Forsyning til nye flyholdepladser i 

Aarhus Lufthavn

Grønne tanker hos Aarhus lufthavn

EL:CON Forsyning var det naturlige og sikre valg, da Aarhus Lufthavn skulle vælge samarbejdspartner til et nyt projekt, der fordobler antallet af flyholdepladser i lufthavnen.

Et naturligt valg til samarbejdet

I 2020 står Aarhus Lufthavn over for en udvidelse af kapaciteten, der skal fremtidssikre lufthavnen og tiltrække nye ruter og større fly. En ombygning af et areal på 50.000 kvm er på tegnebrættet med en fordobling af flyholdepladser, så lufthavnen går fra fire til otte. Projektet indebærer både installation af helt nyt forsyningsudstyr til de fire nye pladser og udskiftning af gammelt udstyr til de eksisterende pladser, så alle fly er sikret effektiv strømforsyning, når de holder parkeret.

”Vi har allerede et rigtig godt samarbejde med EL:CON, som er vores faste driftsansvarlige samarbejdspartner. EL:CON har allerede skiftet alle højspændings- og koblingsanlæg tilbage i 2007 og ydet rigtig god service på disse efterfølgende, så de har et godt kendskab til lufthavnen allerede” udtaler Airport Manager og COO Lars W. Boesen og tilføjer: ”Derudover er det også en fordel, at vi kunne få hele pakken et sted, fordi EL:CON kan lave projektet som hovedentreprise inhouse”.

Rådgivning og sparring som fundament

Samlet set installerer og monterer EL:CON nye transformerstationer, nye forsyningsanlæg og nye eltavler til de otte holdepladser. Planerne for arbejdet tager afsæt i en rapport udarbejdet af Rambøll, der har lavet de indledende, teoretiske manøvrer for, hvordan arbejdet skulle udføres.

”Med afsæt i rapporten har vi holdt flere planlægningsmøder, hvor vi har talt os frem til den helt rette løsning. Det er godt givet ud at have to måneders planlægning og dialog, så vi i stedet kan arbejde målrettet, når vi går i gang med installationerne”, forklarer Ole Frisenvad, funktionsleder i EL:CON Forsyning.

Færre og kortere driftsstop med effektiv løsning

Optimering af effekt og betjening

Nogle af de ideer, der har været på bordet ved planlægningsmøderne, har været brugen af kombirelæer og maximalafbrydere, som sikrer færre og kortere driftstop. Skulle der opstå en fejl, vil det blot være den ene enhed, som skal genstartes, i stedet for at alt lukker ned som tidligere. Placeringen af transformerstationerne er også flyttet tættere på flyene, så effekttabet reduceres.

”Samlet set har vi talt os frem til en løsning, der giver lufthavnen en effektiv og fremtidssikret forsyning, og samtidig gør det nemmere for lufthavnens medarbejdere at betjene og kontrollere udstyret”, slutter Ole Frisenvad.

  LÆS MERE OM EL:CON FORSYNING

Kontakt os

Lad os tage en snak om hvordan vi bedst kan hjælpe din virksomhed.