Artikel

Effektiv lækage­sporing med termografi


Termografi afslører kuldebroer, utætheder og varmespild både indvendigt og udvendigt. Her kan du læse mere om effektiv lækagesporing med termografi.

Utæthed i eltavle påvist med termografi

Få styr på utætheder og løse forbindelser

Vi benytter os af den nyeste og bedste teknologi på markedet og vores erfarne operatører kan hurtigt opdage og rapportere om utætheder, kuldebroer og varmespild.

Hvordan virker termografering? 

Termografering er en varmeteknisk måleteknik, som gør det muligt at se temperaturforskellen mellem inde og ude. På baggrund af et termogram spotter vores operatører, hvor varmen slipper ud, og hvor kulden trænger ind. Termografering er berøringsfri måling, som er anvendelig i mange situationer. For eksempel kan vores operatører finde utætheder i et fjernvarmerør og lokalisere løse forbindelser i eltavler. Fordelen ved termografering er, at det er hurtigt og nemt at undersøge store områder på forholdsvis kort tid.

ELCON termograferer

  • Bygninger udvendigt og indvendigt
  • Eltavler for at undgå kortslutning og driftsstop
  • Ledningsnet blandt andet fjernevarmerør og vandværkernes vandrør
  • Centralvarmeanlæg og brugsvandsanlæg via lækagesporing
Se produkt

Skal vi tage en snak om termografering?

Skriv til os eller giv os et kald - vi er altid klar på at tale om dine specifikke behov.

Jacob Ramsgaard

Funktionschef

M:+45 4063 2443 E:jr@bl-termografi.dk
Udover termografering bruger vi også andre metoder til at finde fejl og lækager, blandt andet ultralyd og Blower Door-test,
Vi finder utætheden
Udsnit af bykort

Lokaliserer brud på fjernvarmeledninger

Med termografering finder og udpeger ELCON de lækager på fjernevarmledningsnettet, som giver vandspild. Vores erfarne operatører står til rådighed døgnet rundt - året rundt.

Forebyggende vedligeholdelse

Vi står også for forebyggende vedligeholdelse, hvor hele eller dele af ledningsnettet undersøges med regelmæssige intervaller - ofte 1-2 gange om året. Undersøgelsen anvendes til at vurdere hovedledningernes tilstand.

Med en specielt udviklet teknik kan vi give flere og langt mere præcise informationer om brud på fjernvarmeledninger samt beregning af varmetab på ledningen. Desuden udfører vi kontrol af muffesamlinger ved nyanlæg.

Overblik via GPS-system

Fjernvarmeundersøgelse kan også foregå med GPS-system, hvor der løbende sker en positionsbestemmelse:

  • Koordinater for position og ledningens tilstandskarakter opsamles i en fil
  • Filen databehandles
  • Filen indlæses sammen med det digitale grundkort hos varmeværket

Resultatet er bedre overblik over ledningsnettets tilstand. Har fjernvarmeværket ikke GIS-data til rådighed, kan vi levere et færdigt produkt, hvor undersøgelsen er lagt ind på et GIS-kort eller som vist på billedet et Ortofoto med fjernvarmeundersøgelse.

Download materiale

Du kan downloade printvenlig info om termografering af fjernvarmenet i pdf-format - klik på folderen.

 

Termografering med drone

Vi er specialister i lækagesporing

Med lækagesporing kan utætheder nemt og effektivt lokaliseres. Vi anvender: Termografering, sporgas, elektronisk lytteudstyr og ultralyd.

Eltavler termograferes for at finde fejl

Termografering af eltavler

Der er ca. 3.900 årlige elbrande i Danmark - hvilket potentielt kan koste virksomheder millioner i tab ved utilsigtede produktionsstop. Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at 2/3 af disse elbrande kan undgås ved en årlig gennemgang og termografering af virksomhedernes eltavler af en DBI-certificeret termografioperatør. Alle vores operartører er certificerede til termografering på elanlæg af DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Termograferingen finder fejl som dårlige/løse forbindelser, skævt belastede grupper samt defekte komponenter i eltavlerne. I mange virksomheder er det desuden et krav fra forsikringen, at eltavlerne skal undersøges én gang årligt med termografi.

