Grøn energi og gennemtænkt service hos

Solpark Nees

Grønne tanker hos Solpark Nees

Da NRGi Renewables efter to år som ejer af Solpark Nees skulle finde en ny servicepartner til solcelleparken, pegede pilen på EL:CON. Som en del af NRGi-koncernen og med stærke kompetencer inden for elteknik og –service var EL:CON det naturlige valg.

En naturlig samarbejdspartner

Solpark Nees i Vestjylland strækker sig over godt og vel 50 ha og leverer 44 mio. kWh om året. Det svarer til det årlige elforbrug i 10.000 husstande. Derfor er service af parken en omfattende opgave.

”Som en del af NRGi-koncernen kender vi allerede EL:CON godt, og vi kunne se, at de havde de eltekniske kompetencer og det høje serviceniveau, der skal til for at løfte opgaven. Derfor gav det kun god mening at vælge EL:CON og trække på vores stærke kompetencer på tværs af NRGi,”, fortæller Kasper Siig Hausted, Asset Manager i NRGi.

Visuel service med struktur og overblik

Det årlige servicetjek af solparken tager ca. 10 uger for en enkelt elektriker, der skal efterse alle paneler.
”Vi står for det visuelle servicetjek. Konkret betyder det, at vi efterser alle paneler og transformerstationer, tjekker invertere og moduler, ser om køleribberne er rene og så videre. Det er kort sagt alt det, vi kan efterse, når vi er på stedet”, forklarer servicechef i EL:CON Jesper Godsk.


For at skabe det bedste overblik, har NRGi og EL:CON i fællesskab udarbejdet et Kvalitetsledelsessystem-ark (KLS-ark), der specificerer, hvad EL:CON skal holde øje med. Og det giver overblik, mener Kasper. ”Vi er kommet med input til, hvad det årlige servicetjek skal indeholde for at leve op til kravene fra vores leverandører. Det har EL:CON kigget på og har udviklet KLS-arket, som giver en fin struktur på servicetjekket”, udtaler han.

Guides giver ensartet service

Mens EL:CON står for den årlige visuelle service, varetager NRGi selv den løbende overvågning af solparken. Det sker gennem et overvågningssystem, der automatisk sender en fejlmelding til EL:CON, hvis der opstår fejl i parken. Dermed kan EL:CON reagerer hurtigt på de akutte problemer.


På baggrund af de første erfaringer fra driften og servicen af solparken, arbejder NRGi og EL:CON på en række guides til, hvordan forskellige fejltyper skal udbedres. Og det er et arbejde, der kan komme dem begge til gode senere. Hvis NRGi Renewables opfører flere solparker, står EL:CON nemlig klar med et landsdækkende netværk af afdelinger, der kan tilbyde service til nye solparker i hele landet.

 

  LÆS MERE OM EL:CONS GRØNNE LØSNINGER

Kontakt os

Lad os tage en snak om hvordan vi bedst kan hjælpe din virksomhed.