysningen i 6 år.

Haderslev Kommune har efter en licitation valgt EL:CON El-anlæg A/S til at stå for kommunens gadebelysning de næste 6 år. Kommunen har 13.128 armaturer, der skal vedligeholdes. Opgaven omfatter blandt andet udskiftning af mere end 4.000 gadelygter og opsætning af energibesparende LED-armaturer.

Med aftalen får Haderslev Kommune et mere moderne belysningsanlæg, som giver energieffektiv gadebelysning og mere sikker drift. En vigtig gevinst for borgene i Haderslev er, at kommunen med aftalen fra 1. januar 2013 kan genindføre tændt gadelys om natten.

»I EL:CON har vi mange års erfaring med gadelys og arbejder i en række danske kommuner med drift, vedligeholdelse og energirenovering. Vi kan derfor være med til at sikre borgerne i Haderslev bedre og mere fremtidssikret gadebelysning - og vil på samme tid levere besparelser på energiforbrug og drift«, siger funktionschef Palle Jørgensen og fortsætter: »Vi glæder os til 1. januar, så vi kan komme i gang med opgaven.«

EL:CON El-anlæg A/S vedligeholder i forvejen gadelys for Syddjurs, Aarhus, Horsens, Hedensted, Esbjerg og Sønderborg Kommuner samt for Vejdirektoratet i Øst Jylland. Med armaturerne i Haderslev omfatter det i alt ca. 115.000 vejbelysningsarmaturer.

Ønskes yderligere info
Kontakt Palle Jørgensen, pajo@elcon-as.dk for yderligere oplysninger.

Træt af store energiregninger?

Energioptimering og produkter til vedvarende energi er nøgleord i det seneste nyhedsbrev fra EL:CON.

EL:CON_Nyhedsbrev_December 2012

NYHEDSBREV: Energioptimering og produkter til vedvarende energi er nøgleord i det seneste nyhedsbrev fra EL:CON. Læs blandt andet hvordan EL:CON har gennemført energioptimeringer med store besparelser til følge hos SIS functional furniture i Middelfart.

Klik direkte videre til nyhedsbrevet eller tilmeld dig EL:CONs mailingliste.

Ny chef til EL:CON Innovation A/S

Jan Nørgaard tiltrådte den 1. september 2012 som ny chef i det strategisk højt prioriterede specialkompetence-selskab, EL:CON Innovation A/S - en del af den landsdækkende installatørvirksomhed EL:CON.

I EL:CONs direktion er der glæde over, at 41-årige Jan Nørgaard har sagt ja til ledelsesopgaven i EL:CON Innovation A/S. Med teknisk indsigt og solid ledelseserfaring har Jan Nørgaard den helt rette profil til at sikre selskabet en fortsat sund udvikling, udtaler adm. direktør Claus Søgaard Poulsen: »Vi har strategisk fokus på energioptimering og tekniske løsninger til vedvarende energi og energibesparelser. Kompetencerne har vi samlet i EL:CON Innovation A/S. Det har derfor været afgørende, at vores nye mand i spidsen er stærk inden for de forretningsområder.«

Solid erfaring med teknik og ledelse

Jan Nørgaard trækker på erfaringer fra en elektronikteknisk uddannelse samt en 20 år lang karriere med en række lederstillinger i ind- og udland, i det der i dag er Vestas-koncernen, hvor vedvarende energi, styring og elektronik er nøgleord. De sidste fire år har Jan Nørgaard været ansat som Vice President, Vestas Quality Management i Vestas Control Systems A/S, hvor han blandt andet leverede solide resultater inden for organisationsudvikling og procesoptimering. Som øverste ansvarlig for EL:CON Innovation A/S ser Jan Nørgaard frem til at styrke og udvikle aktiviteterne i selskabet, så vækstpotentialet, der naturligt ligger i den grønne omstilling af samfundet, udnyttes optimalt.

Lys fremtid trods prognose om lav aktivitet

Lavt aktivitetsniveau har de senere år præget installationsbranchen, og det vil ifølge brancheorganisationen Tekniq ikke ændre sig markant i 2013. For at indfri EL:CONs økonomiske målsætninger, kræver det både optimering af processer og udnyttelse af vækstmuligheder. Hos EL:CON satses stort på grønne tekniske løsninger, så trods de afdæmpede prognoser ser Jan Nørgaard lyst på fremtiden: »Energibesparelser og vedvarende energi rækker ind i fremtiden. Vi oplever stigende interesse for at komme i gang med små og store energiprojekter hos både erhverv og private. Besparelsespotentialet er enormt, og derfor er der et stort marked for installation, servicering og optimering af tekniske løsninger i bygninger og industrien«, siger han og fortsætter: »Hos EL:CON oplever vi også succes med et kundeorienteret setup, hvor vi i stedet for at etablere os i udlandet, har bygget eget specialtavleværksted i Danmark - i nærheden af vores kunder. Det har givet flere kunder i butikken, fordi de oplever tæt og ukompliceret dialog, og dermed en langt lettere proces omkring deres projekter. Den succes skal naturligvis optimeres til fordel for både kunder og forretning.«

Fuld opmærksomhed på grønne løsninger

Jan Nørgaard ser EL:CON, som en dynamisk virksomhed med stort potentiale: »Virksomheden adskiller sig ved at turde investere i fremtiden. Forretningsområderne i EL:CON Innovation A/S har høj strategisk prioritet, og jeg er meget tiltrukket af opgaven i, at mange både i og uden for virksomheden har store forventninger. Jeg glæder mig til at være med til at afstikke den fremtidige kurs for EL:CON, så god forretning fortsat forenes med tilfredse kunder og et grønnere samfund.«

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Claus Søgaard Poulsen +45 4122 2222 | Jan Nørgaard, +45 4122 2250