Ud over eltavler kan termografi med fordel anvendes til maskintavler, transformerstationer, UPS- og nødstrøms-anlæg, højspændingsstationer mv.

Ultralyd kan også anvendes til forebyggende vedligehold inden for elområdet. Her er der mulighed for at finde fejl, før de kan ses med termografi, eller fejl inde i en komponent. Dette er et supplement til termografi – ikke en erstatning.

Vær på forkant og undgå brand og/eller driftstop på grund af dårlig vedligehold af eltavlerne eller fejl, som ikke kan ses uden brug af termografi.

Download materiale

Du kan downloade printvenlig info om termografering af eltavler i pdf-format - klik på folderen.

 

Fejl på elgulvvarmekabel

Reparation af elgulvvarme

Fejl på elektriske gulvvarmekabler kan være svære at finde og reparere uden at skulle skifte hele kablet, hvilket kan være en bekostelig affære - særligt hvis du ender med at skulle rive hele gulvet op.

Vi har over 35 års erfaring med termografering og kan lokalisere samt reparere fejl på alle typer af elgulvvarme, kabler og måtter.

Vi reparerer også skader forårsaget af boring eller ophugning i gulvet, f.eks. i forbindelse med en rørskade eller montering af toilet. Du får en fyldestgørende rapport, som kan bruges som dokumentation overfor blandt andet forsikringen, håndværker og producent.

Gulvvarmekabel med brud

Nem og effektiv fejlfinding

Med termografering er der muligt at udpege præcist det sted, hvor fejlen findes. Når fejlen er fundet, blotlægges den i et typisk 10×10 cm hul i gulvet.

Fejlen udbedres, og til sidst mangler der bare at blive lagt en ny klinke oven på hullet. I 80 % af tilfældene tager vi hele klinken op, som kan lægges på igen, efter skaden er udbedret.

Download materiale

Du kan downloade printvenlig info om reparation af elgulvvarme i pdf-format - klik på foldere. 

 

Viser Alle

Se kundecases

(6)

IMAG1086

Sikker produktion hos ABENA

ELCONs afdeling for termografi udfører hvert år termografi hos ABENA - bl.a. på det højteknologiske produktionsanlæg. Det sker for at være på forkant med vedligehold og sikre sikker produktion.

Læsetid

05.12.2022

IMG 1809 Conv

Driftssikkerhed hos Salling Group

Salling Group driver i dag ca. 1700 butikker, og for at sikre forbyggende vedligehold på eltavler har koncernen i godt 30 år valgt ELCONs afdeling for termografi som samarbejdspartner.

Læsetid

16.08.2022

termografisk billede af vej

Samarbejde i top hos Fjernvarme Fyn

I over 30 år har ELCON Termografi stået for termograferingen af fjernvarmenettet hos Fjernvarme Fyn. Samarbejde har sikret en stabil forsyning og et løbende overblik over fjernvarmenettets tilstand.

Læsetid

22.04.2022

drone i luften

Reduceret vandtab hos Trefor Varme

Da TREFOR Varme stod over for en større termografering af Kolding by, blev ELCON valgt som samarbejdspartner. Her tilbød ELCON både dronetermografering, stor erfaring og en konkurrencedygtig pris.

Læsetid

22.04.2022

oversigtskort

Afrapportering sikrer overblik hos Videbæk Energiforsyning

Overblik, reagering på fejl i tide og en stabil forsyningssikkerhed er nogle af resultaterne, som Videbæk Energiforsyning har fået, efter at ELCON Termografi har efterset netværk af kabelskabe

Læsetid

22.04.2022

Elcon Termografering Groenlands Lufthavn

Termografering af eltavler i Grønlands Lufthavne

Grønlands Lufthavne har siden 1989 været kunde hos ELCON. Ved at termografere fjernvarmeledninger og eltavler forebygger ELCON risiko for brand og driftsstop.

Læsetid

22.04.2022

Termografioperatør termograferer eltavle

Vi er klar til at hjælpe dig

Ønsker du et uforpligtende tilbud på termografering, så tag endelig fat i os.

Kontakt Termografi