VIRKSOMHEDENS HISTORIE

Siden grundlæggelsen i 1984 er EL:CON gået fra at være en lokal elinstallatør til en af Danmarks førende installationsvirksomheder.

Her kan du få et overblik over EL:CONs udvikling.

     

Fra 2010 og frem til i dag

2020
EL:CON opkøber Frandsen El A/S i Glostrup med godt 200 medarbejdere. Opkøbet styrker EL:CONs eksisterende entrepriseforretning og tilfører endnu en serviceafdeling samt en helt ny afdeling for industriteknik til virksomheden. Opkøbet af Frandsen El A/S medfører en markant stærkere position på Sjælland og i Storkøbenhavn.

2019
EL:CON opkøber el-installationsforretningen Espenheins Eftf. A/S i Slagelse med godt 30 medarbejdere og sikrer sig dermed en styrket position på Sjælland.

2019
EL:CON A/S overtager aktiviteterne i el-installationsforretningen NT El-Service ApS i Svenstrup. Opkøbet styrker EL:CONs eksisterende forretning inden for service med ny lokalafdeling i Aalborg.

2019
EL:CON overtager aktiviteterne i el-installationsforretningen DES-Knudsen ApS i Skive. Med overtagelsen udbygger vi vores lokale forankring i det midt- og vestjyske.

2018
EL:CON etablerer to nye serviceforretninger i henholdsvis Odense og Esbjerg som et led i den vækststrategi, EL:CON har lagt for regionen i Syd.

2018
ELCON Bygningsautomatik overtager aktiviteterne i firmaet Nordjysk Energiteknik - et lille veldrevet énmandsfirma med base i Aalborg og Nordjylland.

2018
EL:CON indgår aftale med Eniig a.m.b.a. om overtagelse af aktiviteterne i Utility Solutions, som har base i Støvring. Med købet styrker EL:CON sin eksisterende forretning inden for det el-tekniske kompetenceområde infrastruktur og forsyning.

2018
EL:CON overtager CTS-virksomheden Intelligent Bygningsautomatik i Odense, og dermed bliver EL:CONs samlede CTS-afdeling et af de største, landsdækkende TREND Technology Centre i Danmark.

2017
EL:CON overtager I&J Andersen’s El i Skanderborg. Med overtagelsen af det lille, veldrevne elinstallatørfirma følger en spændende kundeportefølje.

2016
EL:CONs otte selskaber sammenlægges pr. 1. januar 2016 til ét selskab - EL:CON A/S. En forenkling af EL:CONs selskabsstruktur vil lette administrationen på en lang række områder, og sikre os bedre udnyttelse af interne ressourcer og samarbejde til gavn for os og vores kunder.

2015
Pr. 1. september 2015 tiltræder Jesper Knudsen som administrerende direktør i EL:CON.

Pr. 1 juni 2015 overtager EL:CON elinstallatørvirksomheden Ole Leth ApS i Rødkærsbro. Overtagelsen sker som et led i EL:CONs ønske om at forstærke indsatsen i det midtjyske. Afdelingen i Rødkærsbro bliver tilknyttet EL:CONs serviceafdeling i Viborg. 

I marts 2015 fratræder Lars Juul stillingen som administrerende direktør. Koncernøkonomidirektør i EL:CONs moderselskab NRGi, Morten Bryder Pedersen, indtræder som konstitueret adm. direktør.

2014
Pr. 1. juli 2014 bliver MJ Elektro fra Roskilde en del af EL:CON. For både sjællandske og landsdækkende kunder betyder det et styrket EL:CON i det østlige Danmark blandt andet i forhold til sikringsopgaver og større projekter. 

2013
Pr 1. januar 2013 tiltræder Lars Juul som administerende direktør for EL:CON. Han overtager efter EL:CONs grundlægger, Claus Søgaard Poulsen, der fortsætter i virksomheden som markedsdirektør.

EL:CON overtager Intelligent Bygningsautomatik Jylland. Intelligent Bygningsautomatik integreres som en selvstændig afdeling - EL:CON Bygningsautomatik - i EL:CONs innovationsselskab.

Den 1. juli flytter EL:CON Gruppen, EL:CON El-anlæg i Aarhus samt EL:CON Århus til en ny kontordomicil på Ryhavevej 50 i Aarhus V.

Pr. 5. august lægges afdelingerne i Hadsten og Hornslet sammen til én og vil fremover hedde EL:CON Hornslet.

2012
Opkøb af elinstallatørvirksomheden Kjeld Jacobsen A/S med afdelinger i Skive og Viborg, som integreres i EL:CONs eksisterende elinstallationsafdelinger i byerne.

