Artikel

Samarbejde i top hos Fjernvarme Fyn


I over 30 år har ELCON Termografi stået for termograferingen af fjernvarmenettet hos Fjernvarme Fyn. Samarbejde har sikret en stabil forsyning og et løbende overblik over fjernvarmenettets tilstand.

Termografering ved Fjernvarme Fyn

Færre brud og bedre vedligehold

To gang om året tager ELCON Termografi en tur til Odense for at termografere fjernvarmenettet hos Fjernvarme Fyn. Ifølge ledningsmester hos Fjernvarme Fyn, Jesper Nielsen, er termograferingen afgørende for forsyningssikkerheden, da det i flere områder er den eneste måde, hvorpå brud og lækager kan opdages, før de udvikler sig alvorligt.

Opgaven udføres to gange årligt, forår og efterår, og hele det 2000 km lange fjernvarmenet termograferes fast over en periode på to år. ELCON tager både drone og bil i brug for at løse opgaven. Der er nemlig flere områder i det indre Odense, som er svære at termografere fra bil, og her er dronen en afgørende medhjælper, der skaber overblik over alle dele af fjernvarmenettet.

Biler fra ELCONs BL termografi

Tæt samarbejde og stor erfaring

Termograferingen forløber som et samarbejde, hvor der altid er erfarne medarbejdere fra både ELCON og Fjernvarme Fyn med på opgaven.

Opstår der tvivl, for eksempel om dataene eller placeringen af ledningsnettet, kan der, på grund af det tætte samarbejde, hurtigt findes en løsning på stedet.

Ifølge Jesper betyder det lange samarbejde og ELCONs store erfaring med opgaven, at de faste termografioperatører træder ubesværet ind i opgaven hvert forår og efterår.

Dermed bruges der ganske lidt tid på planlægning, og samtidig er der fuld tillid til opgaveløsningen og resultaterne.

BL termografi

Karakterskala giver nem overlevering

Dataene fra termograferingen lægges direkte ind i Fjernvarme Fyns GIS-system. Når fjernvarmekortene åbnes, vil ELCONs fjernvarmerapport dermed kunne ses, så det er nemt og overskueligt at lokalisere brud.

Alle brud, lækager og øvrige fejl inddeles i et karaktersystem, hvor ELCON rangerer dem i tre kategorier, alt efter hvor kritiske de er.

”Det er afgørende for os, at dataene er lette at gå til, så vi nemt kan komme videre i processen og få rettet op på de kritiske brud og planlægge renoveringer, så forsyningen og driften holdes stabil”, fortæller Jesper.

Download vores Fjernvarme Fyn case

Du kan læse om vores case og downloade den - klik på casen nedenfor.

Snakker I Telefon

Skal vi tage en snak om dine behov?

Vores reception kan viderestille dig til den rette person. Ring til os på 7266 7000 eller skriv til elcon@elcon.dk.