Persondatapolitik


Formålet med vores persondatapolitik er at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, samt dine rettigheder i den forbindelse.

Dataansvarlig

ELCON A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig via vores hjemmeside. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik og vores behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

ELCON A/S
CVR-nr. 10074185
Ryhavevej 50, 8210 Aarhus V
Tlf.: 72667000
E-mail: elcon@elcon.dk

Indsamling af personoplysninger

De personoplysninger (f.eks. navn og adresse), vi indsamler på hjemmesiden, er de personoplysninger, som du giver os, når du klikker dig ind på vores hjemmeside eller på anden vis udleverer ved besøget på vores hjemmeside.

Vi benytter såkaldte cookies til at indsamle oplysninger af teknisk karakter samt til statistiske formål. Læs vores cookie politik her.

Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at vi kan levere den pågældende ydelse til dig, og vi anvender kun dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik.

Vi opbevarer kun de registrerede personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet, eller så længe vi er lovgivningsmæssigt forpligtet hertil, jf. nærmere nedenfor.

Når du klikker dig ind på vores hjemmeside logges din IP-adresse til statistiske og tekniske formål. Dette sker med grundlag i Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1.

Herudover afgiver du selv visse personoplysninger til os via elektroniske formularer eller lignende på hjemmesiden:

 • Hvis du bruger kontaktformularer på hjemmesiden, vil vi have brug for dit navn, din adresse, din e-mail adresse, dit tlf.nr. og hvad din henvendelse drejer sig om. Oplysningerne er nødvendige for at kunne besvare din henvendelse, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. Oplyser du andre personoplysninger i kontaktformularen, vil vi behandle disse oplysninger hvor nødvendigt til brug for besvarelse af din henvendelse. Din henvendelse slettes, når den er besvaret og færdigbehandlet.
 • Hvis du ønsker at indberette en fejlmelding via vores hjemmeside, har vi brug for dit navn, din e-mail adresse eller dit tlf.nr., for at kunne afklare evt. spørgsmål til lokalisering af fejlen, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. Dine oplysninger slettes når den er besvaret og færdigbehandlet, senest 30 dage efter færdigbehandling.
 • Hvis du søger job hos os via vores hjemmeside, vil du i den forbindelse give os nogle oplysninger om dig selv, herunder navn, adresse og erfaring, som er nødvendige for vores behandling af din jobansøgning. Øvrige oplysninger, som du evt. vælger at give, herunder f.eks. cpr-nr., er ikke nødvendige, og vi vil også behandle din ansøgning uden disse oplysninger. Vores behandling af dine oplysninger i forbindelse med din jobansøgning sker med baggrund i dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a) og art. 9, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1, § 7 stk. 1 samt § 11 stk. 2, nr. 2. Din ansøgning slettes efter 6 måneder, med mindre du giver samtykke til opbevaring i længere tid.
 • Hvis du vælger at give samtykke til at modtage nyhedsbreve og markedsføring fra os, vil vi behandle oplysninger om dit navn og din e-mailadresse, som er nødvendige for, at vi kan sende nyhedsbreve via e-mail til dig.

  Såfremt du har givet os samtykke til, at vi må sende markedsføring til dig, anvender vi endvidere dine almindelige personoplysninger til at målrette denne markedsføring til dig. Behandlingen af dine personoplysninger til dette formål sker for at forfølge dine og ELCON A/S legitime interesse i at målrette markedsføring til dig efter dine interesser og behov, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1 f).

  Vores indsamling og behandling af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, a). Du vil til enhver tid kunne tilbagekalde dit samtykke og frabede dig at modtage sådan information for fremtiden ved at klikke på afmeldelseslinket, som ligger i bunden af alle nyhedsmailsmails. Du vil herefter ikke længere modtage markedsføring fra os. Dine oplysninger, som er indsamlet til markedsføringsformål vil blive slettet efter 2 år (da vi skal kunne dokumentere dit oprindelige samtykke). Såfremt du er kunde hos os, kan vi dog fortsat behandle dine personoplysninger til andre formål, herunder hvis det er nødvendigt, for at vi kan opfylde en kundeaftale med dig, jf. ovenfor.

Datasikkerhed

Vi prioriterer datasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på at bidrage til, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning. xx Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Behandling hos tredjepart

Vi benytter databehandlere, herunder udbydere af software, til bl.a. backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne. Databehandlerne behandler således ikke dine personoplysninger til andre formål end til opfyldelse af deres aftale med os.

Vi forpligter databehandlerne til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand uden først at få dit udtrykkelige samtykke, med mindre vi er lovgivningsmæssigt forpligtet hertil.

Vi forbeholder os dog retten til at videregive og benytte dine personoplysninger i andre selskaber i NRGi koncernen uden dit udtrykkelige samtykke, dog kun såfremt videregivelsen er nødvendig for at opfylde det oprindelige formål med vores indsamling af dine personoplysninger.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

Hvis du vælger at give samtykke til at modtage nyhedsbreve og markedsføring fra os, overfører vi dine personoplysninger til modtagere udenfor EU og EØS. Det drejer sig om selskabet Active Campaign LLC som opbevarer dit navn, din mailadresse og dit samtykke i USA og udsender nyhedsbreve og markedsføring for os. Hvis du tilmelder dig nyhedsbreve eller markedsføring via vores formular på LinkedIn eller Facebook bliver de oplysninger du indtaster i vores formular flyttet fra LinkedIn eller Facebook til Active Campaign via selskabet Zapier Inc., som er beliggende i USA. 

Vi kan oplyse, at vi bruger Europa-Kommissionens standardbestemmelser som overførselsgrundlag for at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger. Du kan få udleveret en kopi af aftalerne med vores leverandører ved at kontakte os på persondata@nrgi.dk.

Dine rettigheder

Vi passer godt på dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med Persondataforordningen. Vi respekterer dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen, og du vil altid have ret til følgende, jf. Persondataforordningens art. 15-22:

 • at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke. Evt. tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes
  at bede om indsigt i dine personoplysninger, som vi har indsamlet samt at få nærmere information om bl.a. formål, klagemuligheder mv
 • at få berigtiget evt. urigtige personoplysninger om dig selv
 • i særlige tilfælde at få dine personoplysninger slettet
 • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger
 • i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig
 • at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os på persondata@nrgi.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.