Artikel

Automation


ELCONs automationsafdeling er en af Danmarks mest kompetente eltekniske samarbejdspartnere for industrivirksomheder. Vi leverer løsninger fra et enkelt komponent til integrerede systemer.

To automationsledere ved computer

Specialister i PLC-styringer og SRO/SCADA-systemer

Vi kan hjælpe med projektering af hardware og software samt produkt- og applikationsoptimering. Vi er specialister i PLC-styringer og SRO/SCADA-systemer. For os er forkortelserne logik, og med os på holdet opnår du de størst mulige tekniske, miljømæssige, økonomiske og konkurrencemæssig fordele.

Vi går hele vejen for dig - og vi kan hjælpe dig igennem alle projektets faser såsom projektering, idriftsætning og servicering.

Komplette PLC-løsninger 

PLC 'er placeres ofte som selvstændige enheder på maskindele, og dataudveksling foregår via en busforbindelse. Det betyder, at hvis en styring fejler, så kan de øvrige maskindele fortsætte uden problemer. Hos ELCON projekterer og implementerer vi komplette PLC-løsninger.

ELCONs programmering og fejlfinding kan foretages via internettet. Det sikrer hurtig og billig service, hvis der skulle opstå problemer med styringen.

Se produkt
automationstekniker

Automation af proces- og produktionsmaskiner

PLC'er kan sikre dig mod driftstop. En programmérbar Logic Controller (PLC) er primært til automation af proces- og produktionsmaskiner i industrien.

Automationstekniker bygger tavle

HMI-paneler og -terminaler

På de enkelte maskindele kan der placeres operatørpaneler (HMI - Human Machine Interface), og ved hjælp af en netværksforbindelse kan data fra de enkelte maskindele nemt overvåges eller fjernbetjenes fra et centralt sted enten via et operatørpanel eller en computer. Med HMI-paneler og -terminaler får du den bedste og mest produktive tilgang muligt til data. 

Uanset hvilken type visualiseringsopgave du har, så finder ELCON det rigtige panel, der passer til dit behov. Vi finde den rette løsning - fra små tekstpaneler til de store grafiske operatørterminaler.

Når vi hjælper dig med at finde det rette panel, har vi fokus på elementer som:

 • Skalérbarhed
 • Fleksibilitet
 • Muligheden for genbrug - og at din applikation kan vokse sammen med dine opgaver i virksomheder
Drift, kontrol og vedligehold af procesanlæg kræver overblik og koordinering. Med et styre- og kontrolanlæg fra os kan du overvåge din produktion og optimere planlægning og ledelse.
Få overblik over dit procesanlæg

Skab overblik

Et SRO/SCADA-system (Styring, Regulering og Overvågning/System Control And Data Acquistion) hjælper virksomheder til at styre og kontrollere produktionen. Vi har årelang erfaring inden for industri-, proces-, miljø- og energianlæg. Med udgangspunkt i dine behov finder vi:

 • Optimal funktionsmåde
 • Optimal komponentvalg
 • Optimal brugervenlighed

Sådan går vi til værks

Vores specialister arbejder med følgende model, der sikrer din den bedst mulige løsning:

Automationstavle til industri

Automatisering af manuelle arbejdsrutiner 

Et velfungerende produktionsanlæg er en forudsætning for en tilfredsstillende produktion. Ved at automatisere manuelle arbejdsrutiner opnår du mange fordele.

Optimering af produktionen

Effektivisér produktionen og reducér dermed omkostninger. Industriautomation sikrer en ensartet kvalitet og forbedrer arbejdsmiljøet. For at få det optimale udbytte kan vi sammensætte en løsning, der giver dig mulighed for:

 • Overvågning
 • Integration med økonomisystem
 • Brug af sporbarhed

Vi kan i det hele taget etablere en styring, der giver fokus på optimering af produktionsprocesser.

Fra projektering til service

Vi har mange års erfaring i udvikling af styre- og kontrolanlæg til industri, proces-, miljø- og energianlæg. 

Vi tager udgangspunkt i dine behov med hensyn til optimal funktionsmåde, komponentvalg og brugervenlighed, og vi kan levere den fulde løsning inden for industriautomation - fra projektering, installation og dokumentation til efterfølgende service. 

Tekniker tjekker tavle

Undgå tab af data og produktionsstop

Undgå risikoen for tab af data, produktionsstop eller nedbrud i telefon- kommunikations- og alarmanlæg. Er du rigtig uheldig, kan selv kortvarige strømafbrydelser eller spændingsforstyrrelser få voldsomme følger for produktionen.

Løsningen er et UPS-anlæg

Et UPS-anlæg (Uninterruptible Power Supply) er et effektivt batteridrevet anlæg, som tager over, når uheldet er ude, og strømmen svigter.

Det er derfor vigtigt, at der bliver fortaget en grundig analyse af dine behov og virksomhedens mest kritiske funktioner. Denne analyse foretager ELCON i samarbejde med dig. Vi undersøger alt - lige fra IT til køleanlæg og vitale eller særligt følsomme dele af selve produktionsapparatet.

Generatorløsning hos NRGi

Viser det sig, at et UPS-anlæg ikke kan give din virksomhed sikkerhed nok, så kan vores moderselskab, NRGi, hjælpe med generatorløsning. Disse løsninger kan være aktuelle i større virksomheder med et stort behov for effekt.

Projekter vi er stolte af

Tekniker ved Lantmännen Unibakke

Automationsløsninger hos Lantmännen Unibake

Et godt og mangeårigt samarbejde mellem ELCON og Lantmännen Unibake i Holstebro har resulteret i, at ELCON står for stort set alle automationsløsninger af Lantmännen Unibakes fabrik i Holstebro.

22.04.2022

ELCON Elinstallation VIA University College 1

Elentreprise hos Via University College

ELCON stod for elentreprisen på det nye Campus-byggeri i Skejby, som dagligt vil blive brugt af omkring 2.500 studerende og 350 ansatte.

22.04.2022

Elcon Automation Sro Anlaeg I England

ELCON leverer SRO-anlæg til Essex & Suffolk Water

Med hjælp fra ELCON har et stort vandværk i Hanningfield fået installeret et slammineraliseringsanlæg, der er både økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt.

22.04.2022

Vi klarer servicen 

Vores filosofi er, at kun de bedste serviceteknikere er gode nok til os. Det er din garanti for, at vi altid udfører vores arbejde med det bedste resultat.

Akut service eller forebyggelse

Vi kan servicere dine anlæg ved akut opståede problemer, og vi kan også hjælpe med at forebygge dyre produktionsstop gennem løbende eftersyn og vedligeholdelse ud fra et gennemarbejdet vedligeholdelsesskema. Det minimerer risikoen for maskinnedbrud og dermed produktionsstop. På den måde er du sikret:

 • Minimale vedligeholdelsesudgifter
 • Optimal produktionskapacitet

Fjernsupport

Vi har mulighed for at sætte en supportløsning op, så vores teknikere kan koble sig på dit system. På den måde kan vi i flere tilfælde håndtere fejlfinding og fejlretning uden at være til stede i din virksomhed.

Automationstekniker på tavleværksted

Vi er klar til at hjælpe dig

Ønsker du et uforpligtende tilbud på en automationsløsning, så tag endelig fat på os.

Kontakt automation