Artikel

Lækagesøgning på trykluftanlæg


Mange industrivirksomheder snyder i dag sig selv for store energibesparelser ved ikke at få styr på lækager på trykluftanlæg.

Fejl registreret på trykluftanlæg

Lækagesøgning på trykluft

Mange industrivirksomheder snyder i dag sig selv for store energibesparelser ved ikke at få styr på lækager på trykluftanlæg.

Det er snarere reglen end undtagelsen, at tabet ved utætheder udgør 10 - 40% af det samlede elforbrug til produktion af trykluft.

Da el til fremstilling af trykluft er en væsentlig del af forbruget og en af de dyreste energikilder i de fleste produktionsmiljøer, er der betydelige beløb at spare.

Det er rent faktisk muligt selv at lytte sig frem til nogle lækager. Man skal dog være opmærksom på, at kun cirka 20% af alle lækager kan findes uden brug af måleudstyr. En ultralydsmåling kan finde de resterende 80%.

Ultralyd kan anvendes til utroligt mange formål i industrien og er særligt velegnet til lækagesporing i systemer under tryk (trykluft, gasser, damp m.m.).

Se produkt
Mand udfører lækagesøgning med ultralyd

Nem og effektiv fejlfinding

Vi scanner jeres tryklulftinstallationer med det nyeste ultralydsudstyr. Vi lokaliserer utæthederne og opmærker dem, så I senere nemt kan udbedre fejlen.

Alle data bliver indlæst i et avanceret rapporteringsprogram, der beregner både størrelsen af den enkelte utæthed og hvad de enkelte utætheder koster årligt i forbrug.

Til slut udarbejder vi en komplet rapport med nummerering, beskrivelse og billeder af de enkelte indsatsområder, så man ud fra rapporten umiddelbart kan prioritere de enkelte udbedringer.  

Download materiale

Du kan downloade printvenlig info om lækagesporing på trykluftsanlæg i pdf-format - klik på folderen. 

Opmærkning af lækager på trykluftanlæg

Vi er specialister i lækagesporing med ultralyd

Vi scanner jeres trykluftsanlæg med det nyeste ultralydsudstyr og lokaliserer lækagen, som vi opmærker, så I nemt kan udbedre fejlen.