Artikel

Fremtidssikring af Samsøs netværksforbindelse med Fibia


Et samarbejde mellem Samsø Bredbånd og Fibia, samt ELCON som Fibias faste leverandør af fiberløsninger, sikrer Samsø fuld fiberdækning og en digital infrastruktur i verdensklasse.

Hurtigt fibernet sikrer øens fremtid

For en ø, der prioriterer bæredygtighed og iværksætteri, er en god forbindelse til omverdenen alfa omega – og det er lig med hurtigt og stabilt internet. Derfor indgik den lokale forening Samsø Bredbånd i 2018 et samarbejde med Fibia om at opgradere den digitale infrastruktur med anlæggelsen af fibernet på hele øen.

For de faste beboere giver det bedre arbejdsvilkår og bedre muligheder for at drive virksomhed lokalt fra øen, og for de mange turister giver det færre gener med huller i internetdækningen. Begge dele er afgørende for fremtidssikringen af øen, og Samsø kan nu bryste sig af at være en ø med fuld fiberdækning og en digital infrastruktur i verdensklasse.

Fibertekniker på græs

Fredningszoner og fiberløsninger

Som en af Fibias faste samarbejdspartnere om fiberløsninger har ELCON været en del af planlægningen af anlæggelsen af det nye fibernet fra begyndelsen. Arbejdet er forløbet i etaper, så forskellige områder af øen har fået udrullet fiber i forskelligt tempo. Anlæggelsen af fibernet kræver nemlig først gravearbejde, derefter lægges fiberrørene, og først til sidst kan ELCON gå i gang med at samle fiberne, terminere dem i stationerne og endelig installere forbindelsen hos kunderne.

Der har været flere interessante udfordringer forbundet med Samsøs fibernet. Blandt andet er der flere arkæologiske fredningszoner på øen, som vi har skulle passe godt på. Der har det været afgørende med et godt samarbejde mellem ELCON, graverentreprenøren og Samsø Bredbånd, så vi fik det planlagt bedst muligt”
Heidi Lund Borggaard Afdelingsleder, Fibia
Internet

Teknikere som fast inventar på øen

Da først mulden var vendt og rørene lagt, kunne ELCONs teknikere tage fat på installeringen i foråret 2019. Siden da har de haft deres faste gang på Samsø, hvor de i teams af 4-5 mand har arbejdet 37 timer på en firedages arbejdsuge. ”Det har krævet en helt ekstraordinær fleksibilitet fra teknikerne, som har påtaget sig et stort ansvar for opgaven”, fortæller funktionschef i Fiber Niels Holch Kragelund.

Igennem de knap halvandet års arbejde har teknikerne fået ansvar til at finde løsningerne ude hos kunderne. Det har givet en gnidningsløs fremdrift, hvor mindre udfordringer og safstemninger er blevet løst på stedet til fordel for kunderne.

Download vores Fibia case

Du kan læse om vores case og downloade den - klik på casen nedenfor.

Snakker I Telefon

Skal vi tage en snak om dine behov?

Vores reception kan viderestille dig til den rette person. Ring til os på 7266 7000 eller skriv til elcon@elcon.dk.