Godt forbrugsoverblik hos

Hillerød Forsyning

Grønne tanker hos Hillerød Forsyning

EL:CONs måling af peaks og kapacitet på Hillerød Forsynings seks forsyningstavler har resulteret i et detaljeret overblik over energiforbruget og store besparelser på bundlinjen.

Ombygninger krævede overblik

Da Hillerød Forsyning igangsatte en plan for fremtidssikring af forsyningen på deres kontrolcenter Solrødgård, krævede det flere ombygninger af deres seks forsyningstavler – og her kom EL:CON, forhenværende Robotek, op med en lys ide.

”På det tidspunkt havde vi allerede ombygget tavlerne flere gange, og vi var derfor nødt til at være fuldkommen sikre på, at tavlerne havde kapacitet til flere ombygninger og et større elforbrug”, forklarer funktionsleder i EL:CON, Nicklas Rosenstjerne Kølle. EL:CON tog derfor fat på opgaven med at måle de reelle peaks på strømforbruget for at sikre Hillerød Forsyning et overblik over forsyningstavlernes kapacitet, som var baseret på de nyeste data.

Effektiv og billig løsning

Nye komponenter klarede jobbet

For at danne et grundigt overblik måtte der indsamles data fra en hel måned, og her fandt EL:CON en både effektiv og billig metode. ”Med dataindsamling på seks forsyningstavler kunne det hurtigt blive en både omfangsrig og dyr opgave. Så fremfor at bruge den mest almindelige metode og leje måleudstyr, foreslog vi i stedet Hillerød Forsyning at investere i PowerRadar IoT-komponenter til målingerne, så de kunne få en permanent løsning”, fortæller Nicklas.  

PowerRadars er små kabel- og batterifri strømspoler, som monteres på kablet til forsyningstavlen og måler strømforbrug og peaks. Via et trådløst signal sendes data videre op i skyen. Her kan kunden og EL:CON tilgå den og foretage analyser og vurderinger af forsyningstavlernes tilstand og kapacitet.

Med en samlet pris på 30.000 kr. for en permanent løsning med komponenter til alle tavler samt installation og databehandling, kunne Hillerød Forsyning hurtigt se fordelene. Alternativet ville nemlig have været en midlertidig løsning til mellem 45.000-96.000 kr.

Daglige besparelser hos Hillerød Forsyning

Resultater på bundlinjen

Målingernes resultater viste sig hurtigt at kunne betale investeringen hjem. Ved at analysere dataovervågningen opdagede EL:CON, at et anlæg unødvendigt kørte på Solrødgård, mens bygningerne stod tomme. Med et forbrug på 75 kW sparede Hillerød Forsyning 1200 kr. dagligt ved blot at slukke anlægget. Derudover viste målingerne en skæv fasefordeling på en af forsyningstavlerne, hvilket overbelastede transformeren og afkortede dens levetid.

Med IoT-komponenterne viste det sig, at strømforbrug og peaks på de seks forsyningstavler ikke oversteg tavlernes kapacitet og det aktuelle forsyningsbehov hos Hillerød Forsyning.

”Vi anbefalede alligevel Hillerød Forsyning at skifte forsyningstavlerne, da vi målte ca. 70% belastning på den ene tavle”, fortæller Nicklas. I fremtiden står Hillerød Forsyning nemlig over for et større energibehov, da der blandt andet skal opsættes ladestandere til elbiler på Solrødgaard. Disse skal tilkobles de seks forsyningstavler, så strømforbruget vil stige betragteligt.

I den forbindelse vil IoT-komponenterne fortsat være en effektiv vej til dataindsamling og måling af peaks og strømforbrug, så Hillerød Forsyning også i fremtiden har et konstant og faktuelt overblik.

Kontakt os

Lad os tage en snak om hvordan vi bedst kan hjælpe din virksomhed.