Artikel

Nyt moderne vandværk - Værket ved Thorsbro


ELCON har varetaget fagentreprisen på maskin-el i opførelsen af HOFORs Værket ved Thorsbro - Danmarks tredjestørste. Fleksibilitet, rettidig omhu, godt håndværk og arbejdsmiljø har været i højsædet.

Tæt samarbejde på tværs af fagligheder

Tæt samarbejde på tværs af fagligheder

Det nye Værket ved Thorsbro er 6.600 kvm stort og kommer til at levere 10,8 mio. m3 vand årligt. Projektet er en del af HOFORs samlede arbejde med at modernisere og ombygge de 7 regionale vandværker der leverer vand til borgerne i hovedstadsområdet. Det kan bedst beskrives som ”vandværkernes Storebæltsbro” – så omfattende er programmet, hvor der blandt andet etableres blødgøringsanlæg, som filtrerer kalken fra drikkevandet.

ELCONs afdeling for Industriteknik har stået for fagentreprisen på maskin-el, hvor det helt nye vandværk har erstattet det tidligere. Forud for byggefasen lå arbejdet med granskning og for-projektering samt arbejde med at imødekomme mulige konflikter undervejs i forløbet. Et tæt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og fagentrepriser blev etableret.

”Vi har oplevet stor opbakning til samarbejdet fra alle. Medarbejderne i ELCON har været utrolig fleksible, og det er jo guld værd i så stort et projekt”, siger Peter Kleis, HOFORs projektleder på Thorsbro-byggeriet.

Fleksibiliteten er blandt andet kommet til udtryk i form af at få etableret føringsveje rundt om de store vandtanke. Her har der været behov for tilpasning, ændrede arbejdsgange og at rykke arbejdet for at tilgodese vandtankenes ankomst og placering.

"Det er klart, at det er vigtigt, at kvaliteten er i orden. Det skal virke længe, og det skal virke 24 timer i døgnet, syv dage om ugen hele året.”
Peter Kleis Projektleder, HOFOR
Strøm til HOFORs Værket ved Thorsbro

Sætter strøm til Thorsbro

Kort sagt er ELCON kommet med ledningen, der sætter strøm til det nye vandværk. Udover etablering af føringsveje har Industriteknik stået for arbejdet med kabeltræk til vandværkets maskiner, samt montering af maskinerne og indstilling af PLC’er, frekvensomformere og flowmålere. Derudover har ELCONs afdeling for Automation bygget tavlerne til det nye vandværk.

Netop evnen til at trække på kompetencer internt i ELCON gavner projektet, mener Peter Kleis: ”Det har givet god kontinuitet, at ELCON har en størrelse, hvor de har kunnet sætte folk og kompetencer på projektet, når der har været behov for det.”

Tæt samarbejde på tværs af fagligheder

Godt håndværk er kernen i projektet

Det gamle vandværk ved Thorsbro har leveret drikkevand siden 1908, og det nye projekt har derfor noget at leve op til.

”Det er klart, at det er vigtigt, at kvaliteten er i orden. Det skal virke længe, og det skal virke 24 timer i døgnet, syv dage om ugen hele året”, siger Peter Kleis.

Godt håndværk har derfor været kernen i projektet, og i ELCON er det sikret med rettidig omhu og god organisering. ”Målet har været at overholde tidsplanen 100 % uden at gå på kompromis med resultatet.

God projektledelse, samarbejde og kvalitet har været afgørende i projektet. Derudover har vi haft fokus på at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø i processen ved blandt andet at planlægge arbejdet godt og tage de rette forholdsregler”, fortæller funktionschef i ELCON Industriteknik, Torben Munch.

Download case om HOFORs Værket ved Thorsbro

Du kan læse om vores case og downloade den - klik på casen nedenfor.

Snakker I Telefon

Skal vi tage en snak om dine behov?

Vores reception kan viderestille dig til den rette person. Ring til os på 7266 7000 eller skriv til elcon@elcon.dk.