Samarbejde i top hos

Fjernvarme Fyn

Grønne tanker hos Fjernvarme Fyn

I over 30 år har termografioperatørerne hos EL:CON Termografi stået for termograferingen af fjernvarmenettet hos Fjernvarme Fyn. Det lange samarbejde har sikret Fjernvarme Fyn en stabil forsyning og et løbende godt overblik over fjernvarmenettets tilstand.

Færre brud og bedre vedligehold

To gang om året tager EL:CON Termografi en tur til Odense for at termografere fjernvarmenettet hos Fjernvarme Fyn. Ifølge ledningsmester hos Fjernvarme Fyn, Jesper Nielsen, er termograferingen afgørende for forsyningssikkerheden, da det i flere områder er den eneste måde, hvorpå brud og lækager kan opdages, før de udvikler sig alvorligt.

Opgaven udføres to gange årligt, forår og efterår, og hele det 2000 km lange fjernvarmenet termograferes fast over en periode på to år. EL:CON tager både drone og bil i brug for at løse opgaven. Der er nemlig flere områder i det indre Odense, som er svære at termografere fra bil, og her er dronen en afgørende medhjælper, der skaber overblik over alle dele af fjernvarmenettet.

Tæt samarbejde og stor erfaring

Termograferingen forløber som et samarbejde, hvor der altid er erfarne medarbejdere fra både EL:CON og Fjernvarme Fyn med på opgaven. Opstår der tvivl, for eksempel om dataene eller placeringen af ledningsnettet, kan det derfor hurtigt løses på stedet.

Ifølge Jesper betyder det lange samarbejde og EL:CONs store erfaring med opgaven, at de faste termografioperatører træder ubesværet ind i opgaven hvert forår og efterår.

Dermed bruges der ganske lidt tid på planlægning, og samtidig er der fuld tillid til opgaveløsningen og resultaterne.

30 årigt langt samarbejde

Karakterskala giver nem overlevering

Dataene fra termograferingen lægges direkte ind i Fjernvarme Fyns GIS-system. Når fjernvarmekortene åbnes, vil EL:CONs fjernvarmerapport dermed kunne ses, så det er nemt og overskueligt at lokalisere brud.

Alle brud, lækager og øvrige fejl inddeles i et karaktersystem, hvor EL:CON rangerer dem i tre kategorier, alt efter hvor kritiske de er.

”Det er afgørende for os, at dataene er lette at gå til, så vi nemt kan komme videre i processen og få rettet op på de kritiske brud og planlægge renoveringer, så forsyningen og driften holdes stabil”, fortæller Jesper.

Kontakt os

Lad os tage en snak om hvordan vi bedst kan hjælpe din virksomhed.