Artikel

ELCON leverer SRO-anlæg til Essex & Suffolk Water


Med hjælp fra ELCON har et stort vandværk i Hanningfield fået installeret et slammineraliseringsanlæg, der er både økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt.

Biodynamisk renseanlæg

Det er slut med at pumpe slam direkte ud i søen. På grund af miljøkrav har et stort engelsk vandværk, Essex & Suffolk Water, i Hanningfield investeret i et slammineraliseringsanlæg, som medfører en effektiv og miljøvenlig reduktion af slammængden. Til at installere anlægget valgte det danske rådgivningsfirma Orbicon, som er tilknyttet projektet, at kontakte ELCON Automation, der har stor erfaring med installering af SRO-anlæg.

 

ELCON har kompetencerne

ELCON blev valgt til at levere og installere et SRO-anlæg bestående af et PLC-styringsprogram, SCADA-overvågning samt en stor rapporteringsdel i Microsoft Acces til slammineraliseringsanlægget, og har derfor været i England af flere omgange i forbindelse med installation og idriftsættelse af anlægget.

Slamafvanding er effektivt og miljøvenligt

Det engelske vandværks daglige produktion af drikkevand er på ca. 165.000 m3 pr. dag. Vandet tages fra Hanningfield Reservoir, hvorefter det renses på vandværket og pumpes ud til forbrugerne. Ud af de ca. 165.000 m3 drikkevand pr. dag filtreres 8.000 m3 fra som affald fra produktionen. Indtil nu har vandværket pumpet slammet fra det rensede vand tilbage i søen, hvor det kommer fra, men med de nye miljøkrav har vandværket været nødsaget til at investere i et rensningsanlæg.

Til forskel fra andre rensningsanlæg, hvor slammet eksempelvis centrifugeres eller tørres, er slammineraliseringsanlægget meget billigt i drift. Rensningsanlægget benytter sig af slamafvanding, hvor restproduktionen af det rensede vand pumpes ud i 16 store bassiner med siv, der lever af slammet. På den måde afvandes og nedbrydes slammet med naturens egne virkemidler, og der bruges ingen energi. Anlæggene er desuden designet således, at de stimulerer bakterielle processer, der nedbryder organiske, forurenende stoffer i slammet. Bassinerne tømmes med cirka 10 års intervaller, og det næringsrige slam genanvendes som gødning på landbrugsjord.

"ELCON har samarbejdet med Orbicon over en længere periode om udvikling af rapporterings­systemer, og de har derfor fået et grundigt kendskab til ELCONs kompetencer"
Lars Sørensen Projektleder, ELCON

Orbicon

Orbicon er en del af koncernen Dalgasgroup, der er ejet af foreningen Hedeselskabet.

Fakta om Orbicon

Hedeselskabet beskæftiger sig med rådgivning, service, drift, entreprenørydelser og handel inden for forretningsområderne skov, landskab, anlægsgartneri, miljø og energi.

ELCONs specialister har desuden lavet slammineraliseringsanlæg:

Snakker I Telefon

Skal vi tage en snak om dine behov?

Vores reception kan viderestille dig til den rette person. Ring til os på 7266 7000 eller skriv til elcon@elcon.dk.