Artikel

Effektiv energioptimering hos SIS functional furniture


Hos SIS functional furniture i Middelfart har ELCON gennemført en række energioptimerende tiltag med store besparelser til følge - uden at det har påvirket virksomhedens likviditet.

SIS functional furniture

Sneboldeffekt

Efter en gennemgang af produktionsareal og administrationsbygning pegede ELCON på en række mulige energioptimerende tiltag. »Efterhånden som tiltagene er blevet implementeret, har vi via salg af den sparede CO2 kunnet finansiere rådgivning og implementering af den næste besparelse. Det har altså været muligt at opnå en sneboldeffekt, så SIS functional furniture hele vejen igennem har fået fakturaer på 0 kr., selvom der er blevet investeret for en del«, fortæller ELCONs projektchef på opgaven.

"På forhånd var vi klar over, at der nok ville være optimeringspotentiale i vores produktion, men vi havde slet ikke forestillet os så store besparelser. Projektet er forløbet super godt."
Lone de la Roi

Energioptimeringer med kort tilbagebetalingstid 

"Da vi i forvejen foretager månedlige forbrugsaflæsninger, har vi hurtigt kunne påvise effekten af tiltagene og offentliggøre den i vores organisation. Det har været medvirkende til et stort engagement både blandt medarbejdere og samarbejdspartnere. ELCON har professionelt varetaget alt omkring rapportering, hvilket har været en stor og uundværlig hjælp i en presset hverdag." fortæller Lone De La Roi.

Hos SIS functional furniture har ELCON foretaget en række optimeringer på blandt andet opvarmning og ventilation. Tiltagene har en tilbagebetalingstid på ½ år og har over et år resulteret i en energibesparelse for SIS functional furniture på omkring 500.000 kWh/år på varme og 27.000 kWh/år på el. Samtidig er arbejdsmiljøet væsentligt forbedret i form er bedre ventilation, mindre træk og mere stabil opvarmning.

Download vores SIS functional furniture case

Du kan læse om vores case og downloade den - klik på casen nedenfor.

Snakker I Telefon

Skal vi tage en snak om dine behov?

Vores reception kan viderestille dig til den rette person. Ring til os på 7266 7000 eller skriv til elcon@elcon.dk.