Artikel

Nød & Panikløsning


Få en nød- og panikløsning hos ELCON. Klik her, undersøg mulighederne for nødbelysning til din virksomhed, og optimér sikkerheden.

Nød- og panikbelysning

Optimér sikkerheden med en nød- og panikløsning

I tilfælde af nødsituationer er det afgørende, at en virksomheds bygninger er udstyret med den fornødne sikkerhedsbelysning. Her er nødbelysning optimalt, da det hjælper alle i din virksomhed med at kunne komme hurtigt ud af bygningen og i sikkerhed.

Har din virksomhed brug for yderligere sikkerhedstiltag? Så kontakt en af ELCONs medarbejdere, og få lagt en hensigtsmæssig plan for sikkerheden i din virksomhed.

Kontakt ELCON
Nød- og panikbelysning

Nødbelysning sikrer tilstrækkelig orientering

Situationer med pludseligt strømsvigt opstår uventet og kræver enkel og klar vejledning af de personer, der befinder sig i bygningens rum, så de ubesværet kan søge mod udgange. Strømsvigt kan nemlig skyldes alvorlige tilfælde som eksempelvis brand, og i tilfælde af strømsvigt erstatter nødbelysningen øjeblikkeligt mørket - dog med en lavere belysningsstyrke, der ikke blænder.

Nødbelysning er en overordnet betegnelse for de typer af sikkerhedsbelysning, der skal installeres i bygninger, hvor mange mennesker samles om eksempelvis arbejde, indkøb, uddannelse eller beboelse. I de følgende afsnit er de tre typer nødbelysning opremset og funktionen af dem uddybet:

 • Panikbelysning
 • Flugtvejsbelysning
 • Reservebelysning

Panikbelysning: overblik over nærmeste udvej

Panikbelysning dækker over belysning i gulvhøjde, der fører personer ud af det rum, de befinder sig i, eller ad en flugtvej. Denne type belysning tændes omgående ved strømsvigt og kan være afgørende i situationer med eksempelvis utilsigtet udslip af damp og røg, der stiger opad og forringer udsynet i øjenhøjde. I disse tilfælde erstatter nødbelysningen mørket med en lav belysningsstyrke og fungerer dermed som en oplysning af flugtvejen mod en udgang. Opstår der strømsvigt, kan denne belysning altså mindske den panik, der kan opstå, når strømmen pludseligt går i et mørkt rum.

Flugtvejsbelysning: tilstrækkelig flugtvejsbelysning med ikoniske armaturer

Når en uventet, tilspidset situation kræver hurtig evakuering, kan armaturer med ikoniske billeder af eksempelvis en løbende person eller en retningsgivende pil, vejlede personer ad en flugtvej mod den nærmeste udgang. Armaturerne lyser i farver, der afviger fra den normale belysning – herunder rød og grøn – og lamperne vil derfor være lettere at se og følge. De lysende piktogrammer er altså en intuitiv og betryggende måde for nødbelysning.

Reservebelysning: lys til det vigtigste

Nogle virksomheder rummer såkaldte højrisikozoner, og her er netop belysning essentielt for at kunne udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. I tilfælde af pludseligt strømsvigt kan det i denne type rum være sikkerhedsmæssigt afgørende, at nødbelysningen erstatter den normale belysning, så aktiviteten kan fortsætte og afsluttes på sikker vis. Arbejdsområder, der kræver belysning, kunne være:

 • Brandfarlige virksomheder, såsom industrikøkkener, hvor der håndteres potentielt farlige genstande
 • Sundhedshuse/plejehjem, der varetager sårbare borgere
 • Byggepladser – særligt maskiner, der ikke bruger strøm, fortsætter i mørket

Nødbelysning skaber tryghed

Med den rette sikkerhedsbelysning er dine medarbejdere sikret, at arbejdspladsen tilbyder den nødvendige orientering ved strømsvigt og andre alvorlige og usædvanlige tilfælde. Ligeledes kan kunder i store butikker, studerende i undervisningslokaler eller andre, der befinder sig i lokaler af en vis størrelse, føle øget tryghed ved visheden om, at belysningen efterlever de krav til nødbelysning, der fremgår af Bygningsreglementet.

Uanset virksomhedens art, er sikkerhedsbelysning væsentligt for følelsen af tryghed hos medarbejdere og andre, der opholder sig i bygningerne. Er din virksomhed i særlig risiko, eller huser bygningen personer/personale med særligt behov for hjælp? Så er det afgørende, at virksomheden er udstyret med sikkerhedsbelysning, herunder flugtvejsbelysning og piktogramarmaturer. Sådan sikrer du, at alle - med mindst muligt besvær - kan afslutte vigtigt arbejde, og at der kan foretages hurtig evakuering af medarbejdere, kunder eller borgere.

Sikringstekniker fra ELCON

Hos ELCON får du autoriseret hjælp og rådgivning

Hos ELCON får du hjælp og rådgivning af en autoriseret elinstallatør. Vores medarbejdere har altså de rette kompetencer til både at give sparring på jeres behov og til at udføre den elektriske installation af de valgte løsninger hensigtsmæssigt hos jer. Vi tager højde for eksempelvis:

 • Skærpet brandfare
 • Institutioner for plejekrævende personer samt sygehusafsnit
 • Størrelse på og mængde af forsamlingslokaler
 • Antallet af ansatte i virksomheden
 • Andre specifikke forhold, der måtte være gældende hos jer

Har du brug for sparring på, hvilken nød- og panikløsning, der sikrer din virksomhed og de bygningsmæssige forhold bedst muligt? Så er du meget velkommen til at kontakte en medarbejder og få en konkret vurdering af mulige nød- og panikløsninger.

Kontakt ELCONs sikringsafdeling
Elcons facade

Udforsk ELCONs mange sikringsløsninger

Nødbelysning er et vigtigt parameter, når det gælder sikring af jeres virksomhed – selvom der i sikkerhedsforanstaltningerne selvfølgelig indgår flere faktorer i en sammenhæng.

Hos ELCON er vi specialiserede i alt lige fra brandsikkerhed til overvågningsteknologi og alarmsystemer, og vores medarbejdere i sikringsafdelingen besidder netop de kompetencer, der sikrer dig og din virksomhed sikkerhed i topkvalitet. Tag derfor et nærmere kig på vores øvrige udbud af sikringsløsninger.

Se ELCONs sikringsløsninger

Ofte stillede spørgsmål om nødbelysning

Når det gælder installation af nødbelysning, er der en række faktorer, der er gode at være bevidst om. I afsnittene nedenfor belyser vi nogle af de spørgsmål, vi oftest møder:

Viser Alle

Læs også

(2)

Closeup af skovbrynet lyngby

Sikrings- og elinstallationer hos Skovbrynet Lyngby

Da byggeriet Skovbrynet Lyngby stod færdigt med sine 786 boliger, fællesbygninger og p-kælder, var det med ELCON som ansvarlig for elentreprisen - hvilket var ELCON Østs hidtil største projekt.

Læsetid

22.04.2022

ELCON Elinstallation VIA University College 1

Elentreprise hos Via University College

ELCON stod for elentreprisen på det nye Campus-byggeri i Skejby, som dagligt vil blive brugt af omkring 2.500 studerende og 350 ansatte.

Læsetid

22.04.2022

Skal vi kontakte dig?

Send os en besked, så vender vi tilbage til dig.

Når du kontakter ELCON A/S, behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik.