EL:CON_historie

VIRKSOMHEDENS HISTORIE

Siden grundlæggelsen i 1984 er EL:CON gået fra at være en lokal elinstallatør til en af Danmarks førende installationsvirksomheder. Her kan du få et overblik over EL:CONs udvikling.

Fra 2010 og frem til i dag

EL:CON Agerkilde, omlægning og kompetencecentre

2015
Pr. 1. september 2015 tiltræder Jesper Knudsen som administrerende direktør i EL:CON.

Pr. 1 juni 2015 overtager EL:CON elinstallatørvirksomheden Ole Leth ApS i Rødkærsbro. Overtagelsen sker som et led i EL:CONs ønske om at forstærke indsatsen i det midtjyske. Afdelingen i Rødkærsbro bliver tilknyttet EL:CONs serviceafdeling i Viborg. 

I marts 2015 fratræder Lars Juul stillingen som administrerende direktør. Koncernøkonomidirektør i EL:CONs moderselskab NRGi, Morten Bryder Pedersen, indtræder som konstitueret adm. direktør.

2014
Pr. 1. juli 2014 bliver MJ Elektro fra Roskilde en del af EL:CON. For både sjællandske og landsdækkende kunder betyder det et styrket EL:CON i det østlige Danmark blandt andet i forhold til sikringsopgaver og større projekter. 

2013
Pr 1. januar 2013 tiltræder Lars Juul som administerende direktør for EL:CON. Han overtager efter EL:CONs grundlægger, Claus Søgaard Poulsen, der fortsætter i virksomheden som markedsdirektør.

EL:CON overtager Intelligent Bygningsautomatik Jylland. Intelligent Bygningsautomatik integreres som en selvstændig afdeling - EL:CON Bygningsautomatik - i EL:CONs innovationsselskab.

Den 1. juli flytter EL:CON Gruppen, EL:CON El-anlæg i Aarhus samt EL:CON Århus til en ny kontordomicil på Ryhavevej 50 i Aarhus V.

Pr. 5. august lægges afdelingerne i Hadsten og Hornslet sammen til én og vil fremover hedde EL:CON Hornslet.

2012
Opkøb af elinstallatørvirksomheden Kjeld Jacobsen A/S med afdelinger i Skive og Viborg, som integreres i EL:CONs eksisterende elinstallationsafdelinger i byerne.

2011
Selskabs- og afdelingsstrukturen omlægges således, at der nu er fem driftsselskaber med elinstallationsafdelinger og to kompetenceselskaber med specialkompetencer:

Elinstallationsafdelingerne i Viborg, Skive, Holstebro, Hadsten og Hornslet samles i selskabet EL:CON Agerkilde A/S.
Specialkompetencerne Automation, CNC Service, Indeklima og Kommunikation samles i selskabet EL:CON Innovation A/S.
EL:CON opnår ISO 9001-certificering, som sikrer kunderne samme kvalitet ved hver opgave. Certificeringen dækker alle otte selskaber under EL:CON Gruppen A/S på opgaver inden for køl, AIA og ABA.

EL:CON Hvidovres afdelinger i Hvidovre og Gentofte flytter sammen i Glostrup, og selskabet omdøbes til EL:CON Sjælland A/S.

2010
EL:CON køber Alléens El-service, som bliver til EL:CON Gentofte og lægges ind under EL:CON Hvidovre.

Ligeledes køber EL:CON Flog Electric, der bliver lagt sammen med EL:CON Automation.

Opkøb af Agerkilde, som bliver et selvstændigt selskab bestående af tre afdelinger.

 

2000'erne

Opkøb og udvidelse, 75 års jubilæum og del af NRGi

2009
Bjeld & Lauridsen skifter navn til EL:CON Termografering A/S, og Hansen & Udsen skifter navn til EL:CON Vejle A/S.

2008
NRGi Amba og Energi Horsens fusionerer. Ved denne fusion kommer der 3 nye afdelinger ind i EL:CON Gruppen: Anlægsafdelingen i Energi Horsens, Bjeld & Lauridsen i Fredericia, Hansen & Udsen i Vejle.

Opkøb af Energicon i Grenaa, som lægges ind under EL:CON Grenaa.

2007
Etablering af ny serviceafdeling i Horsens.

Opkøb af West Team i Århus. Virksomheden tager navneskifte til EL:CON Sikring & data A/S.

2006
EL:CON Gruppen køber Hinnerup El-Service i forbindelse med generationsskifte i denne virksomhed. EL:CON Hinnerup A/S etableres. Ligeledes opkøb af Trekantens El i Vamdrup.

Anlægsafdelingen i NRGi flyttes til Helsingforsgade 10, samtidig med at afdelingerne i Mesballe og Århus bliver en del af EL:CON Gruppen og senere får navnet EL:CON El-anlæg.

2005
NRGI Amba køber EL:CON Gruppen. Claus Søgaard Poulsen fortsætter som adm. direktør, og selskabet fortsætter under EL:CON-navnet.

Elinstallationsforretningerne DUE-EL og E. Dybdal Thomsen lægges ind under EL:CON.

EL:CON Hvidovre køber Norup Telecom og styrker herved gruppens kompetencer inden for telekommunikation

2004
BMI CNC service A/S i Fredericia købes for at styrke EL:CONs kompetence inden for CNC. Navnet ændres senere til EL:CON CNC Service A/S.

75 års jubilæum. Virksomheden har på dette tidspunkt 240 medarbejdere.

2003
EL:CON Gruppen køber Hoffmanns elafdelinger i hhv. Kolding, Middelfart, Nr. Åby og Brabrand, som bliver til EL:CON El-service.

2002
Opkøb af Havnens EL-forretning A/S i Grenaa. Virksomheden erhverves i samarbejde med energiforsyningsselskabet NRGi Construction.

2001
EL:MATIK EL-materiel A/S stiftes. Aktiviteterne videreføres senere i andre afdelinger i EL:CON Gruppen.

2000
Aktiviteter på Sjælland styrkes gennem opkøb af Henning Andreasen A/S, som bliver til EL:CON Hvidovre.

 

1990'erne

Udvidelse til Sjælland, ISO-certificering og kompetencecentre

1998
EL:CON Kommunikation etableres.

1997
Aktiviteter og kompetencer samles i EL:CON Gruppen A/S.

1993
Som den første virksomhed i Danmark bliver EL:CON og EL:TEK DS/ISO 9002 certificeret inden for el, tele og data.

EL:CON indleder internationale aktiviteter for DANIDA inden for maritime installationer.

1992
Virksomheden flytter i hovedsæde på Finlandsgade i Århus.

1991
Aktiviteter på Sjælland startes.

 

1980'erne

Virksomhedens grundlæggelse og navnet, EL:CON

1989
Virksomhedens navn ændres til EL:CON El-installation A/S.

1987
EL:TEK tele/data A/S grundlægges.

1985
Etablering af professionel bestyrelse.

1984
Claus Søgaard Poulsen overtager Trøjborg El-installation A/S.