Artikel

Energibesparelser hos NRGi


Ved hjælp af et nyt nødstrømsanlæg, som ELCON har installeret, har energiselskabet NRGi både opnået en sikker forsyning til IT og serverdriften samt gode energibesparelser.

Inspirerende rammer og et sikkert lager

Stabil forsyning

ELCON er ejet af NRGi og udfører serviceeftersyn på NRGi’s installationer og UPS-løsninger i deres IT og serverdrift.

NRGi oplevede et nedbrud på deres IT og serverdrift, og det viste sig, at den eksisterende UPS-løsning var fejlbehæftet. Det gav et ustabilt grundlag og stor sandsynlighed for yderligere nedbrud.

For at sikre en høj oppetid og stabil forsyning hos NRGi fremover, installerede ELCON et nyt UPS-nødstrømsanlæg. Det har resulteret i en række fordele.

Forsyningen er nu sikret. Til sammenligning med det gamle anlæg, hvor effektiviteten ikke var optimal, har man med den nye UPS-anlæg også oplevet et markant faldende energiforbrug, trods en belastning på ca. 50 % af UPS’ens kapacitet. Behovet for køling af serverrummet er også blevet reduceret, hvilket er en yderligere energibesparelse.

"Den nye løsninger er mere grøn og økonomisk, og så er den desuden langt mere driftssikker, hvilket er afgørende, når vi taler om en virksomhed med kritisk IT-infrastruktur.””
Torben Munch Funktionschef i Industriteknik, ELCON
50.000 kWh om året sparet

50.000 kWh om året sparet

Det nye nødstrømsanlæg betyder, at NRGi nu sparer omkring 50.000 kWh om året. Funktionschef for Industriteknik hos ELCON, Torben Munch, fortæller:

”Hos NRGi oplevede vi, at det tidligere UPS-anlæg genererede en del varme og dermed et uhensigtsmæssigt stort energitab. Energitabet omsættes til varme og kræver yderligere køling. Den samlede energibesparelse er ca. 10 %, hvilket svarer til omkring 50.000 kWh om året. Det betyder en tilbagebetalingstid på under to år, når man medregner de samlede omkostninger. 

Den nye løsninger er således mere grøn og økonomisk, og så er den desuden langt mere driftssikker, hvilket er afgørende, når vi taler om en virksomhed med kritisk IT-infrastruktur.”

NRGi og ELCON ønsker at gå forrest i den grønne omstilling, og vi ønsker at spare på energien, hvor det er muligt. Samtidig hjælper vi også vores kunder med nye tiltag for at opnå energibesparelser.

Download vores NRGi case

Du kan læse om vores case og downloade den - klik på casen nedenfor.

Snakker I Telefon

Skal vi tage en snak om dine behov?

Vores reception kan viderestille dig til den rette person. Ring til os på 7266 7000 eller skriv til elcon@elcon.dk.