Artikel

Intelligente bygninger hos VIA University College


Med fokus på energi­effektivi­seringer og fleksibelt energiforbrug er ELCON med til sænke CO2-udledningen og skrue op for ansvarlig drift hos VIA University College.

Trivsel, bæredygtighed og økonomi

Trivsel, bæredygtighed og økonomi

Med 230.000 kvadratmeter bygninger er potentialet for energieffektiviseringer stort hos VIA University College, men det kræver de rette kompetencer og godt overblik.

Derfor har ELCON implementeret et fuldautomatisk CTS-system, der holder styr på alt fra temperatur til lokalebrug og rengøringsbehov. Netop rengøringen har et stort potentiale i forhold til både trivsel og bæredygtighed. CTS-systemet kan nemlig fortælle, hvor mange elever, der har opholdt sig i hvilke lokaler og på den baggrund beslutte, om der er brug for let, middel eller grundig rengøring.

Dermed fremstår bygningerne altid rene, og samtidig sikrer man, at der ikke bruges unødigt mange ressourcer på arbejdstimer, kemikalier og vand – til gavn for både trivsel, økonomi og bæredygtighed.

"Vi slipper ikke opgaven, når vi har installeret systemet. Vi sørger også for at idriftsætte og trykteste det, ligesom vi løbende tilpasser systemet til de nye behov, der måtte opstå”
Thomas Tørngren Nejsum Funktionschef i CTS, ELCON
Data skaber det rette grundlag

Data skaber det rette grundlag

Ud fra data generes der automatisk rapporter, der viser, hvordan bygningerne bruges, og det giver særlig god mening hos VIA University College, som oplever stor variation i aktiviteten i bygningerne.

Rapporterne er derfor vigtige redskaber til at give et overblik over energiforbruget i de enkelte bygninger. Med et godt overblik har VIA University College nemlig den bedste viden og dermed det rigtige grundlag for at optimere bygningerne og opnå besparelser på både økonomien og CO2-udledningen.

Hvis det gode overblik skal vare ved, skal det intelligente system hele tiden videreudvikles. Derfor er ELCON med hele vejen fra behovsafklaring til installation og løbende servicering. ”Vi slipper ikke opgaven, når vi har installeret systemet. Vi sørger også for at idriftsætte og trykteste det, ligesom vi løbende tilpasser systemet til de nye behov, der måtte opstå,” siger Thomas Tørngren Nejsum, funktionschef for CTS i ELCON.

Data skaber det rette grundlag

Grønne besparelser

Implementeringen af systemet har resulteret i signifikante besparelser på både økonomien og energien, men vigtigst af alt har det skabt et bedre miljø og et sundere indeklima for de studerende. Og det giver mening, for et sundt indeklima øger koncentrationsevnen og forbedrer indlæringsevnen hos de studerende.

Derudover gør det intelligente system det også nemmere for VIA University College at imødekomme de studerendes holdninger til den grønne omstilling og VIAs ambitioner om at hjælpe de studerende med at tænke i ressourcebesparende initiativer.

Download vores VIA University College case

Du kan læse om vores case og downloade den - klik på casen nedenfor.

Snakker I Telefon

Skal vi tage en snak om dine behov?

Vores reception kan viderestille dig til den rette person. Ring til os på 7266 7000 eller skriv til elcon@elcon.dk.