EL:CON

TÆNKER LØSNINGEN IND I EN HELHED

Hos EL:CON er vi lig god håndværksmæssig tradition! Det gælder også på kontorer og administration rundt i landet, hvor vi løser alle tænkelige tekniske opgaver. Vi tænker løsningen ind i en helhed - din helhed.

Indretning, nybygning, renovering

Vi er leveringsdygtige i alt inden for både konventionelle og intelligente installationer. Over hele landet udfører vi opgaver på kontorer med:

 • Indretning
 • Nybygning
 • Renovering

Bred vifte af kompetencer

Har din virksomhed behov for et netværk til både telefoni og data, er vi specialister på området. Sammen med dig kan vi udarbejde et forslag til forbedringer eller til nye installationer.

Sikring er et andet af vores kerneområder, hvor vi kan hjælpe din virksomhed med både tyveri- og brandsikring, ligesom vi har masser af erfaring med overvågning og adgangskontrol.

Har du behov for en løsning til bygningsautomatik, hvor du gennem en central løsning kan betjene og overvåge installationerne, kan vi også hjælpe dig med det, ligesom løsninger til indeklima, energioptimering, solceller og varmepumper også er nogle af vores kompetenceområder.

Herunder kan du se et udsnit af de løsninger, som vi tilbyder til kontorer og administration.

Vi hjælper både store som små

ELINSTALLATION

INGEN OPGAVE ER FOR LILLE

Uanset om du er ansvarlig for et nybyggeri eller en renoveringsopgave i kontor- og administrationsmiljøer, kan EL:CON hjælpe dig.

Alle størrelser af løsninger

Vi arbejder både på mindre opgaver i kontormiljøer, som en enkelt elektriker kan klare, og på store projekter, hvor vi indgår som hoved- eller fagentreprenør på byggepladser med hundredvis af håndværkere. 

Vi tager kvalitet, kundetilfredshed og arbejdssikkerhed meget højtideligt, og vores kvalitetssystem er certificeret efter Sikkerhedsstyrelsens "Retningslinjer vedrørende SikkerhedsKvalitetsstyringsSystem" af Bureau Veritas.

FÅ OVERBLIK OVER

VIRKSOMHEDENS ENERGIFORBRUG

Bygningsautomatik giver dig mange muligheder. Så kan du hurtigt danne dig et overblik over din virksomheds forbrug af el, vand og energi. Vores specialister kan hjælpe dig med individuelle løsninger.

Styring, regulering og overvågning

Bygningsautomatik styrer, regulerer og overvåger de mange tekniske installationer som belysning, opvarmning, aircondition, solafskærmning, ventilation, alarmanlæg. I kontor- og administrationsmiljøer er det aspekter, som er af stor betydning.

Ved at regulere lys, luft og varme i forhold til det konkrete behov spares der på energien, og du opnår samtidig et bedre indeklima.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vores CTS-løsninger tager altid udgangspunkt i individuelle krav til anlægget, herunder struktur og datasikkerhed, så du får den løsning, som du har behov for.

  LÆS MERE OM BYGNINGSAUTOMATIK
Vi dyrker et sundt indeklima

EL:CON SIKRER

ET SUNDT INDEKLIMA

Jo flere mennesker, der er samlet det samme sted, jo større risiko er der for, at kvaliteten af indeklimaet lider. Men ofte kan enkle og begrænsede tiltag forebygge problemer med indeklimaet i kontormiljøer.

Hos EL:CON har vi mange års erfaring med indeklimaløsninger - lige fra målinger og gennemgang af den eksisterende situation, over udarbejdelse af løsningsforslag, til installation og hjælp til drift og service.

Frisk luft og velvære

Et godt ventilationsanlæg har tre forskellige virkninger:

 • For det første sørger det for at fjerne dårlig luft fra lokalerne
 • Dernæst blæser anlægget frisk luft ind i lokalerne
 • Den tredje virkning er, at dine medarbejdere trives bedre og arbejder mere effektivt
  KONTAKT EL:CON INDEKLIMA

 

OPNÅ BESPARELSER VED AT

GENNEMGÅ ENERGIFORBRUGET

Lad EL:CON hjælpe dig med alt lige fra gennemgang af din virksomheds energiforbrug over beregning af mulige besparelser til installering af nye løsninger, der er tilpasset dine økonomiske rammer.

