Lovpligtigt brandeftersyn

Skal vi gøre det nemt for dig?


Gør det lovpligtige brandeftersyn nemt og trygt med vores serviceaftale. Vi tjekker og optimerer dine brandtekniske anlæg, så du er sikret.

lovpligtige brandeftersyn

Gør det lovpligtige brandeftersyn nemt og trygt

Hvis ikke dit brandtekniske anlæg bliver godkendt til det lovpligtige brandeftersyn, kan din virksomhed blive lukket, indtil brandsikkerheden er bragt i orden. Det er derfor vigtigt, at virksomhedens brandtekniske anlæg er funktionsdygtigt.

Med vores serviceaftale får du en professionel løsning, hvor du ikke skal bruge yderligere tid på dit anlæg, og du er sikker på, at alt fungerer. Vi gør derfor dit brandeftersyn nemt og trygt med:

  • Et årligt, kvartalvis eller månedlig eftersyn: Vi servicerer din virksomheds brandtekniske anlæg, såsom dit ABA-, AVA-, ABV-, ABDL-anlæg og sikkerhedsbelysning.
  • Dokumentation af reparationer: Vi dokumentér alle ændringer og udskiftninger vi laver efter vores eftersyn på dit brandtekniske anlæg.
  • Systematisk vedligeholdelse: Vi sørger for systematisk vedligeholdelse af dine anlæg med fastlagte intervaller for eftersyn.
  • Dokumentation: Du får dokumentation på, at eftersynet følger de lovpligtige krav. Det vil sige, at eftersynet er i henhold til DBIs retningslinjer og producentens anvisninger.
  • Døgnbemandet vagtcentral: Du kan få vores assistance 24/7.
Læs mere om lovpligtigt brandeftersyn

Skal vi kontakte dig?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Når du kontakter ELCON A/S, behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik.