termografering

Få styr på utætheder og løse forbindelser

Vi benytter os af den nyeste og bedste teknologi på markedet og vores erfarne operatører kan hurtigt opdage og rapportere om utætheder, kuldebroer og varmespild.

Hvordan virker termografering? 

Termografering er en varmeteknisk måleteknik, som gør det muligt at se temperaturforskellen mellem inde og ude. På baggrund af et termogram spotter vores operatører, hvor varmen slipper ud, og hvor kulden trænger ind. Termografering er berøringsfri måling, som er anvendelig i mange situationer. For eksempel kan vores operatører finde utætheder i et fjernvarmerør og lokalisere løse forbindelser i eltavler. Fordelen ved termografering er, at det er hurtigt og nemt at undersøge store områder på forholdsvis kort tid.

EL:CON termograferer

 • Bygninger udvendigt og indvendigt
 • Eltavler for at undgå kortslutning og driftsstop
 • Ledningsnet blandt andet fjernevarmerør og vandværkernes vandrør
 • Centralvarmeanlæg og brugsvandsanlæg via lækagesporing

Vi finder utætheden

Udover termografering bruger EL:CON også andre metoder, som for eksempel ultralyd og Blower Door-test, til at finde fejl og lækager på. 

Kontakt os 

Har du brug for hjælp, så tøv ikke med at tage kontakt.

  KONTAKT OS HER
SoMe 1080x1080 (12).jpg

Lokaliserer brud på fjernvarmeledninger

Med termografering finder og udpeger EL:CON de lækager på fjernevarmledningsnettet, som giver vandspild. Vores erfarne operatører står til rådighed døgnet rundt - året rundt.

Forebyggende vedligeholdelse

Vi står også for forebyggende vedligeholdelse, hvor hele eller dele af ledningsnettet undersøges med regelmæssige intervaller - ofte 1-2 gange om året. Undersøgelsen anvendes til at vurdere hovedledningernes tilstand.

Med en specielt udviklet teknik kan vi give flere og langt mere præcise informationer om brud på fjernvarmeledninger samt beregning af varmetab på ledningen. Desuden udfører vi kontrol af muffesamlinger ved nyanlæg.

Overblik via GPS-system

Fjernvarmeundersøgelse kan også foregå med GPS-system, hvor der løbende sker en positionsbestemmelse:

 • Koordinater for position og ledningens tilstandskarakter opsamles i en fil
 • Filen databehandles
 • Filen indlæses sammen med det digitale grundkort hos varmeværket

Resultatet er bedre overblik over ledningsnettets tilstand. Har fjernvarmeværket ikke GIS-data til rådighed, kan vi levere et færdigt produkt, hvor undersøgelsen er lagt ind på et GIS-kort eller som vist på billedet et Ortofoto med fjernvarmeundersøgelse.

Download materiale

Du kan downloade printvenlig info om termografering af fjernvarmenet i pdf-format - klik på ikonet.

 

Med termografering finder vi utætheden

Termografering af eltavler

Der er ca. 3.900 årlige elbrande i Danmark - hvilket potentielt kan koste virksomheder millioner i tab ved utilsigtede produktionsstop. Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at 2/3 af disse elbrande kan undgås ved en årlig gennemgang og termografering af virksomhedernes eltavler af en DBI-certificeret termografioperatør. Alle vores operartører er certificerede til termografering på elanlæg af DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Termograferingen finder fejl som dårlige/løse forbindelser, skævt belastede grupper samt defekte komponenter i eltavlerne. I mange virksomheder er det desuden et krav fra forsikringen, at eltavlerne skal undersøges én gang årligt med termografi.

Ud over eltavler kan termografi med fordel anvendes til maskintavler, transformerstationer, UPS- og nødstrøms-anlæg, højspændingsstationer mv.

Ultralyd kan også anvendes til forebyggende vedligehold inden for elområdet. Her er der mulighed for at finde fejl, før de kan ses med termografi, eller fejl inde i en komponent. Dette er et supplement til termografi – ikke en erstatning.

Vær på forkant og undgå brand og/eller driftstop på grund af dårlig vedligehold af eltavlerne eller fejl, som ikke kan ses uden brug af termografi.

Download materiale

Du kan downloade printvenlig info om termografering af eltavler i pdf-format - klik på ikonet.

Nedkæmp utætheder

Lækagesøgning på trykluft

Mange industrivirksomheder snyder i dag sig selv for store energibesparelser ved ikke at få styr på lækager på trykluftanlæg.

Det er snarere reglen end undtagelsen, at tabet ved utætheder udgør 10 - 40% af det samlede elforbrug til produktion af trykluft.

