Reduceret vandtab hos

TREFOR Varme

Grønne tanker hos TREFOR Varme

Da TREFOR Varme stod over for en større termografering af Kolding by, blev EL:CONs afdeling for Termografi valgt som samarbejdspartner. Her kunne der nemlig tilbydes både dronetermografering, stor erfaring og en konkurrencedygtig pris. 

Dronetermografering giver overblik

TREFOR Varme har tidligere gjort brug af dronetermografering, når deres 1100 km fjernevarmenet i trekantsområdet løbende skal undersøges for brud og lækager. Da Kolding by stod over for en grundig termografering, valgte man samme model, men i større skala. Koldings bykerne er nemlig vanskelig at termografere i varevogn, da det er svært at komme til i de smalle gader. Dertil ligger store dele af fjernvarmenettet i gyder, på stier eller på privat grund, og de områder kan kun termograferes via drone.

”Dronefotografering var helt nødvendigt for at få afdækket området, og her valgte vi EL:CON, da vi hurtigt kunne se, at vi fik rigtig meget erfaring og ekspertise til en god pris hos en lokal leverandør”, fortæller Frederik Stjernholm Busk, planlægningsingeniør i TREFOR Varme.

Fleksibel dataoverlevering med dronetermografering

Fleksibel dataoverlevering

De mange fotografier af fjernvarmenettet i Kolding samles til en mosaik, der viser et stort overblik over områdets fjernvarmenet. Herefter ligger der et stort arbejde i at analysere mosaikken og finde frem til lækager og brud. ”EL:CON har virkelig meget erfaring at trække på og har været utrolig dygtige til at tolke på deres data, og spotte hvor bruddene ligger. Vi har fået en meget præcis analyse tilbage”, siger Frederik.

Den store mængde data er overleveret til TREFOR Varmes eget GIS-system, så de kan sammenkøre termograferingen med deres eget kort over fjernvarmenettet og lokalisere de præcise hotspots, hvor der skal sættes ind med reparation af brud. ”Vi har jo allerede de nødvendige digitale systemer, så det er en stor fordel, at vi kan bruge dem til opgaven”, uddyber Frederik.

Dronetermografering

Fejlfinding i et lukket system

Ud over termograferingen af Koldings fjernvarmenet, blev EL:CON også sat på opgaven med at termografere Bredballe ved Vejle, hvor udsving i vandtabet pegede på et eller flere brud.

EL:CON trak i arbejdstøjet og sendte dronerne i luften, og der blev hurtigt fundet frem til flere alvorlige brud. Bruddene i begge byer inddeles i tre kategorier, så TREFOR Varme let kan få overblik over, hvor det er vigtigst at sætte ind, for at forsyningssikkerheden kan opretholdes.

Kontakt os

Lad os tage en snak om hvordan vi bedst kan hjælpe din virksomhed.