Artikel

Grøn energi og gennemtænkt service hos Solpark Nees


Da NRGi Renewables efter to år som ejer af Solpark Nees skulle finde en ny servicepartner til solcelleparken, pegede pilen på ELCON, som er en del af NRGi-koncernen og derfor det naturlige valg.

Fibertekniker fra ELCON

En naturlig samarbejdspartner

Solpark Nees strækker sig over 50 ha og leverer 44 mio. kWh årligt. Det svarer til et årligt elforbrug i 10.000 husstande.

”Som en del af NRGi-koncernen kender vi allerede ELCON godt, og vi kunne se, at de havde de eltekniske kompetencer og det høje serviceniveau, der skal til for at løfte opgaven. Derfor gav det kun god mening at vælge ELCON og trække på vores stærke kompetencer på tværs af NRGi,”
Kasper Siig Hausted Asset Manager, NRGi

Visuel service med struktur og overblik

Det årlige servicetjek af solparken tager ca. 10 uger for en enkelt elektriker, der skal efterse alle paneler. ”Vi står for det visuelle servicetjek. Konkret betyder det, at vi efterser alle paneler og transformerstationer, tjekker invertere og moduler, ser om køleribberne er rene og så videre. Det er kort sagt alt det, vi kan efterse, når vi er på stedet”, forklarer servicechef i ELCON Jesper Godsk. For at skabe det bedste overblik, har NRGi og ELCON i fællesskab udarbejdet et Kvalitetsledelsessystem-ark (KLS-ark), der specificerer, hvad ELCON skal holde øje med. Og det giver overblik, mener Kasper. ”Vi er kommet med input til, hvad det årlige servicetjek skal indeholde for at leve op til kravene fra vores leverandører. Det har ELCON kigget på og har udviklet KLS-arket, som giver en fin struktur på servicetjekket”, udtaler han.

Guides giver ensartet service

Mens ELCON står for den årlige visuelle service, varetager NRGi selv den løbende overvågning af solparken. Det sker gennem et overvågningssystem, der automatisk sender en fejlmelding til ELCON, hvis der opstår fejl i parken. Dermed kan ELCON reagerer hurtigt på de akutte problemer. På baggrund af de første erfaringer fra driften og servicen af solparken, arbejder NRGi og ELCON på en række guides til, hvordan forskellige fejltyper skal udbedres. Og det er et arbejde, der kan komme dem begge til gode senere. Hvis NRGi Renewables opfører flere solparker, står ELCON nemlig klar med et landsdækkende netværk af afdelinger, der kan tilbyde service til nye solparker i hele landet.

Download vores Solpark Nees case

Du kan læse om vores case og downloade den - klik på casen nedenfor.

Snakker I Telefon

Skal vi tage en snak om dine behov?

Vores reception kan viderestille dig til den rette person. Ring til os på 7266 7000 eller skriv til elcon@elcon.dk.