Da el til fremstilling af trykluft er en væsentlig del af forbruget og en af de dyreste energikilder i de fleste produktionsmiljøer, er der betydelige beløb at spare.

Det er rent faktisk muligt selv at lytte sig frem til nogle lækager. Man skal dog være opmærksom på, at kun cirka 20% af alle lækager kan findes uden brug af måleudstyr. En ultralydsmåling kan finde de resterende 80%.

Ultralyd kan anvendes til utroligt mange formål i industrien og er særligt velegnet til lækagesporing i systemer under tryk (trykluft, gasser, damp m.m.).

Nem og effektiv fejlfinding

Vi scanner jeres tryklulftinstallationer med det nyeste ultralydsudstyr. Vi lokaliserer utæthederne og opmærker dem, så I senere nemt kan udbedre fejlen.

Alle data bliver indlæst i et avanceret rapporteringsprogram, der beregner både størrelsen af den enkelte utæthed og hvad de enkelte utætheder koster årligt i forbrug.

Til slut udarbejder vi en komplet rapport med nummerering, beskrivelse og billeder af de enkelte indsatsområder, så man ud fra rapporten umiddelbart kan prioritere de enkelte udbedringer.

Download materiale

Du kan downloade printvenlig info om lækagesporing på trykluftsanlæg i pdf-format - klik på ikonet.

Få hjælp til at finde fejl

Reparation af elgulvvarme

Fejl på elektriske gulvvarmekabler kan være svære at finde og reparere uden at skulle skifte hele kablet, hvilket kan være en bekostelig affære - særligt hvis du ender med at skulle rive hele gulvet op.

Vi har over 35 års erfaring med termografering og kan lokalisere samt reparere fejl på alle typer af elgulvvarme, kabler og måtter.

Vi reparerer også skader forårsaget af boring eller ophugning i gulvet, f.eks. i forbindelse med en rørskade eller montering af toilet. Du får en fyldestgørende rapport, som kan bruges som dokumentation overfor blandt andet forsikringen, håndværker og producent.

Nem og effektiv fejlfinding

Med termografering er der muligt at udpege præcist det sted, hvor fejlen findes. Når fejlen er fundet, blotlægges den i et typisk 10×10 cm hul i gulvet.

Fejlen udbedres, og til sidst mangler der bare at blive lagt en ny klinke oven på hullet. I 80 % af tilfældene tager vi hele klinken op, som kan lægges på igen, efter skaden er udbedret.

Download materiale

Du kan downloade printvenlig info om reparation af elgulvvarme i pdf-format - klik på ikonet.

Vi er specialister i lækagesporing

Med lækagesporing kan utætheder nemt og effektivt lokaliseres. Hos EL:CON er vi specialister i lækagesporing for både virksomheder og private. Vi rykker ud, når du har brug for det – uanset tidspunkt.

Vi anvender:

 • Termografering
 • Sporgas
 • Elektronisk lytteudstyr
 • Ultralyd

Utætte vandrør

Utætte vandrør er hvert år årsag til store skader på bygninger, vandspild og øgede varmeudgifter. EL:CON foretager lækagesporing på for eksempel centralvarmeanlæg og brugsvandsanlæg. Når EL:CON udfører lækagesporinger, anvender vi kun sporingsmetoder, som ikke indebærer nogen risiko for kunden, reparatøren eller os selv. Vores metoder er hurtige og pålidelige til at påvise, hvor lækagen befinder sig.

Ultralydundersøgelser af systemer under tryk

Ultralyd kan anvendes til mange formål i industrien. Vi udfører lækagesporing med ultralyd i systemer under tryk som trykluft, gasser og damp. Derudover tilbyder vi overvågning af lejer, motorer og ventiler. 

Ultralyd fanger alt 

Metoden med ultralyd arbejder i frekvensområdet mellem 20 kHz og 100 kHz. Frekvensområdet ligger uden for det hørbare område, men udstyret omsætter frekvenserne til lavfrekvent lyd. Derefter kan data logges og analyseres over tid. Det giver et godt beslutningsgrundlag i forbindelse med vedligeholdelsesplanlægningen.

Minimér støj eller udgifter til køling

Utætte lister, døre og luger kan også spores med ultralyd. I fryse- og kølehuse kan lækagesporing ved hjælp af ultralyd minimere udgifterne til køling.

 

Cases

Se hvordan vi har hjulpet andre. EL:CON kan også termografere for dig

Skal vi kontakte dig ang. termografi?

Udfyld formularen

Udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig hurtigst muligt. 

Udfyld en eller flere af nedenstående muligheder


Jeg bekræfter, at jeg er blevet oplyst om EL:CON A/S' behandling af mine personoplysninger, jf. nærmere retningslinjer for behandling af personoplysninger