Se klare resultater på bundlinjen

En indsats for at sænke energiforbruget ved at forbedre klimaskærmen har som regel en tilbagebetalingshorisont på omkring 20 år. Men en indsats inden for automation og ventilation kan ofte være tjent ind på under 5 år.

Det er løsninger, som EL:CON blandt andet har hjulpet Godsbanen i Aarhus med samt McDonald's og Anelyst Autoteknik. Men det er i lige så høj grad relevant for kontor- og administrationsmiljøer.

Opnå positivt bidrag på få år

Du kan endda lade din investering i energioptimering betale af den besparelse, du opnår på grund af det lavere energiforbrug. Når tilbagebetalingsperioden - der ofte er en kort årrække - er gået, vil besparelsen år efter år give positivt bidrag til din bundlinje.

  KONTAKT EL:CON KLIMA OG ENERGI
Vi har stærke kvalifikationer inden for sikring

KOMPLETTE LØSNINGER INDEN FOR

SIKRING

Hos EL:CON har vi de nødvendige kompetencer og uddannelser til at udføre komplette løsninger inden for tyverialarmering, brandalarmering og brandsikring på kontorer.

Overvågning og alarmer

Vi har stor erfaring i at rådgive i sikrings- og alarmspørgsmål, og vi har projekteret og installeret flere hundrede overvågnings- og alarmanlæg for virksomheder. Vores planlæggere og montører er specialister og har det faglige overblik til at anvise den rigtige løsning. 

Vi tilbyder rådgivning og projektering inden for alle størrelser og typer af alarm- og sikringsanlæg såsom:

 • Tyveri- og brandsikring
 • Adgangskontrol
 • Tekniske alarmer
 • Videoovervågning

- og vi er selvfølgelig godkendt af forsikringsselskaberne.

IT OG DATA

HOLD KONTAKTEN

I kontor- og administrationsmiljøer er kommunikation alfra omega. Vi ved, at en kommunikationsløsning er en langsigtet investering. Derfor kan vi levere løsninger inden for alle former for netværk og baserer dem altid på en åben platform, så du er fremtidssikret.

Vær i kontakt

EL:CON kan levere løsninger inden for alle former for netværk:

 • LAN
 • WAN
 • VPN

Med andre ord: Skal der installeres et lokalt netværk - trådløst eller kabelbaseret - i din virksomhed eller skal flere lokale netværk kunne kommunikere med hinanden, har vi løsningen. Det gælder også, hvis medarbejderne har brug for at komme i kontakt med netværket, når de er på farten eller arbejder hjemme.

Fremtidssikret kommunikation

En løsning fra EL:CON er altid baseret på en åben platform, som kan integrere telefoni (både fastnet og mobil) og computer. Platformen består af et system, der kan moduleres og skaleres til din virksomheds behov, uden det påvirker systemets øvrige funktioner.

Din IT-afdeling

En IT-løsning er naturligvis langt mere end bare installation af et netværk. EL:CON Kommunikation kan påtage sig den fulde leverance, dimensionering og konfiguration af både servere, klientmaskiner og mailsystemer. Vi kan hjælpe med at installere diverse applikationer og hjælpeprogrammer såsom:

 • Backup
 • Antivirus
 • Antispywar
 • Systemovervågning

Faktisk kan vi være "din IT-afdeling", hvor vi løbende fjernovervåger dit IT-system og hjælper med driftsopgaver og opgraderinger. Vi yder også support til brugerne og deres eventuelle hjemmearbejdspladser.

  KONTAKT EL:CON IT OG DATA
Professionel hjælp døgnet rundt

HURTIG UDRYKNING

SERVICE OG REPARATION

Skulle uheldet være ude, eller trænger dine elinstallationer blot til almindelig vedligeholdelse, kan du hos EL:CON være sikker på hurtig og professionel hjælp.

Vi rykker ud døgnet rundt 

Vi har en specialafdeling, der alene beskæftiger sig med elservice, og som er gearet til hurtig udrykning døgnet rundt.

Hos os er det muligt at oprette en serviceaftale, så du er sikret installationer, der fungerer 100 % optimalt døgnet rundt - året rundt.

  FIND DEN NÆRMESTE EL:CON-AFDELING