SIS functional furniture

Når energioptimering har sneboldeffekt

ELCON_Klima og energi_SIS functional furniture

Hos SIS functional furniture i Middelfart har EL:CON gennemført en række energioptimerende tiltag med store besparelser til følge - uden at det har påvirket virksomhedens likviditet.

 

Sneboldeffekt

Efter en gennemgang af produktionsareal og administrationsbygning pegede EL:CON på en række mulige energioptimerende tiltag. »Efterhånden som tiltagene er blevet implementeret, har vi via salg af den sparede CO2 kunnet finansiere rådgivning og implementering af den næste besparelse. Det har altså været muligt at opnå en sneboldeffekt, så SIS functional furniture hele vejen igennem har fået fakturaer på 0 kr., selvom der er blevet investeret for en del«, fortæller EL:CONs projektchef på opgaven.

 

OPTIMERINGER PÅ OPVARMNING OG VENTILATION GIVER

STORE BESPARELSER OG BEDRE INDEKLIMA

Om projektet fortæller Lone de la Roi: »På forhånd var vi klar over, at der nok ville være optimeringspotentiale i vores produktion, men vi havde slet ikke forestillet os så store besparelser. Projektet er forløbet super godt. Da vi i forvejen foretager månedlige forbrugsaflæsninger, har vi hurtigt kunne påvise effekten af tiltagene og offentliggøre den i vores organisation. Det har været medvirkende til et stort engagement både blandt medarbejdere og samarbejdspartnere. EL:CON har professionelt varetaget alt omkring rapportering, hvilket har været en stor og uundværlig hjælp i en presset hverdag.«

 

Energioptimeringer med kort tilbagebetalingstid 

Hos SIS functional furniture har EL:CON foretaget en række optimeringer på blandt andet opvarmning og ventilation. Tiltagene har en tilbagebetalingstid på ½ år og har over et år resulteret i en energibesparelse for SIS functional furniture på omkring 500.000 kWh/år på varme og 27.000 kWh/år på el. Samtidig er arbejdsmiljøet væsentligt forbedret i form er bedre ventilation, mindre træk og mere stabil opvarmning.

  LÆS MERE OM ENERGIOPTIMERING

Kontakt EL:CON

Energioptimering? 

Kontakt EL:CON Klima og energi, og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med at spare på energiforbruget. 

  KONTAKT EL:CON KLIMA OG ENERGI