2011
Selskabs- og afdelingsstrukturen omlægges således, at der nu er fem driftsselskaber med elinstallationsafdelinger og to kompetenceselskaber med specialkompetencer:

Elinstallationsafdelingerne i Viborg, Skive, Holstebro, Hadsten og Hornslet samles i selskabet EL:CON Agerkilde A/S.
Specialkompetencerne Automation, CNC Service, Indeklima og Kommunikation samles i selskabet EL:CON Innovation A/S.
EL:CON opnår ISO 9001-certificering, som sikrer kunderne samme kvalitet ved hver opgave. Certificeringen dækker alle otte selskaber under EL:CON Gruppen A/S på opgaver inden for køl, AIA og ABA.

EL:CON Hvidovres afdelinger i Hvidovre og Gentofte flytter sammen i Glostrup, og selskabet omdøbes til EL:CON Sjælland A/S.

2010
EL:CON køber Alléens El-service, som bliver til EL:CON Gentofte og lægges ind under EL:CON Hvidovre.

Ligeledes køber EL:CON Flog Electric, der bliver lagt sammen med EL:CON Automation.

Opkøb af Agerkilde, som bliver et selvstændigt selskab bestående af tre afdelinger.

 

2000'erne

Opkøb og udvidelse, 75 års jubilæum og del af NRGi

2009
Bjeld & Lauridsen skifter navn til EL:CON Termografering A/S, og Hansen & Udsen skifter navn til EL:CON Vejle A/S.

2008
NRGi Amba og Energi Horsens fusionerer. Ved denne fusion kommer der 3 nye afdelinger ind i EL:CON Gruppen: Anlægsafdelingen i Energi Horsens, Bjeld & Lauridsen i Fredericia, Hansen & Udsen i Vejle.

Opkøb af Energicon i Grenaa, som lægges ind under EL:CON Grenaa.

2007
Etablering af ny serviceafdeling i Horsens.

Opkøb af West Team i Århus. Virksomheden tager navneskifte til EL:CON Sikring & data A/S.

2006
EL:CON Gruppen køber Hinnerup El-Service i forbindelse med generationsskifte i denne virksomhed. EL:CON Hinnerup A/S etableres. Ligeledes opkøb af Trekantens El i Vamdrup.

Anlægsafdelingen i NRGi flyttes til Helsingforsgade 10, samtidig med at afdelingerne i Mesballe og Århus bliver en del af EL:CON Gruppen og senere får navnet EL:CON El-anlæg.

2005
NRGI Amba køber EL:CON Gruppen. Claus Søgaard Poulsen fortsætter som adm. direktør, og selskabet fortsætter under EL:CON-navnet.

Elinstallationsforretningerne DUE-EL og E. Dybdal Thomsen lægges ind under EL:CON.

EL:CON Hvidovre køber Norup Telecom og styrker herved gruppens kompetencer inden for telekommunikation

2004
BMI CNC service A/S i Fredericia købes for at styrke EL:CONs kompetence inden for CNC. Navnet ændres senere til EL:CON CNC Service A/S.

75 års jubilæum. Virksomheden har på dette tidspunkt 240 medarbejdere.

2003
EL:CON Gruppen køber Hoffmanns elafdelinger i hhv. Kolding, Middelfart, Nr. Åby og Brabrand, som bliver til EL:CON El-service.

2002
Opkøb af Havnens EL-forretning A/S i Grenaa. Virksomheden erhverves i samarbejde med energiforsyningsselskabet NRGi Construction.

2001
EL:MATIK EL-materiel A/S stiftes. Aktiviteterne videreføres senere i andre afdelinger i EL:CON Gruppen.

2000
Aktiviteter på Sjælland styrkes gennem opkøb af Henning Andreasen A/S, som bliver til EL:CON Hvidovre.

 

1990'erne

Udvidelse til Sjælland, ISO-certificering og kompetencecentre

1998
EL:CON Kommunikation etableres.

1997
Aktiviteter og kompetencer samles i EL:CON Gruppen A/S.

1993
Som den første virksomhed i Danmark bliver EL:CON og EL:TEK DS/ISO 9002 certificeret inden for el, tele og data.

EL:CON indleder internationale aktiviteter for DANIDA inden for maritime installationer.

1992
Virksomheden flytter i hovedsæde på Finlandsgade i Århus.

1991
Aktiviteter på Sjælland startes.

 

1980'erne

Virksomhedens grundlæggelse og navnet, EL:CON

1989
Virksomhedens navn ændres til EL:CON El-installation A/S.

1987
EL:TEK tele/data A/S grundlægges.

1985
Etablering af professionel bestyrelse.

1984
Claus Søgaard Poulsen overtager Trøjborg El-installation A/S.